Ryby
Býk Lev Panna
Škorpión Blíženci
Váhy Baran Rak
Vodnár
Kozorožec
Strelec
*/?>


Týždenné horoskopy 2018

17. 11. - 23. 12. 2018

Baran - aj počas tohoto týždňa budete na pracovisku tým, čo bude vašim kolegom príkladom svojim nasadením, energiou, organizačnými schopnosťami a odolnosťou zvládať kritické situácie. V rodinnom spolužití máte pred sebou príjemné dni, ktoré seba , ale aj vašim blízkym nepokazte počas druhého Vianočného sviatku, pretože v tento deň budete depresívny, skleslý a túto náladu by ste si mohli vybíjať na všetkých okolo vás, čo by nebolo vhodné.Nič by ste nezískali.Iba by ste vytvorili dusnú atmosféru.

Býk - v zamestnaní sa bude od utorka zvlášť dariť vám čo máte vašu prácu akýmkoľvek spôsobom spojenú s umením.Je dokonca veľmi pravdepodobné, že sa vám podarí uzavrieť veľmi dobrú pracovnú zmluvu, alebo spoznáte nového obchodného partnera , s ktorým uzavriete dlhodobú obojstranne osožnú spoluprácu. V súkromí budete vnútorne v rozpore s vašimi predstavami a realitou v oblasti citov a lásky. Neriešte nič,odložte všetko a snažte sa hlavne počas Vianočných sviatkov byť milý a príjemný.

Blíženci - v zamestnaní sa nebudete počas týchto dní trápiť s ničím. Všetky vaše pracovné povinnosti sa vám bude dariť riešiť bez problémov. Iba v pondelok si dávajte pozor na to, ako budete reagovať na slovné výmeny názorov, pretože v tento deň budete mať tendencie byť nepríjemný. V súkromí, zvlášť v rodinnom a partnerskom spolužití bude prevládať pohoda a spokojnosť čo bude aj pre vás príjemné hlavne počas Vianočných sviatkov. Nebojte sa prispieť aj vy vašou ,,troškou,,. Máte talent byť veľmi dobrý zabávači. Využite ho.

Rak - v pondelok a v utorok sa u vás v zamestnaní nebude diať nič mimoriadne, Ale od stredy až do piatku sa vám bude dariť dosahovať veľmi dobé výsledky, čo vám z dlhodobého hľadiska zabezpečuje upevnenie si vašej pozície, ale aj dobré finančné ohodnotenie. Počas Vianočných sviatkov dokáže všetkým vašim blízkym vytvoriť kúzelnú atmosféru. V piatok môžete cítiť celkovú únavu, preto prenechajte všetky domáce aktivity na vašu rodinu a vy si poriadne odpočiňte a relaxujte. Zaslúžite si to.

Lev - máte pred sebou pracovne mimoriadne úspešné dni preto ich využite tak, ako len najlepšie dokážete. Môžete uzatvárať nové pracovné zmluvy, môžete začať podnikať, môžete rokovať s vašimi obchodnými partnermi. všetky vaše aktivity budú korunované úspechom. počas Vianočných sviatkom prežijete v kruhu vašich príjemné a láskyplné chvíle. Aby ste túto atmosféru dokázali udržať aj počas víkendu nechajte všetky vaše domáce aktivity na vašich partnerov a nemiešajte sa do ničoho. Relaxujte, odpočívajte.

Panna - v zamestnaní ste počas tohoto týždňa v pohode a spokojný, pretože nemáte žiadne problémy pri riešení vašich pracovných povinností. Len počas pondelku sa snažte s kolegami neotvárať žiadne témy, pretože v tento deň nebudete oplývať príliš dobrou diplomaciou. V osobnom živote sa môžete naplno zapojiť do príprav na najkrajší sviatok v roku a prispieť tak k celkovej príjemnej atmosfére vašej rodiny počas Vianoc. Nebojte sa uvoľniť a užiť si.

Váhy - počas tohoto týždňa bude vládnuca planéta vašeho znamenia - Venuša priaznivo naklonená v pracovnej oblasti všetkým, ktorých zamestnanie je spojené čo i len trochu s umením. Je veľmi pravdepodobné, že v tejto oblasti nájdete aj nových obchodných partnerov, či spolupracovníkov, s ktorými nadviažete dlhodobo obojstranne výhodnú spoluprácu.V osobnom živote budete mať rozpor v citovej oblasti. Preto sa radšej v tieto dni zamerajte na rodinu a priateľov a snažte sa im spríjemniť vašou spoločnosťou prežitie najkrajšieho sviatku v roku. Sviatku Vianoc.

Škorpión - tento týždeň môžete mať problém zo sústredením sa na vaše pracovné povinnosti, preto by bolo dobré, ak by ste vašu pozornosť venovali iba nevyhnutným záležitostiam a dôležité úlohy si presunuli na vhodnejšie obdobie. V osobnom živote budete mať tendencie sa strániť všetkého a všetkých. Snažte sa to zvládnuť lebo ak nie, mohli ste tak vašim najbližším narušiť príjemné prežívanie Vianočných sviatkov. Počas víkendu budete mať možnosť dopriať si pokoj a pohodu niekde v súkromí.

Strelec - všetky vaše pracovné povinnosti si budete plniť presne podľa stanovených postupov. Okrem toho sa vám podarí získať si aj podporu vašich nadriadených, ale aj nové zmluvy a dohody, ktorými si z dlhodobého hľadiska zabezpečíte aj dobré zisky. Počas Vianočných sviatkov si doprajte odpočinok a užívajte si pohodu v kruhu vašich blízkych a priateľov. Nadchádzajúci víkend vezmite rodinu niekam do prírody na dlhé prechádzky. Spojíte tak príjemné s užitočným.

Kozorožec - ak patríte k tým, ktorý majú povinnosť pracovať aj počas Vianočných sviatkov, môžete sa tešiť aspoň s toho, že nebudete musieť riešiť nič závažné a nenastanú žiadne komplikácie pri plnení si vašich povinností. Vianočné sviatky si budete príjemne užívať v kruhu vašej rodiny, ale ich druhý sviatok vás zastihne v melanchólii a depresiách, preto sa snažte neprenášať tieto nepríjemne nálady na vašich blízkych. Radšej sa stiahnite niekde do ústrania a doprajte si pokoj a samotu aby ste mohli nerušene relaxovať.

Vodnár - tento pracovný týždeň bude pre vás bežnou rutinou. Všetko čo máte na tieto dni pripravené sa vám podarí vybaviť bez väčších problémov. Vedeli by ste stihnúť aj viac, ale nebudete mať dostatok príležitostí. Už dlhšie obdobie nie ste na tom vnútorne, pocitovo príliš dobre a nebude to inak ani teraz. Pokúste sa premôcť a s úsmevom na tvári privítajte s vašimi blízkymi najkrajší sviatok roka - Vianoce. V ich prítomnosti sa aj vám nakoniec podarí precítiť lásku, harmóniu a porozumenie.

Ryby - v zamestnaní váš už vaši nadriadený nezaťažujú ničím, čomu by ste mali venovať zvýšenú pozornosť čo vám vyhovuje, lebo už aj vaša myseľ je nastavená na najkrajší sviatok roku , na Vianoce, ktoré budete v tomto roku prežívať vnútorne veľmi intenzívne ako v iné roky. Budete veľmi citlivý, senzibilný, budú vás viac dojímať osudy druhých, ktorý nemajú také šťastie v podobe zázemia dobre fungujúcej a súdržnej rodiny. Máte pred sebou dni, počas ktorých vás vaši blízky zahrnú láskou. Užite si tieto nádherné chvíle.

17. 11. - 23. 12. 2018

Baran - aj počas tohoto týždňa budete na pracovisku tým, čo bude vašim kolegom príkladom svojim nasadením, energiou, organizačnými schopnosťami a odolnosťou zvládať kritické situácie. V rodinnom spolužití máte pred sebou príjemné dni, ktoré seba , ale aj vašim blízkym nepokazte počas druhého Vianočného sviatku, pretože v tento deň budete depresívny, skleslý a túto náladu by ste si mohli vybíjať na všetkých okolo vás, čo by nebolo vhodné.Nič by ste nezískali.Iba by ste vytvorili dusnú atmosféru.

Býk - v zamestnaní sa bude od utorka zvlášť dariť vám čo máte vašu prácu akýmkoľvek spôsobom spojenú s umením.Je dokonca veľmi pravdepodobné, že sa vám podarí uzavrieť veľmi dobrú pracovnú zmluvu, alebo spoznáte nového obchodného partnera , s ktorým uzavriete dlhodobú obojstranne osožnú spoluprácu. V súkromí budete vnútorne v rozpore s vašimi predstavami a realitou v oblasti citov a lásky. Neriešte nič,odložte všetko a snažte sa hlavne počas Vianočných sviatkov byť milý a príjemný.

Blíženci - v zamestnaní sa nebudete počas týchto dní trápiť s ničím. Všetky vaše pracovné povinnosti sa vám bude dariť riešiť bez problémov. Iba v pondelok si dávajte pozor na to, ako budete reagovať na slovné výmeny názorov, pretože v tento deň budete mať tendencie byť nepríjemný. V súkromí, zvlášť v rodinnom a partnerskom spolužití bude prevládať pohoda a spokojnosť čo bude aj pre vás príjemné hlavne počas Vianočných sviatkov. Nebojte sa prispieť aj vy vašou ,,troškou,,. Máte talent byť veľmi dobrý zabávači. Využite ho.

Rak - v pondelok a v utorok sa u vás v zamestnaní nebude diať nič mimoriadne, Ale od stredy až do piatku sa vám bude dariť dosahovať veľmi dobé výsledky, čo vám z dlhodobého hľadiska zabezpečuje upevnenie si vašej pozície, ale aj dobré finančné ohodnotenie. Počas Vianočných sviatkov dokáže všetkým vašim blízkym vytvoriť kúzelnú atmosféru. V piatok môžete cítiť celkovú únavu, preto prenechajte všetky domáce aktivity na vašu rodinu a vy si poriadne odpočiňte a relaxujte. Zaslúžite si to.

Lev - máte pred sebou pracovne mimoriadne úspešné dni preto ich využite tak, ako len najlepšie dokážete. Môžete uzatvárať nové pracovné zmluvy, môžete začať podnikať, môžete rokovať s vašimi obchodnými partnermi. všetky vaše aktivity budú korunované úspechom. počas Vianočných sviatkom prežijete v kruhu vašich príjemné a láskyplné chvíle. Aby ste túto atmosféru dokázali udržať aj počas víkendu nechajte všetky vaše domáce aktivity na vašich partnerov a nemiešajte sa do ničoho. Relaxujte, odpočívajte.

Panna - v zamestnaní ste počas tohoto týždňa v pohode a spokojný, pretože nemáte žiadne problémy pri riešení vašich pracovných povinností. Len počas pondelku sa snažte s kolegami neotvárať žiadne témy, pretože v tento deň nebudete oplývať príliš dobrou diplomaciou. V osobnom živote sa môžete naplno zapojiť do príprav na najkrajší sviatok v roku a prispieť tak k celkovej príjemnej atmosfére vašej rodiny počas Vianoc. Nebojte sa uvoľniť a užiť si.

Váhy - počas tohoto týždňa bude vládnuca planéta vašeho znamenia - Venuša priaznivo naklonená v pracovnej oblasti všetkým, ktorých zamestnanie je spojené čo i len trochu s umením. Je veľmi pravdepodobné, že v tejto oblasti nájdete aj nových obchodných partnerov, či spolupracovníkov, s ktorými nadviažete dlhodobo obojstranne výhodnú spoluprácu.V osobnom živote budete mať rozpor v citovej oblasti. Preto sa radšej v tieto dni zamerajte na rodinu a priateľov a snažte sa im spríjemniť vašou spoločnosťou prežitie najkrajšieho sviatku v roku. Sviatku Vianoc.

Škorpión - tento týždeň môžete mať problém zo sústredením sa na vaše pracovné povinnosti, preto by bolo dobré, ak by ste vašu pozornosť venovali iba nevyhnutným záležitostiam a dôležité úlohy si presunuli na vhodnejšie obdobie. V osobnom živote budete mať tendencie sa strániť všetkého a všetkých. Snažte sa to zvládnuť lebo ak nie, mohli ste tak vašim najbližším narušiť príjemné prežívanie Vianočných sviatkov. Počas víkendu budete mať možnosť dopriať si pokoj a pohodu niekde v súkromí.

Strelec - všetky vaše pracovné povinnosti si budete plniť presne podľa stanovených postupov. Okrem toho sa vám podarí získať si aj podporu vašich nadriadených, ale aj nové zmluvy a dohody, ktorými si z dlhodobého hľadiska zabezpečíte aj dobré zisky. Počas Vianočných sviatkov si doprajte odpočinok a užívajte si pohodu v kruhu vašich blízkych a priateľov. Nadchádzajúci víkend vezmite rodinu niekam do prírody na dlhé prechádzky. Spojíte tak príjemné s užitočným.

Kozorožec - ak patríte k tým, ktorý majú povinnosť pracovať aj počas Vianočných sviatkov, môžete sa tešiť aspoň s toho, že nebudete musieť riešiť nič závažné a nenastanú žiadne komplikácie pri plnení si vašich povinností. Vianočné sviatky si budete príjemne užívať v kruhu vašej rodiny, ale ich druhý sviatok vás zastihne v melanchólii a depresiách, preto sa snažte neprenášať tieto nepríjemne nálady na vašich blízkych. Radšej sa stiahnite niekde do ústrania a doprajte si pokoj a samotu aby ste mohli nerušene relaxovať.

Vodnár - tento pracovný týždeň bude pre vás bežnou rutinou. Všetko čo máte na tieto dni pripravené sa vám podarí vybaviť bez väčších problémov. Vedeli by ste stihnúť aj viac, ale nebudete mať dostatok príležitostí. Už dlhšie obdobie nie ste na tom vnútorne, pocitovo príliš dobre a nebude to inak ani teraz. Pokúste sa premôcť a s úsmevom na tvári privítajte s vašimi blízkymi najkrajší sviatok roka - Vianoce. V ich prítomnosti sa aj vám nakoniec podarí precítiť lásku, harmóniu a porozumenie.

Ryby - v zamestnaní váš už vaši nadriadený nezaťažujú ničím, čomu by ste mali venovať zvýšenú pozornosť čo vám vyhovuje, lebo už aj vaša myseľ je nastavená na najkrajší sviatok roku , na Vianoce, ktoré budete v tomto roku prežívať vnútorne veľmi intenzívne ako v iné roky. Budete veľmi citlivý, senzibilný, budú vás viac dojímať osudy druhých, ktorý nemajú také šťastie v podobe zázemia dobre fungujúcej a súdržnej rodiny. Máte pred sebou dni, počas ktorých vás vaši blízky zahrnú láskou. Užite si tieto nádherné chvíle.

10. 11. - 16. 12. 2018

Baran - je pred vami naozaj nesmierne náročný pracovný týždeň plný stresov a nervozity. Nepúšťajte sa preto do žiadnych náročných projektov ani do dôležitých rokovaní. Zvlášť v piatok buďte na pracovisku opatrný,pretože by ste sa mohli dostať do vážnych sporov s vašimi nadriadenými. Taktiež aj v súkromí očakávajte nepríjemnosti.Hlavne v partnerskom spolužití hrozia hádky a nedorozumenia, ktorými by ste sebe, ale aj celej rodine mohli pokaziť celý nadchádzajúci víkend. Pokúste sa ho tráviť niekde osamote.

Býk - tento pracovný týždeň bude pre vaše znamenie taký nijaký. Možno aj preto,lebo sa nebudete cítiť zdravotne úplne v poriadku. No čo je dôležité, všetko čo máte naplánované v rámci vašich pracovných povinností dokážete načas ukončiť. Využite tieto dni na relax a odpočinok. Všetky vaše povinnosti v rámci vašej domácnosti prenechajte na vašich partnerov a rodinu. Určite vám to nebudú mať za zlé. Naopak, sami sa vám budú snažiť vytvoriť vo svojom strede prostredie , kde sa budete môcť dať do poriadku.

Blíženci - pracovne sa vám počas tohoto týždňa bude dariť. Všetko, čím vás vaši nadriadený poverili stíhate na čas urobiť. Dokonca by ste neboli proti tomu,ak by ste boli v zamestnaní viac vyťažený. Šetrite si energiu , pretože ju budete potrebovať na riešenie partnerských záležitostí kde vám hlavne v pondelok a v utorok hrozia vážne nedorozumenia a hádky. Snažte sa im zabrániť, pretože by ste zbytočne kazili predvianočnú atmosféru nielen vám ,ale aj celej vaše rodine. Snažte sa zachovať pokoj.

Rak - od pondelka do stredy vám v zamestnaní pôjde všetko presne tak,ako ste si naplánovali. Vo štvrtok sa snažte vyhnúť dôležitým rokovaniam a podpisovaniu dôležitých zmlúv, pretože nebudete plne sústredený. V piatok už bude všetko opäť v úplnom poriadku. Vaše rodinné spolužitie nebude po tieto dni ničím rušené. Naopak, u vás doma vládne pekná a príjemná predvianočná atmosféra plná príprav na najkrajší sviatok celého roku. Čo tak pozvať na víkend priateľov a podeliť sa aj s nimi o tieto krásne pocity?

Lev - tento pracovný týždeň bude pre vás tak trochu iný. Je pravdepodobné že po ozaj dlhých rokoch stretnete priateľa , s ktorým nadviažete obchodné kontakty, ktoré postupne prerastú do plodnej spolupráce. Spojí sa vám tak príjemné z užitočným. Vaše rodinné a partnerské záležitosti budú počas týchto dní naplnené porozumením a príjemnou atmosférou prevoňanou vianočnými koláčmi. Aj vy sami budete vnútorne viac citlivejší a otvorenejší všetkému ako v in obdobie. Vianoce sú proste sviatkami lásky a porozumenia.

Panna - V zamestnaní sa vám počas týchto dní bude dariť a to je vo vašom prípade niečo ako voda na mlyn. Čím viac sa vvám darí , o to viac podávate vynikajúce výkony a výsledky. Vaši nadriadený sú s vami maximálne spokojný a vy sami zo seba taktiež. V pondelok a v utorok si dávajte doma pozor na nedorozumenia. Ak to dokážete, potom vás aj v kruhu vašich najbližších očakávajú iba príjemné chvíle naplnené pohodou a radosťou. Počas víkendu sa pridajte aj vy k prípravám na vianočné sviatky.

Váhy - v tomto týždni si dokážete vaše pracovné záležitosti plniť bez problémov. No nebude vás to moc tešiť,pretože sa nebudete cítiť ani zdravotne, ani vnútorne dvakrát dobre. Neberte to tragicky, aj také dni bývajú. Je to iba dočasná záležitosť.
Náladu si dokážete napraviť v kruhu vašej rodiny a v spoločnosti vašich partnerov. U vás doma sú už prípravy na najkrajšie sviatky v roku v plnom prúde. Tak neváhajte a zapojte sa do nich aj vy. Bude to zábava. A počas víkendu pozvite aj priateľov.

Škorpión - je pred vami ďalší pracovne náročný týždeň,ktorý si bude od vás vyžadovať plné nasadenie a hlavne sústredenosť. Pred koncom roku vám vaši nadriadený ,,nakladajú,, pracovných povinností až nad hlavu, ale stíhate to všetko a dokonca si pri tom dokážete zachovať pozitívnu myseľ. Našťastie v oblasti citov a lásky je všetko v poriadku a aj vaše celkové rodinné spolužitie je naplnené pohodou. Nadchádzajúci víkend by ste mohli všetci spoločne navštíviť vianočné trhy a tak si spríjemniť tieto zaslúžené dni voľna.

Strelec - Všetko na čo v zamestnaní iba pomyslíte budete počas týchto dní meniť na zlato. Nebude nič, čo by ste nedokázali zvládnuť. Dokonca budete mať úspechy aj vo finančných transakciách .Môžete investovať. Máte zaručené zisky. Využite tieto dni maximálne. Taktiež aj vo vašom osobnom živote sa vám bude dariť všetko. Rovnako aj v citoch a láske budete ,,žať,, úspechy či už ste vo vzťahu,alebo slobodný. Tak si to užite. Počas víkendu by ste sa mohli pripojiť k rodine a pomôcť im v prípravách na Vianoce.Ocenia to.

Kozorožec - už ozaj dlhodobo sa vám darí udržiavať si ten najvyšší štandard v rámci vašich pracovných aktivít a nebude to inak ani počas tohoto týždňa. Preto sa môžete tešiť aj zo zaslúženej odmeny za to všetko a to v podobe ozaj veľmi dobrých finančných ziskov. V oblasti citov a lásky je u vás všetko nezmenené. Proste ok. Môžete sa tak venovať prípravám na nadchádzajúce vianočné sviatky, ktoré budú vo vašom prípade naozaj pekné, milé a príjemné a aj bohaté na darčeky.

Vodnár - tento týždeň budete pracovne nesmierne vyťažený, čo vám v podstate vyhovuje, no bohužiaľ vaše pracovné výkony a výsledky nebudú dostatočne finančne ohodnotené čo nieje príjemné zvlášť pred Vianocami,keď sa hodí každé Euro. Nepodliehajte nervozite ani podráždeniu, pretože aj tak by sa tým nič nezmenilo. Iba by ste si sami kazili náladu. Vo vašom osobnom živote sa nebudú diať žiadne mimoriadne zmeny. Nesnažte sa preto nič sami meniť. Odpočívajte, relaxujte. Potrebujete to.

Ryby - čaká vás pracovne veľmi príjemný týždeň. Darí sa vám všetko, čo máte na tieto dni naplánované a ani finančne to nieje zlé. Vianočnú náladu je cítiť už ja na vašich spolupracovníkoch a aj vašich nadriadených, čo iba zvyšuje celkovú pohodu . Aj u vás doma je touto atmosférou preplnené všetko. Vaši partneri ,vaše deti a všetci blízky sú plný lásky a dobrej nálady. Toto sú tie dni, ktoré sú pre vás tie najkrajšie. Tak si ich do sýta užívajte. Počas víkadu vás čaká nejaké milé prekvapenie.

3. 12. - 9. 12. 2018

NOV 7.12 v znameni STRELCA ,to je cudzina daleka. o 8.23 hod. Ak chcete vycestovat ci za laskou ci za pracov poziadajte LUNU o pomoc.

Baran - počas tohoto týždňa budete nabitý veľmi silnou energiou, ktorá vám dodá ráznosť, odhodlanosť a vytrvalosť v riešeniach aj tých naj zamotanejších pracovných záležitostí. Nebudete poznať prekážky, ktoré by ste nezvládli , aby ste dosiahli úspech. Ak vaši kolegovia nebudú stíhať vami nastavené tempo nemajte im to za zlé. V tieto dni s vami proste nie sú schopný držať krok. V osobnom živote, v partnerskom spolužití ako aj v rodinných záležitostiach máte pred sebou pokojné dni ak si dokážete v piatok udržať pokojnú myseľ a nedáte sa vtiahnuť do otvorených výmien názorov. Bolo by to nerozumné takto kaziť blízkym Mikulášske sviatky.

Býk - v zamestnaní sa počas týchto dní riaďte svojou intuíciou, nastavte si vaše tempo ako aj priority v rámci riešenia vašich pracovných, alebo podnikateľských záležitostí. Nieje dôvod niečo urýchľovať, aby sa stihli termíny. Z vašej strany budú dodržané. V súkromí pre vás nezadaných stále platí, že máte priazeň a podporu nebeskej oblohy v snahách nájsť si lásku a trvalý vzťah. Vy , čo ste v trvalých vzťahoch, máte pred sebou príjemné dni v kruhu vašej rodiny. No a vy, čo ste sami, ale momentálne neriešite nič v oblasti citov, tešte sa na milé chvíle v spoločnosti priateľov.

Blíženci - v pracovnej oblasti budete v tomto týždni veľmi ,,plodný,, zvlášť v nových nápadoch a plánoch, ktoré budú mať dobrý ohlas aj u vašich nadriadených. No bude dobré, ak všetkým zainteresovaným necháte dostatočný čas a priestor, aby si ich mohli pokojne preštudovať. Tak získate istotu, že budú schválené a realizované presne tak, ako si to predstavujete.Počas soboty si doprajte pokoj. Bude spln vo vašom znamení a ten bude ovplyvňovať vašu myseľ. ,,Vypnite,, všetky vaše zmysli a nechajte sa iba tak unášať sviatočnou Mikulášskou atmosférou v kruhu vašich blízkych.

Rak - tento týždeň si v zamestnaní dokáže poradiť s každou úlohou bez väčších problémov. Dokonca budete schopný byť aj vašim spolupracovníkom nápomocný, ak budú potrebovať poradiť. No počas týchto dní bude skoro všetka vaša pozornosť smerovaná k vašej rodine a k vášmu domovu. Budete sa snažiť vytvoriť vašim najbližším útulné prostredie, v ktorom spoločne s nimi prežijete veľmi pekné a harmonické oslavy sviatku svätého Mikuláša, ktoré budú naplnené láskou a vzájomným porozumením. Preto pozor na piatok. V tento deň by ste mohli vytvárať okolo seba zbytočné napätie a dusno.

Lev - na tieto dni máte stanovený jasný program, ktorý sa vám bude dariť plniť bod po bode presne tak, ako ste si to naplánovali. Zo strany vašich spolupracovníkov budete mať plnú podporu a preto dokážete v dobrom prehliadnuť určité chybičky, ktoré z ich strany nastanú, pretože v závere týždňa bude úplne jasné, že ste spoločne dosiahli očakávaný úspech. V súkromí prenechajte aktivitu v riadení všetkých domácich záležitostí na vašich partnerov. Vy sa zapájajte iba ako výkonná sila. Trochu zmeny vám iba prospeje.

Panna - počas tohoto týždňa budete na pracovisku ,,sršať,, novými nápadmi a víziami, ktoré v pozitívnom slova zmysle oslovia aj vašich nadriadených. Predložte im ich, ale nesnažte sa od nich získať okamžitú odpoveď, pretože by ste mohli dosiahnuť opačný efekt, aký očakávate. V súkromí počas piatku neotvárajte žiadne dôležité či vážne témy. Iba čo by ste všetkých vašich blízkych zaťažovali, čo by mohlo mať nie príliš dobrý ohlas pretože každý člen vašej rodiny už myslí na sobotu a na ,,príchod,, Mikuláša. Užívajte si tento sviatok aj vy. Nič vám neutečie, ak všetky povinnosti v rámci vašej domácnosti odložíte o pár dní.

Váhy - v zamestnaní si počas týchto dní nastavte spôsob a tempo riešenia všetkých vašich povinností, alebo podnikateľských aktivít podľa seba. Nemáte dôvod sa niekam ponáhľať. Všetky vaše pracovné zväzky dokážete úspešne odovzdať podľa dopredu dohodnutých termínov. Vy nezadaný, ktorý túžite po vzťahu máte naďalej priazeň a podporu hviezd spoznať svojich životných partnerov. Vy zadaný, môžete sa tešiť na príjemné chvíle v spoločnosti vašich polovičiek. V každom prípade si všetci užijete pekné Mikulášske sviatky.

Škorpión - v pondelok a v utorok sa v zamestnaní nepúšťajte do žiadnych vážnych a dôležitých projektov a rokovaní. Tieto dni na to nebudú vhodné. Ale od stredy sa môžete pustiť do všetkého aj do záležitostí, ktoré majú prívlastok rizikové, pretože dokáže včas rozoznať všetky problémy, alebo prekážky, ktoré by vám mohli zabrániť dosiahnuť úspech. V citovej oblasti, v partnerskom, ši rodinnom spolužití sa pokúste byť ústretový a komunikatívny aj keď nebudete mať počas týchto dní zrovna na to všetko náladu. Počas víkendu sú Mikulášske sviatky a tie by bolo škoda narušiť niečim čo sa dá zvládnuť pri troche snahy.

Strelec - počas pondelku sa v zamestnaní venujte len nevyhnutným povinnostiam. No od utorka až do piatku využite každú minútu týchto dní, pretože vám nebeská obloha bude naklonená vo všetkých aktivitách, ktoré budú ,,odmenené,, nie len uznaním a obdivom , ale aj dobrým finančným ohodnotením. V osobnom živote si dávajte trochu pozor na občasné zmeny nálad, ktoré nebudú mať opodstatnenie. Mohli by mať negatívne odozvy u vašich blízkych, čím by ste si mohli narušiť pohodu hlavne počas Mikulášskych sviatkov.

Kozorožec - ak počas týchto dní dokážete oddeliť prácu od osobných záležitostí, tak môžete očakávať úspech, ktorý bude aj náležite ohodnotený či už upevnením vašeho postavenia, ale aj slušným finančným ohodnotením. V súkromí môžete hlavne vy nezadaný počas piatku pociťovať osamotenosť a s toho mierne depresie. Snažte sa to prekonať napríklad tým, že sa vyberiete za rodinou, alebo medzi priateľov a v ich spoločnosti si počas víkendu užijete krásne sviatky svätého Mikuláša.

Vodnár - máte pred sebou týždeň počas ktorého máte šancu využiť všetky vaše doterajšie pracovné, profesionálne skúsenosti a danosti, ktoré vám pomôžu získať si nie len obdiv a uznanie, ale aj nových vplyvných klientov a nové možnosti posunúť sa na tie najvyššie pozície. Z vašej strany k tomu stačí iba to, aby ste ostali sami sebou. Aj v súkromí sa vám bude dariť smerovať na seba všetku pozornosť, pretože z vás všetci vo vašom blízkom okolí budú vnímať veľkú mystiku a charizmu.

Ryby - vaše predstavy a plány budú v rozpore s realitou týchto dní, čo vám bude spôsobovať problémy a prekážky dosiahnuť aspoň uspokojivé výsledky vo vašich pracovných povinnostiach. Preto sa snažte odolať ,,tlakom,, vašich kolegov vnútiť vám ich predstavy, ako riešiť úlohy, ktoré máte v tomto týždni naplánované. Iba tak ich dokážete úspešne zvládnuť. V súkromí sa počas piatku nedajte zlákať na predčasné oslavy, pretože by ste ich nemuseli zvládnuť a namiesto trávenia príjemných chvíľ počas Mikuláša s vašimi blízkymi, by ste sa museli ,,liečiť,,.

26. 11. - 2. 12. 2018

Baran - vaša usilovnosť a cieľavedomosť vám vo vašom zamestnaní prináša zaslúžené ovocie. Postupujte pomaly, strategicky a dosiahnete všetko čo ste si predsavzali. Vo vašom osobnom živote máte okolo seba ľudí, ktorý sú pre vás čistým zdrojom energie a sily. Sú vám zároveň aj oporou a istotou. Môžete sa na nich vždy spoľahnúť.

Býk - pracovne máte pred sebou úspešný týždeň, takže ak máte už dlhodobo v pláne predložiť vašim nadriadeným vaše nové plány a projekty, tieto dni máte na to ideálne.Všetky vaše návrhy padnú na úrodnú pôdu. V súkromí si dávajte pozor na hádky a nedorozumenia s vašimi partnermi, ktoré by mohli skončiť aj trvalým rozpadom vašeho vzťahu.No ak je právo a pravda na vašej strane, tak si ju hájte.

Blíženci - tak ako počas minulého týždňa ste boli pracovne nesmierne úspešný, tak aj počas tohoto môžete rovnako očakávať úspechy, ale aj výborné finančné odmeny, alebo zisky. Rovnako aj v súkromí ako aj v citovom živote sa vám bude dariť vo všetkom. Nové lásky pre nezadaných a upevňovanie dlhodobých vzťahov.

Rak - v pondelok a v utorok buďte v zamestnaní o niečo viac obozretnejší a opatrnejší. Ukazujú sa možné pracovné problémy , alebo prekážky. Od stredy do piatku sa všetko upokojí a nič nepríjemné sa vám už diať nebude. Vy čo ste zadaný , máte pred sebou pokojných sedem dní v kruhu vašej rodiny a vy nezadaný máte v utorok možnosť zoznámenia.

Lev - v tieto dni máte maximálnu podporu nebeskej oblohy vo všetkom čo sa týka vašich pracovných aktivít. Ak plánujete začať podnikať, tak tieto dni na to máte ideálne.Obchodné rokovania, nové zmluvy, vo všetkom sa vám bude dariť . V osobnom živote ak aj v citovej oblasti vašeho života bude počas týchto dní pohoda a pokoj.

Panna - máte pred sebou celých sedem dní , počas ktorých sa budete cítiť ako ryba vo vo vode. Pracovne sa vám bude mimoriadne dariť všetko na čo si iba spomeniete, môžete aj investovať vaše financie. Vy čo ste vo vzťahoch, prichádza nová iskra a vy nezadaný, máte príležitosť zamilovať sa ´do človeka, ktorý bude vašim životným druhom.

Váhy - vaše dobré nápady a plány, ktoré máte by ste mali počas týchto dní predstaviť vašim nadriadeným. Ja vysoko pravdepodobné, že skoro všetky sa im budú páčiť a budú vás podporovať v ich realizácii. V partnerskom spolužití by ste mali byť opatrný. Hrozia hádky, pravdepodobne kvôli nevere: Ak budete obozretný, tak sa to bude dať zachrániť.

Škorpión - v zamestnaní by ste mali byť počas tohoto týždňa opatrný. Nepodpisujte žiadne dôležité dokumenty, nedohadujte si dôležité rokovania. To všetko si odložte na príhodnejšie obdobie. Venujte sa iba nevyhnutným záležitostiam. V súkromí sa u vás nebudú diať žiadne mimoriadne udalosti. Všetko bude ok.

Strelec - Pracovne máte počas tohoto týždňa pred sebou iba úspechy. Vy , čo máte kariérne ambície, máte maximálnu podporu nebeskej oblohy. Využite to . Opačne to budete mať vo vašom osobnom živote. Tam vám v tieto dni hviezdy nebudú naklonené. Veľa stresov, hádok, nedorozumení. Snažte sa im vyhnúť. Ideálne bude , ak sa počas víkendu nebudete zdržiavať doma.

Kozorožec - tak ako minulý týždeň, tak aj tento budete patriť medzi najlepších pracovníkov, ktorý budú dosahovať mimoriadne dobré výsledky, ktoré vám zaručujú aj adekvátne finančné ohodnotenie. Rovnako aj v citovej oblasti sa vám darí. Ste milovaný a milujete. Máte počas víkendu ideálny čas užiť si romantiku s priateľom, alebo partnerom.

Vodnár- konečne aj vašemu znameniu sa začína pracovne dariť, čo by ste mali využiť. Potrebujete nie len všetkým okolo vás , ale hlavne sebe dokázať, že ste stále jednotka v tom čo robíte.Vaše súkromie počas týchto dní nemusíte riešiť. Nebudú sa diať žiadne mimoriadne zmeny, ktoré by stáli za vašu osobnú angažovanosť.

Ryby - toto bude pre vaše znamenie jeden z mála týždňov v tomto roku, kedy sa vám v zamestnaní, ale absolútne nebude dariť nič. Preto si všetko dôležité odložte na príhodnejšiu dobu. Ešte že v súkromí máte všetko v poriadku a rovnako tak aj v citovej oblasti vašeho života. Víkend využite hlavne na odpočinok a relax.

19. 11. - 25. 11. 2018

SPLN 23.11 o 6.42 hod. v znameni BLIZENCOV. Ak mate problem so surodencami,so soferovanim na kratkych cestach,s ucenim poziadajte o pomoc LUNU.

Baran - počas tohoto týždňa budete v zamestnaní tou správnou hybnou silou. Všetkých vašich spolupracovníkov dokážete strnúť vaším elánom a energiou. Ale čím si najviac získate sympatie všetkých je to, že nebudete šetriť chválou smerom k nim. Ak sa vám v súkromí podarí v utorok a piatok nepodľahnúť pesimizmu, mrzutosti, ktoré by ste mohli preniesť aj na vašich blízkych, potom máte pred sebou príjemné dni v spoločnosti rodiny, partnerov a priateľov. Aj nadchádzajúci víkend vám prináša milé zážitky a prekvapenia.

Býk - všetko čo ste si na tento týždeň naplánovali v rámci vašich pracovných, alebo podnikateľských aktivít sa vám bude dariť úspešne napĺňať presne podľa vašich predstáv.Vy čo ste nezadaný a máte vo vašom blízkom okolí niekoho komu by ste chceli prejaviť vašu náklonnosť a city, tak v pondelok tak urobte. Máte vysokú šancu získať si životného partnera, pretože ešte stále máte priazeň nebeskej oblohy v oblasti lásky na vašej strane. Vy zadaný, máte možnosť vašim vzťahom dodať novú iskru. Využite na to hlavne víkend.

Blíženci - v týchto dňoch budete mať opäť príležitosť dokázať vašim nadriadeným, že ste ideálnym vyjednávačom v dôležitých obchodných rokovaniach. Iba v jednej veci sa nesnažte konať na vlastnú päsť. Ide o uzatváranie dohôd. Skôr ako tak urobíte, poraďte sa. V osobnom živote, v partnerskom a rodinnom spolužití si budete môcť dopriať vyhradiť si čas na vaše osobné záľuby , alebo koníčky, pretože medzi vami a vašimi blízkymi bude prevládať pohoda a harmónia.

Rak - V pracovnej oblasti sa počas týchto dní nebudete potýkať z väčšími problémami, alebo prekážkami, takže všetko čo máte urobiť, stihnete dokončiť na čas. len počas utorka a piatku sa snažte nepúšťať sa do konfrontácii s kolegami. Vytvárali by ste zbytočné napätie a nervozitu medzi vami. Rovnaké upozornenie platí aj v oblasti vašeho osobného života. Neriešte doma počas utorka a piatku žiadne vážne a dôležité záležitosti. Viac by ste všetko skomplikovali ako vyriešili. Ak to dokážete, máte pred sebou príjemne dni v kruhu vašich najbližších.

Lev - vaše pracovné aktivity počas týchto dní zvládate bez problémov. Napriek tomu vás trochu vnútorne škrie, že by ste prijali lepšie ohodnotenie a aj zisky za vašu snahu. No celkovú dobrú náladu vám to nepokazí. Radosť s toho bude mať vaša rodina a partneri, pretože budú mať konečne po dlhom čase možnosť s vami tráviť spoločný čas pri zábave a hrách. Vám nezadaným ešte stále hviezdy prajú v láske a citoch. Preto počas nadchádzajúceho víkendu choďte medzi ľudí. Medzi nimi máte šancu spoznať vašich budúcich životných partnerov.

Panna - v tomto týždni vašim nadriadeným dáte opäť jasne najavo, že ste pre nich nepostrádateľný aj v oblasti vyjednávania nových pracovných dohôd s vašimi obchodným partnermi. No ak ide o samotné uzatváranie zmlúv, najskôr sa poraďte a až potom podpíšte. V súkromí sa budete môcť venovať aj vašim osobným záľubám , alebo koníčkom, pretože vaša rodina, ako aj vaši partneri nebudú mať žiadne mimoriadne požiadavky, ktoré by nedokázali sami bez vašej pomoci zvládnuť.

Váhy - vaše pracovné povinnosti zvládate bez väčších problémov. Dokonca budete mať priestor a čas vypracovať ich do najmenšieho detailu, čo nedokáže nikto tak dokonale ako vaše znamenie. V oblasti citov a lásky by ste vy nezadaný mali hlavne počas pondelka urobiť všetko preto, aby ste získali priazeň, pozornosť a náklonnosť niekoho, kto už dlhodobejšie zaujíma vašu myseľ. Máte priazeň nebeskej oblohy na vašej strane. Vám zadaným prichádza do vzťahov nový náboj a iskra.

Škorpión - v pondelok a v utorok sa snažte vyhnúť sa otvoreným konfrontáciám s vašimi kolegami, pretože budete mať tendencie byť nepríjemný a aj hrubý čím by ste vytvorili na pracovisku nezdravú a dusnú atmosféru. Venujte sa iba úlohám, ktoré je nevyhnutné urobiť. Ostatné si odložte na príhodnejšie obdobie. Aj v súkromí vašeho domova sa radšej ospravedlňte všetkým vašim blízkym a nájdite si pokojné miesto, kde by ste si mohli v pokoji odpočinúť a načerpať stratenú energiu.

Strelec - aj keď počas tohoto týždňa bude vaše osobné kúzlo neodškriepiteľné, nebude pre vás na pracovisku výhodou. Všetko čo máte naplánované, si budete musieť poctivo ,,odmakať,, aby ste dosiahli očakávaný efekt a samozrejme aj úspech. V osobnom živote, zvlášť v partnerskom a rodinnom spolužití počas piatku neotvárajte žiadne vážne témy. Dosiahli by ste iba to, že by ste sebe, ale aj všetkým okolo vás pokazili víkend tichou domácnosťou a zbytočným napätím medzi vami a vašimi blízkymi..

Kozorožec - v tom čo robíte na vašom pracovisku bez ohľadu na to,či pracujete manuálne, alebo hlavou ste profesionáli. Preto sa aj počas týchto dní riaďte svojimi vlastnými myšlienkami, pocitmi a skúsenosťami, pretože zo strany ľudí z vášho blízkeho okolia budete vystavený ich snahám presadzovať cez vás ich predstavy, ktoré nebudú z ďaleka tak dobré ako tie vaše . Je na čase, aby ste sa obklopili spoľahlivými spolupracovníkmi. Vaše súkromie nebude počas týchto dní narúšané ničím nepríjemným .

Vodnár - aj počas tohoto týždňa cítite, že ste v pracovnej oblasti schopný vydať zo seba to najlepšie, ale nebudete mať na to veľa príležitostí. Cítite, že okolo vás sa dejú nekalé praktiky niektorých vašich spolupracovníkov, ktorý vám takto zámerne bránia vo vašom úsilí sa realizovať a to vás nie len trápi, ale ste s toho podráždený. Nedajte to na sebe poznať, pretože by ste im tým urobili radosť. Vydržte. presmerujete vašu pozornosť a energiu na oblasť vašeho osobného života. Hlavne vy nezadaný, čo túžite po láske, máte možnosť zamilovať sa.

Ryby - tento týždeň bude pre vás jedným stých, ktorý budete chcieť mať čím skôr za sebou. V zamestnaní nebudete schopný sa sústrediť na vaše pracovné povinnosti a okrem toho sa nebudete celkovo cítiť hlavne psychicky v pohode. To sa bude odzrkadľovať aj na vašom správaní voči vašim rodinným príslušníkom, ale aj partnerom tým, že budete precitlivelý na všetko čo budú robiť, alebo hovoriť. Ideálne preto bude, keď necháte všetko čo sa týka vašej domácnosti na nich a vy si niekde v pokoji doprajte odpočinok a relax.

12. 11. - 18. 11. 2018

Baran - máte všetky predpoklady patriť medzi vyvolených s pohľadu vašich nadriadených, ale ak sa budete naďalej odmietať prispôsobiť sa kolektívu a budete sa naďalej povyšovať nad všetkých vašich kolegov, riskujete, pravý opak. Okrem straty dôvery aj osobnú antipatiu všetkých vašich spolupracovníkov. Aj doma sa snažte riešiť všetko trpezlivo a bez emócií.Viac počúvajte ako rozprávajte. Zvlášť v stredu sa nepokúšajte riešiť niečo dôležité a zásadné. Počas víkendu si doprajte veľa odpočinku a relaxu.

Býk - v tomto týždni si budete pamätať viac z vašeho súkromia ako zo zamestnania. V ňom sa nebude diať nič mimoriadne. Svoje pracovné povinnosti si budete plniť rutinne. Zato v oblasti lásky sa budú diať zaujímavé veci. Na jednej strane budete mať silnú potrebu a túžbu k niekomu patriť, milovať a byť milovaný a na druhej vás bude lákať vzrušujúce neviazané dobrodružstvo. Preto vy nezadaný, snažte sa urobiť si jasno, aby ste citovo niekomu nevinnému neublížili. Vy zadaný, môžete si s partnermi urobiť romantický víkend.

Blíženci - počas týchto dní sa v pracovnej oblasti bude dariť hlavne vám, čo pracujete skôr hlavou ako manuálne. Budete mať jasnú myseľ,veľmi dobrú schopnosť v čas odhaliť a tak aj odstrániť možné prekážky a problémy, ktoré by vám mohli prekaziť dosiahnuť úspech. Rovnako tak aj vo vašom rodinnom kruhu budete veľmi užitočný hlavne spôsobom dobrej rady alebo odporúčania, keď sa na vás obráti niekto z vašich rodinných príslušníkov. No nezabúdajte ani na partnerov. Venujte sa im počas víkendu. Ocenia to.

Rak - aj v tomto týždni si na pracovisku budete postupne, systematicky plniť všetky vaše povinnosti bez väčších problémov, tak, že v jeho závere budú spracované a odovzdané presne podľa predstáv a k s pokojnosti vašich nadriadených. Aj v oblasti ktorá je pre vás tak dôležitá - rodinné spolužitie sa vám bude dariť zvládať všetko presne tak, ako ste si to naplánovali a predstavovali. Len počas stredy sa nesnažte riešiť nič dôležité. V takom prípade si počas nadchádzajúceho víkendu budete môcť dopriať venovať sa aj svojim osobným záujmom a koníčkom.

Lev - v zamestnaní sa môžete zúčastniť na dôležitých rokovaniach, alebo uzatvárať nové pracovné dohody a zmluvy. V tom všetkom máte aj zo strany nebeskej oblohy podporu a priazeň. Iba vo financiách nerobte počas týchto dní žiadne transakcie. Hrozia straty. Taktiež obmedzte vaše výdavky len na to, čo je nevyhnutné. V partnerskom a rodinnom spolužití môžete očakávať nový prílev energie a vy nezadaný ,máte na výber. Môžete si nájsť novú lásku,alebo si iba tak neviazane užívať pozornosť a spoločnosť opačného pohlavia.

Panna - v tomto týždni budete v zamestnaní využívať hlavne vašu hlavu ako ruky. Budete mať veľmi dobrú intuíciu, schopnosť okamžite reagovať na každú prekážku, alebo problém a tak zabrániť škodám, alebo stratám,za č si od vašich nadriadených vyslúžite nie len obdiv a uznanie, ale aj výhodnejšiu pozíciu, akú máte do teraz. Aj zo strany vašich partnerov a ostatných rodinných príslušníkov budete v tieto dni ,,vyhľadávaný,, hlavne pre to, že budú od vás potrebovať radu alebo pomoc v situáciách, ktoré nebudú vedieť sami zvládnuť.

Váhy - v priebehu tohoto týždňa bude pre vás dôležitejšia vaša súkromná oblasť života ako pracovná. V tej druhej sa nebude diať nič dôležité. Vaše povinnosti budete riešiť s rutinou, ale bez problémov. No v osobnom živote, hlavne v oblasti lásky budete počas týchto dní prežívať dilemu, pretože cítite veľkú potrebu citu od niekoho, kto by bol iba váš, no zároveň budete v pokušení zažiť nezáväzný, vášnivý a vzrušujúci flirt. Vy čo nie ste zadaný, vyberajte rozumne, aby ste nikomu neublížili a vy zadaný, tešte sa na nezabudnuteľný víkend v spoločnosti vašich partnerov.

Škorpión - vaša intuícia bude počas tohoto týždňa veľmi správna čo vám pomôže v rámci vašich pracovných schôdzok oddeliť serióznych partnerov od špekulantov, ktorý by vás chceli vtiahnuť do pre vás a vašu firmu nevýhodných obchodov. Ak sa vám v utorok podarí nedostať sa s vašimi partnermi do sporou a hádok, potom máte pred sebou pokojné dni, ktoré môžete počas víkendu využiť aj na vaše osobné záujmy, alebo koníčky. Doprajte si trochu zábavy a uvoľnenia. Potrebujete vypnúť.

Strelec - ak ste zamestnaný, alebo podnikáte vo finančnej oblasti, tak sa do stredy snažte byť veľmi pozorný a opatrný, pretože nebudete mať na investície prajné a vhodné obdobie. Je tu riziko strát. Aj v iných pracovných oblastiach sa v tieto dni venujte radšej iba nevyhnutným povinnostiam. V súkromí, v citovej oblasti sa nebudú diať žiadne mimoriadne udalosti pokiaľ sa vy sami nebudete snažiť niečo na silu meniť, alebo riešiť. Nechajte všetko tak ako to je. Doprajte si trochu leňošenia.

Kozorožec - máte okolo seba ľudí, ktorý sa vás snažia získať na svoju stranu, ale za podmienok ktoré si určia oni. Nedajte sa vtiahnuť do tejto podoby spolupráce, pretože by časť vašich ziskov bola minimálna. Preto si dobre uvážte koho si z nich vyberiete ako budúceho partnera. V súkromí počas týchto dní budete mať tendencie odťahovať sa od všetkých aktivít, ktoré bude robiť vaša rodina. Nerobte to, pretože by vás opantali chmúrne myšlienky. Počas víkendu si naplánujte návštevu priateľov, alebo sa len tak vyberte niekam, kde to žije.

Vodnár - v pracovnej oblasti sa v tomto týždni nebudete môcť angažovať tak, ako by ste chceli. máte vôľu, chuť a elán,ale bude len málo príležitostí, kde ich budete môcť využiť. Nepodliehajte nervozite, podráždeniu, alebo pocitu že sa vám nedarí, je to iba dočasná záležitosť. V súkromí budete môcť využiť vašu energiu spôsobom, ktorým všetkým okolo seba budete dodávať pocit pohody, spokojnosti a radosti. Doprajte si počas nadchádzajúceho víkendu aj vy niečo, čo vám robí radosť.

Ryby - v zamestnaní si počas tohoto týždňa budete môcť dopriať povoliť vo vašom pracovnom nasadení. Nebudete sa musieť zaoberať ničím, čo by od vás vyžadovalo zvýšenú pozornosť, aktivitu, alebo sústredenie. V citoch a láske v rámci vašeho partnerského spolužitia budete mať hlavne v pondelok tendencie prehnane vyžadovať od partnerov ich pozornosť a dôkazy, že vás milujú. Nemusíte, pretože od piatku až do nedele si spoločne užijete veľa romantických chvíľ.

5. 11. - 11. 11. 2018

7.11 o 17.04 hod. je nov v zn.skorpiona. ak matetazku chrobu,alebo problem s dedicstvom poziadajte o pomoc lunu.

Baran - tomto týždni budete mať silné tendencie povyšovať všetko čo urobíte nad výkony vašich spolupracovníkov. Snažte sa kontrolovať vašu túžbu vystatovať sa, pretože riskujete, že si voči sebe poštvete všetkých,ktorý vám môžu byť užitočný a nápomocný keď to budete potrebovať. Bolo by dobré, ak by ste túto energiu premenili na niečo pozitívne. Budete mať na to dostatok času a j priestoru, pretože v osobnom živote sa nebudete musieť zaoberať ničím, čo by od vás vyžadovalo osobnú angažovanosť. Prečítajte si dobrú knihu, alebo si pozrite náučný dokument.

Býk - tento pracovný týždeň bude pre vás bežný, ničím mimoriadnym zaujímavý. Vaše naplánované povinnosti si budete plniť skôr rutinne ako zo záujmom, ale aj to bude dostatočné k tomu, že si ich dokážete splniť k spokojnosti vašich zamestnávateľov. V osobnom živote je pre vás ešte stále ,,riziko,, vaša slabosť pre opačné pohlavie, preto sa hlavne vy zadaný snažte vyhýbať flirtom. Vy nezadaný, máte pred sebou dni plné vzrušenia, no tiež nebude na škodu, ak si ku hrám iba pre dospelých rozumne a uvážene vyberiete.

Blíženci - máte pred sebou týždeň,počas ktorého si môžete naozaj vylepšiť vašu pracovnú pozíciu. Aj priazeň nebeskej oblohy je na vašej strane, tak to využite. Vaša rétorika bude počas týchto dní tak dobrá, že by ste dokázali bez problémov zastať post hovorcu aj na tých najvyšších miestach. Počas víkendu si dávajte pozor na žiarlivosť z vašej strany. Budete citlivý na všetko čo sa bude diať okolo vašich partnerov a niektoré udalosti by ste si mohli mylne vysvetliť čo by malo za následok nepremyslene emotívnu reakciu z vašej strany.

Rak - všetky vaše pracovné povinnosti, ktorými vás vaši nadriadený poverili, sa snažte uzavrieť do pondelka do štvrtku. Počas týchto dní máte priazeň a náklonnosť nebeskej oblohy na vašej strane. V piatok sa venujte iba nevyhnutným záležitostiam. V partnerskom a rodinnom spolužití, budete mať počas stredy veľmi priaznivý čas na riešenie všetkých záležitostí, ktoré vnímate ako nevyhovujúce, alebo problematické. Inak máte pred sebou pokojné dni v kruhu vašich blízkych.

Lev - vaše pracovné, alebo podnikateľské aktivity sa vám bude v tieto dni dariť plniť presne podľa vami stanoveného harmonogramu. Pozor si dávajte iba v oblasti vašich finančných záležitostí. Nemáte vhodné obdobie na investície. Taktiež sa snažte nemíňať peniaze na nedôležité veci. Mohli by vám chýbať. V súkromí sa v tomto týždni vám nezadaným otvára príležitosť spoznať vašu novú lásku.Vy zadaný, môžete si s vašimi partnermi naplánovať romantický víkend.

Panna - v tomto týždni budete mať príležitosť dať vašim nadriadeným silný podnet k tomu, že si z ich strany zaslúžite väčšiu dôveru ako do teraz a že ste pre nich najideálnejšia voľba na zodpovednejšiu pozíciu.Vaše dlhodobé výborné výsledky sú toho najlepším dôkazom. K tomu všetkému budete v tieto dni mimoriadne výrečný, čím sa vám bude dariť presvedčiť o vašich nových projektoch a plánoch všetkých vašich spolupracovníkov. V súkromí si dávajte pozor na žiarlivosť z vašej strany. Budete trochu viac ako inokedy citlivý na vašich partnerov.

Váhy - pracovné záležitosti si v tomto týždni budete plniť bez nadšenia. Budete k nim pristupovať rutinne, ale cez to všetko vaše výkony budú dostačujúce k tomu, aby ste s ich výsledkami uspokojili očakávania vašich nadriadených. V súkromí naďalej pretrváva ,,riziko,, že budete podliehať zvodom opačného pohlavia, čím by ste si vy zadaný mohli skomplikovať vzťahy vo vašich stabilných vzťahoch.Vy nezadaný, môžete si dopriať veľa vzrušujúcej zábavy, ale dobre si to premyslite s kým.

Škorpión - v zamestnaní sa budete môcť venovať vašim úlohám bez problémov a tlakov zo strany nadriadených, takže si ich budete môcť rozložiť tak, aby ste ich v pohode odovzdali na čas úspešne zvládnuté. Ak patríte k tým, čo pracujú aj počas víkendu, tak v nedeľu sa vám bude mimoriadne dariť všetko , do čoho sa pustíte. V súkromí s nebudú diať žiadne extrémne udalosti, takže máte pred sebou v podstate pokojné dni. Vy, čo by ste chceli vyskúšať v súkromí vašich spálni trochu netradičný druh intímnej zábavy, máte na to vhodné obdobie.

Strelec - ak ste si na tento týždeň naplánovali robiť nejaké finančné transakcie, tak si ich odložte na príhodnejšie obdobie. Hrozia vám totiž straty. Taktiež sa snažte platiť iba nevyhnutné výdavky. Taktiež sa snažte na pracovisku riešiť iba základné povinnosti. Pri tých zložitejších požiadajte kolegov o pomoc. V súkromí si dajte tiež pauzu a prenechajte na vašich partnerov riadenie domácnosti. Pre vás bude dobré, ak sa počas víkendu vyberiete niekam do prírody.Odpočiniete si a aj upokojíte vašu myseľ a telo.

Kozorožec - počas týchto dní sa nedajte ovplyvňovať žiadnym vašim spolupracovníkom. Aj vašim nadriadeným vysvetlite, že vaše spôsoby a prístup k vašim povinnostiam sú nie len dobré, ale aj vhodné k ich úspešnému zvládnutiu . Ide o to, že ak podľahnete tlaku, nebudete schopný stihnúť nič, čo ste si naplánovali. V súkromí sa môžete tešiť na milé a príjemné chvíle v spoločnosti vašej rodiny a priateľov. Ale ani vaši partneri nebudú zaostávať. Hlavne počas víkendu si spoločne užijete veľa zábavy.

Vodnár - od pondelka do stredy sa vnútorne budete cítiť nepríjemne, pretože budete mať pocit, že ste za vaše pracovné úsilie nedocenený a neuznaný. Budete mať tendencie si skoro až vynucovať pozornosť okolia. Nerobte to. Iba by ste sa blamovali. Venujte energiu obdobiu od štvrtku do piatku, kedy budete mať v zamestnaní opäť veľkú podporu nebeskej oblohy. V osobnom živote si naplánujte tieto dni ako čas na odpočinok a relax niekde, kde nebudete zbytočne rušený. Môžete mať totiž menšie depresie.

Ryby - v zamestnaní sa počas tohto týždňa nebudete musieť zaoberať ničím závažným, čoby si od vás vyžadovalo mimoriadne pracovné nasadenie, takže všetky vaše povinnosti si splníte v na čas, v pohode a bez stresov. V súkromí sa venujte veciam, ktoré vás bavia a tešia.Nechajte starosti o riadenie vašej domácnosti na vašich partnerov. Potrebujete sa trochu dobiť energiou a elánom. Skúste počas víkendu navštíviť múzeum, alebo iné kultúrne vyžitie.

29. 10. - 4. 11. 2018

Baran - tento pracovný týždeň bude pre vaše znamenie ako prekopírovaný toho predchádzajúceho. Vaše ,,prudké,, pracovné nasadenie si budete môcť stále šetriť na náročnejšie obdobie.No cez to všetko budete mať vaše povinnosti pod kontrolou a úspešne ich budete aj v pokoji zvládať. Taktiež aj v osobnom živote budete prežívať pokojnú atmosféru, takže sa môžete nerušene venovať všetkému,čo ste si v rámci vašej domácnosti naplánovali. Počas víkendu si môžete pozvať priateľov, alebo naopak niektorých z nich navštíviť.

Býk - počas tohoto týždňa budete mať dobrú náladu aj na pracovisku, ktorou ,,nakazíte,, aj vašich spolupracovníkov. Nedokáže vám ju pokaziť ani ten fakt, že za vašu snahu a výsledky nebudete náležite finančne ocenený.No tento ,,deficit,, si dokážete nahradiť vo vašom súkromí. Zo strany vašej rodiny a aj partnerov sa vám bude dostávať dostatok uznania, podpory ale aj lásky. Počas víkendu vás očakáva nejaké príjemné stretnutie, alebo milá spoločenská udalosť, ktorá vo vás zanechá pekné spomienky.

Blíženci - ak ste čakali na vhodné obdobie pre začatie realizácie vašich nových pracovných aktivít, tak tento týždeň na to budete mať absolútne ideálny. Môžete očakávať iba podporu a dobrú spoluprácu nie len vašich kolegov, ale aj vašich nadriadených. Úspech máte zaručený. V citovej oblasti bude láska priať hlavne vám nezadaným. Máte možnosť tieto dni využiť na vyznania sa z vašich pocitov smerom k niekomu na kom vám záleží,lebo dokonca požiadať o ruku, alebo sa zasnúbiť. Ideálny čas na to budete mať hlavne počas víkendu.

Rak - začiatok tohoto pracovného týždňa vás zastihne v ,,ježkovej,, koži. Budete mať tendencie byť na všetkých vašich spolupracovníkov ,,pichľavý,,. Preto sa snažte byť opatrnejší v komunikácii s nimi,aby ste si nepokazili inak pre vás úspešne zvládnuté všetko, čo ste si na tieto dni v zamestnaní naplánovali. V rodinnom, ale aj v partnerskom spolužití sa nedejú žiadne negatívne udalosti. Všetko je v poriadku. Využite preto vašu prebytočnú energiu na niečo pozitívne. Napríklad na nejaké zmeny v domácnosti.

Lev - počas tohoto týždňa sa budú opäť všetky vaše pracovné aktivity ,,hýbať,, presne podľa vašich plánov a predstáv,ale cez to všetko s toho nebudete mať radosť. Tie to dni vás totiž zastihnú bez nálady.Nič si s toho nerobte, je to iba dočasný stav, ktorý ako prišiel, tak aj odíde. Snažte sa neprenášať svoju namrzenosť do svojho súkromia, pretože by ste ňou narušili pohodu, ktorá prevláda medzi vami a vašimi najbližšími. Preto sa radšej počas nadchádzajúceho víkendu snažte vymyslieť niečo, kde by ste mohli byť sami.

Panna - cítite sa veľmi dobre, máte dobrú náladu, ste nabitý novou energiou a elánom. Toto všetko sa bude odzrkadľovať vo všetkom do čoho sa počas tohoto týždňa v zamestnaní pustíte. A samozrejme aj odmena za vaše výsledky bude tomu zodpovedať, takže aj táto oblasť vám urobí radosť a prinesie celkové spokojnosť. V súkromí hlavne vy nezadaný máte šancu spoznať novú lásku, alebo vy čo zvažujete, že požiadate svojich milých o ruku, máte k tomuto všetkému ideálny čas a samozrejme aj podporu nebeskej oblohy.

Váhy - vaše tohto týždňové pracovné záležitosti sa vám bude dariť plniť bez väčších problémov. Dokonca k spôsobu ich realizácii budete mať voľnú ruku, čo vám tak tiež bude vyhovovať. No k celkovej spokojnosti vám bude chýbať to najdôležitejšie a to je aj náležité finančné ohodnotenie za vaše dobré výsledky. Nedajte si tým pokaziť náladu, pretože v súkromí a v osobnom živote máte pred sebou veľmi príjemných sedem dní, ktoré by ste si vedeli znepríjemniť vašou mrzutosťou.

Škorpión - u vás v zamestnaní bude počas tohoto týždňa veľa stresu a podráždenosti , čo bude mať silný vplyv na vaše pracovné výkony. K tomu, aby ste tieto nepríjemné záležitosti dokázali zvládnuť, budete potrebovať ozaj pevné nervy a psychickú odolnosť.Ešte že v rodinných a partnerských záležitostiach máte všetko vyjasnené, takže sa nebudete musieť počas týchto dní zaoberať ničím takým, čo by vám aj s tejto oblasti vašeho života ,,pridalo,,. Víkend jednoznačne využite, na odpočinok a relax.

Strelec - tento týždeň bude pre vaše znamenie 50 na 50. V pracovných záležitostiach budete žať úspechy a žiadna úloha, ktorou budete vašimi nadriadenými poverený, nebude pre vás nezvládnuteľná. naopak v osobnom živote to bude ozaj náročné. Hlavne v partnerskom spolužití by ste mali byť zvlášť opatrný na všetko, pretože vám hrozia ozaj veľké nepríjemnosti, ktoré vás budú stáť veľa energie, aby ste ich dokázali zvládať pokojne a z rozvahou. preto by bolo lepšie , ak by ste víkend trávili sami niekde mimo vašeho domova.

Kozorožec - máte pred sebou jeden z ďalších nesmierne úspešných pracovných týždňov. Síce budete ,,zavalený,, prácou až nad hlavu, ale pre vás to nebude problém zvládnuť všetko bez chyby. Za to budete odmenený veľmi dobrými finančnými ziskami. A to je to, čo práve teraz potrebujete. Vo vašom citovom živote sa nebudú diať žiadne zmeny. všetko je tak, ako už dlhodobo a to vám vyhovuje.Môžete sa tak venovať veciam, ktoré máte radi a pri ktorých sa dokážete zabaviť a odreagovať. Víkend môžete tráviť v spoločnosti vašich priateľov.

Vodnár - pripravte sa na ozaj stresujúci pracovný týždeň. Budete mať veľa náročných projektov, ktoré si budú od vás vyžadovať maximálnu sústredenosť k ich zvládnutiu. V jeho závere budete síce naozaj unavený a vyčerpaný, ale aj spokojný. Zvlášť po finančnej stránke. Vaše rodinné záležitosti a všetko čo je s nimi nejako prepojené prenechajte na nich a vy sa snažte dať hlavne počas víkendu do poriadku, pretože je dosť možné, že aj zdravotne sa nebudete cítiť úplne fit.

Ryby - toto bude pre vaše jemné znamenie naozaj skúška ohňom, pretože vás v zamestnaní čaká nesmierne stresujúca atmosféra, plná napätia a nervozity. Ak budete chcieť vaše povinnosti zvládnuť, tak sa budete potrebovať odosobniť od toho všetkého a to vás bude stáť veľa energie. Našťastie si ju máte kde doplniť a to v kruhu vašej rodiny,ale hlavne v spoločnosti vašich partnerov, ktorý sú pre vás veľkou oporou a istotou. Počas víkendu sa snažte vypnúť všetky vaše zmysli a venujte sa iba odpočinku.

22. 10. - 28. 10. 2018

SPLN 24.10 v znameni BYKA. O 17.48 hod. Byk predznacuje v astrologii bohatstvo - vyhrou,dedicstvom,lahko nadobudnute velke financie. Prajte si s pomocou LUNY ,aby sa vam zadarilo.

Baran - v zamestnaní sa počas tohoto týždňa budete správať veľmi obozretne a opatrne, čím sa vám podarí zabrániť možným omylom a stratám. Podarí sa vám tak získať si ešte väčšiu dôveru, ale aj podporu vašich nadriadených pre vaše ďalšie projekty a plány, ktoré chcete u nich presadiť. V súkromí sa snažte riešiť všetko s pokojom a rozvahou ako do teraz. ide o to, že počas týchto dní sa budete cítiť nedocenený zo strany vašej rodiny a partnerov čo im budete dávať aj náležite najavo. Nevytvárajte zbytočne dusnú atmosféru.

Býk - v zamestnaní sa môžete aj počas tohoto týždňa tešiť s dobrej organizácie práce, podpory vašich spolupracovníkov, takže všetko čo ste si na toto obdobie naplánovali sa vám podarí aj úspešne zvládnuť a dokončiť. V súkromí by ste sa mali angažovať hlavne vy nezadaný, pretože máte ideálne obdobie na to, zamilovať sa do partnera, s ktorým by ste vedeli prežiť celý život. Vám zadaným sa podarí do vzťahu vniesť novú iskru a náboj. V každom prípade máte pred sebou pekný a zaujímavý víkend.

Blíženci - v tomto týždni sa vám darí vaše pracovné povinnosti zvládate bez väčších problémov, ale problémy sa môžu vyskytnúť v medziľudských vzťahoch, pre vašu vnútornú potrebu vyťahovať sa na úkor vašich spolupracovníkov. Nerobte to, nepotrebujete nikomu dokazovať vaše schopnosti a talent. Iba by ste sa blamovali. Tak isto aj v súkromí si počas stredy kontrolujte váš jazyk. Bude vám chýbať takt a a diplomacia. Stálo by vás veľa energie dať doma opäť všetko do poriadku.

Rak - vaše doterajšie pracovné výkony a výsledky vaši nadriadený hodnotia ako veľmi dobré a rovnako tak to bude aj počas tohoto týždňa. Môžete preto očakávať, že sa vám podarí posunúť sa na kariérnom rebríčku smerom hore, čo bude mať aj pozitívny dopad na vaše finančné istoty. V súkromí to už počas týchto dní nebudete mať až tak ľahké a jednoduché. V utorok a v piatok sa môžete dostávať do zbytočných konfliktov s vašimi blízkymi. Snažte sa preto zachovať pokoj a strážiť si vaše emócie pri riešení všetkých záležitostí týkajúcich sa vašej rodiny.

Lev - aj počas tohoto týždňa sa budete môcť venovať projektom, ktoré sú zložité a ktoré si vyžadujú dlhodobú zvýšenú pozornosť. Nebeská obloha je vám naklonená v každej vašej pracovnej aktivite. Môžete riešiť aj nové obchodné zmluvy. V súkromí bude aj počas týchto dní určitou ,,prekážkou,, vaša slabosť pre opačné pohlavie čo vám bude odoberať energiu a taktiež schopnosť sústrediť sa na dôležité záležitosti vo vašom živote. Preto naďalej pre vás platí zvýšená opatrnosť. Neohrozte si dokonalé zázemie, ktoré máte vo vašich životných partneroch.

Panna - vaše pracovné výkony a výsledky budú počas týchto dní ako inak veľmi dobré. No v medziľudských vzťahoch už nebudete tak dobrý, pretože budete mať tendencie sa pred vašimi kolegami vystatovať všetkým čo ste dosiahli. Nieje to potrebné a nieje ani vhodné, aby ste sa takto vhodne prezentovali. V partnerskom a rodinnom spolužití sa snažte počas stredy vyhnúť konfrontáciám s vašimi blízkymi. nebudete mať dostatok taktu a objektivity. Nepokazte si nadchádzajúci víkend tým, že by ste museli dávať vaše vzťahy do poriadku.

Váhy - aj v tomto pracovnom týždni sa vám úspešne darí organizovať všetky vaše povinnosti presne podľa vašich predstáv. veľmi vám v tom pomáha aj podpora vašich spolupracovníkov, ale aj nadriadených. V osobnom živote budete mať hlavne vy nezadaný veľkú príležitosť a šancu spoznať vašu novú lásku. preto by ste sa hlavne počas víkendu nemali zdržiavať doma,ale vyberte sa niekam medzi ľudí. Vy zadaný, môžete sa tešiť z novej iskri vo vašich stabilných vzťahoch.

Škorpión - na vašom pracovisku sa v tieto dni snažte byť užitočný hlavne vašimi radami a skúsenosťami, ktoré ocenia vaši kolegovia, keď si nebudú vedieť poradiť zo svojimi zadanými úlohami. Nesnažte sa presadzovať niečo nové, pretože na to nieje vhodný čas. V súkromí sa snažte byť pokojný, nevytvárajte nič , čím by ste negatívnym spôsobom dráždili vašich partnerov. Trpezlivo sa im snažte vysvetliť, že počas týchto dní , sa necítite na riešenie vážnych problémov a zásadných rozhodnutí.

Strelec - tento týždeň vás zastihne rozpoltených. na jednej strane ste v zamestnaní výkonný, máte výborné nápady, správnu intuíciu, no na druhej strane budete vnútorne nespokojný, pesimistický, zo sklonmi moralizovať, poučovať. Snažte sa nepodliehať vašim pocitom. V takom prípade môžete očakávať úspech. Streda je vhodný deň na finančné investície. V osobnom živote hlavne od štvrtku môžete očakávať veľmi príjemné a pohodové obdobie v kruhu vašej rodiny, ktorým sa vám darí utužovať vašu spolupatričnosť.

Kozorožec - vaše pracovné povinnosti si počas týchto dní budete plniť bez väčších problémov. No ešte stále k nim budete pristupovať viac mechanicky ako s elánom. Skúste sa premôcť a neobávajte sa zapojiť aj vašich najbližších spolupracovníkov do vašich aktivít. Oplatí sa vám to. V oblasti citov a lásky budete mať počas týchto dní pociťovať potrebu blízkosti osoby, ktorá by vám dokázala dávať pocit nehy a vášne. Preto vy zadaný, máte príležitosť prežiť s partnermi vzrušujúci víkend a vy nezadaný, vyberte sa do spoločnosti.

Vodnár - v tomto týždni sa snažte využiť vašu charizmu, ktorou budete ovplyvňovať široké okolie. Všetko čo vyslovíte bude ľuďmi okolo vás vnímané nie len veľmi pozorne,ale aj brané ako smerodatné. Preto vážte každé slovo ktoré poviete. Môžete veľa získať, ale aj stratiť. V osobnom živote máte pred sebou dni, kedy sa nebude diať nič mimoriadne, preto sa budete môcť hlavne počas víkendu venovať vašim osobným záľubám a koníčkom. Nieje totiž vhodný čas na to, aby ste riešili niečo zásadné.

Ryby - ak ste chceli s vašimi nadriadenými riešiť pre vás nejakú dôležitú záležitosť, tak počas tohoto týždňa na to budete mať ideálny čas. Pracovné povinnosti, ktoré máte na tieto dni naplánované sa vám bude dariť plniť bez problémov. V súkromí sa tešte s priazne nebeskej oblohy v partnerskom, ale aj rodinnom spolužití.prežijete spoločné príjemné a harmonické obdobie, ktoré ešte viac utuží vaše spolužitie a spolupatričnosť. Aj v citovej oblasti a v láske ste spokojný.

15. 10. - 21. 10. 2018

Baran - v tomto týždni budete na jednej strane v zamestnaní charizmatický, budete vašim kolegom vzorom a príkladom v dosahovaní dobrých pracovných výkonov, ale aj výsledkov. Na druhej strane budete prchlivý , hádavý, preto si dávajte pozor na to aby ste počas týchto dní neprišli s kolegami do zbytočných konfliktov. V súkromí si dávajte pozor hlavne v utorok a v stredu, pretože vám hrozia nedorozumenia a ostré výmeny názorov s vašimi najbližšími čím by ste si mohli narušiť pohodu nadchádzajúceho víkendu.

Býk - celý tento pracovný týždeň bude u vás akoby pod dohľadom múz, takže aj keď nepracujete priamo v nejakom povolaní prepojenom s umením, vaše výsledky budú nie len dobré,ale ešte aj spracované ako umelecké dielo. V osobnom živote budete mať naďalej veľkú slabosť pre opačné pohlavie, ale aj vy budete viac ako v iné obdobie príťažlivejší pre všetkých okolo vás. Takže vy zadaný, máte príležitosť vašim vzťahom dať novú iskru a náboj. Vy nezadaný, môžete si hlavne počas víkendu užívať nezáväzné flirty, ale taktiež môžete spoznať novú lásku. Záleží iba na vás ako sa rozhodnete.

Blíženci - v zamestnaní sa u vás počas týchto dní nebude diať nič mimoriadne. Vaše pracovné povinnosti si budete úspešne plniť bez väčších problémov a ani vaši nadriadený vás nebudú zbytočne zaťažovať. Dávajte si pozor iba na to, aby ste sa nedostávali do zbytočných nedorozumení s kolegami pretože budete mať tendencie byť sarkastický voči všetkým okolo vás. Vaše rodinné a partnerské spolužitie nebude počas týchto dní rušené niečim, čo by si od vás vyžadovalo mimoriadnu osobnú angažovanosť.

Rak - na vašom pracovisku sa v tieto dni nemusíte obávať žiadnych mimoriadnych udalostí, ktoré by si od vás vyžadovali zvýšenú pozornosť, takže sa budete môcť venovať vašim povinnostiam bez napätia a stresov. Iba počas utorka a stredy sa nepúšťajte s kolegami do otvorených konfrontácií, pretože by ste medzi vami vytvárali zbytočné napätie. Taktiež aj u vás doma neriešte nič dôležité. Nechajte všetko tak ako to je. V sobotu sa snažte byť radšej mimo diania rodinných záležitostí, pretože by ste mali snahy byť vo všetkom oponentom. Venujte sa niečomu, čo vás baví. Určite to nikomu z vašich blízkych nebude vadiť.

Lev - počas tohoto týždňa budete nabitý ideálmi, plánmi, projektami, ktoré by ste chceli všetkým vašim spolupracovníkom predstaviť a zapojiť ich do ich realizácie. Môžete tak urobiť,ale bude potrebné, aby ste im všetko čo od nich očakávate trpezlivo a podrobne vysvetlili. V takom prípade sa môžete tešiť s toho, že všetko dopadne presne podľa vašich predstáv. V súkromí sa vy zadaný snažte odolávať vašim ,,chúťkam,, na flirty , pretože by to malo negatívny dopad na vaše partnerstvá. Naopak, v piatok máte výborné obdobie dať vášmu vzťahu novú iskru. Využite to.

Panna - tento týždeň bude pre vás ako veľmi pracovité znamenie možno až nudný, pretože máte pred sebou pokojné dni , počas ktorých budete zvládať všetky povinnosti a úlohy bez problémov. Prijali by ste väčšie vyťaženie. Preto si nevybíjate vašu energiu na kolegoch hlavne spôsobom,ktorým by ste medzi vami vytvárali podráždenie a nervozitu, lebo budete mať tendencie byť smerom k nim sarkastický. V súkromí sa nemusíte obávať žiadnych negatívnych záležitostí,ktoré by mali pokaziť vašu celkovú pohodu.

Váhy - vašemu znameniu vládne planéta Venuša ( láska , umenie ) a práve tá druhá časť jej vplyvu bude počas tohoto týždňa prevládať vo vašich pracovných aktivitách. Takže vaše výsledky nebudú iba dobré a detailne spracované, ale dokážete im dať nádych umeleckého diela. Vo vašom súkromí budete aj počas týchto dní čeliť pokušeniam zo strany opačného pohlavia, pretože budete iba ťažko odolávať túžbe ochutnať zakázané ovocie. Dobre zvážte čo urobíte. Neohrozte svoje dobre fungujúce partnerstvá niečim nepodstatným a chvíľkovým.

Škorpion - máte pred sebou týždeň, počas ktorého budete mať dostatok času a aj priestoru doriešiť hlavne zameškané pracovné záležitosti. Neplánujte si preto počas týchto dní žiadne nové projekty, ale dajte si do poriadku všetko čo by vám v závere tohoto roku mohlo spôsobovať problémy pri celkovej uzávierke. V citovej oblasti, v partnerskom a rodinnom spolužití vy zadaný, máte pred sebou dni, počas ktorých budete riešiť každodenné radosti aj starosti. Vy nezadaný, nerobte nič, do čoho by se sa museli čo i len trochu nútiť. Nikto a nič nestojí za to,aby ste si nechali niečo vnucovať.

Strelec - aj v tomto týždni máte pri sebe šťastenu, ktorá vám bude nápomocná vo všetkom do čoho sa pustíte. No je tu jeden problém a to ten, že sa vám počas týchto dní nebude chcieť. Nebudete schopný sa plne venovať povinnostiam pre vašu nesústredenosť, ale aj pre vašu určitú pohodlnosť. Skúste sa premôcť. Oplatí sa vám to. V súkromí si dávajte v sobotu pozor na to čo poviete a čo urobíte smerom k vašim partnerom, pretože v tomto dni hrozí až trvalé poškodenie vašich doteraz dobre fungujúcich vzťahov.

Kozorožec - V pracovnej oblasti vašeho života sa v tomto týždni budete musieť viac sústrediť na všetko, pretože sa nebudete cítiť v pohode hlavne po psychickej stránke, preto si všetko dôležité presuňte na vhodnejšie obdobie. Rovnako tak aj vo vašom osobnom živote sa snažte hlavne počas víkendu neprenášať na vašu rodinu, alebo partnerov váš nepokoj, ktorý sa môže zmeniť až na depresiu. Najlepšie urobíte, ak sa niekde v pohodlí vašeho domova uvelebíte pri dobrej knihe, alebo pri pozeraní dobrého filmu. Nič neriešte.

Vodnár - počas tohoto týždňa sa vážne snažte vyhýbať konfrontáciám s kolegami, odložte si všetky dôležité rokovania na príhodnejšie obdobie, pretože budete mať problémy s nervovou labilitou. Budete podráždený, netrpezlivý, budete mať ostrý jazyk. Venujte sa radšej iba vašim pracovným povinnostiam.V takom prípade máte úspech , ako aj dobré finančné ohodnotenie zaručené. Váš osobný život sa už dlhodobo pohybuje v neutrálnych vodách a tento stav bude pretrvávať aj počas týchto dní .Počas víkendu sa venujte vašim záľubám v bezpečí vašeho domova.

Ryby - od pondelka do piatku máte v zamestnaní pohodu a pokoj, takže si budete môcť vaše pracovné povinnosti plniť bez tlaku zo strany vašich nadriadených . Táto pohoda sa prejaví pozitívne ako na vašich výkonoch , tak aj na vašich výsledkoch. V citovom živote sa môžete tešiť hlavne na nadchádzajúci víkend počas ktorého v spoločnosti vašich partnerov budete prežívať veľmi príjemné chvíle naplnené romantikou. Užite si to.

8. 10. - 14. 10. 2018

9.10 mame NOV v znameni VAHY. O 4.49 hod. Vy ktori mate partnerske problemy poziadajte o pomoc LUNU.

Baran - počas tohoto týždňa budete mať možnosť upevniť si vaše pracovné postavenie a dokonca sa vám bude dariť položiť základ posunúť sa na kariérnom rebríčku za predpokladu, že sa budete venovať iba vašim povinnostiam,a nebudete sa snažiť byť ,,najmúdrejší,,. V žiadnom prípade sa nepokúšajte poučovať vašich nadriadených. Aj v súkromí máte okrem stredy, kedy by ste sa mali držať v úzadí pred sebou dni, počas ktorých môžete dať do poriadku veľmi veľa vzťahových záležitostí, ktoré sú už dlhodobo narušené. Využite to.

Býk - v zamestnaní sa vám v tomto týždni darí tak, ako si to predstavujete. Vaše projekty a plány, ktoré ste rozbehli sa posúvajú dopredu presne podľa vašich predstáv, preto môžete byť spokojný. Z dlhodobého hľadiska vám zaručujú dobré finančné zabezpečenie. V osobnom živote u vás ešte stále prevláda silná príťažlivosť voči opačnému pohlaviu, preto pre vás zadaných taktiež stále platí, pozor na neuvážené flirty hlavne v strede týždňa, ktorými môžete ohroziť vaše stabilné partnerstvá. Vy nezadaný, máte možnosť spoznať životného partnera, partnerku.

Blíženci - vaše znamenie je obdarené dobrou rétorikou čo
sa naplno prejaví aj počas tohoto týždňa. V rokovaniach s vašimi obchodnými partnermi budete naozaj presvedčivý čím si zaistíte dlhodobú spoluprácu a samozrejme tak aj finančné zisky. V citovej oblasti, v partnerskom spolužití si počas týchto dní dávajte pozor na spôsob, ako sa budete vyjadrovať smerom k vašim polovičkám, pretože od stredy budete mať tendencie byť hádavý až neznášanlivý. Nepokazte seba a vašim blízkym víkend zbytočným dusnom v domácnosti.

Rak - vaše pracovné aktivity sa vám v tomto týždni budú dariť plniť bez problémov. Dokonca aj vaši nadriadený budú s vašimi výsledkami spokojný čo vám otvára možnosť sa uchádzať o vyššie pracovné zaradenie aké máte do teraz. V súkromí máte okrem stredy, kedy by ste sa mali držať v úzadí, pred sebou dni, počas ktorých sa môžete venovať rodinným záležitostiam v rámci medziľudských vzťahov. Využiť na to môžete aj víkend. Naplánujte celej vašej rodine spoločný program. Určite sa im bude páčiť.

Lev - ak ste čakali na príhodné obdobie,kedy by ste chceli začať podnikať, alebo spustiť nový projekt, tak tento týždeň na to bude ako stvorený. Preto sa snažte využiť každý jeho deň maximálne. Položíte tak základný kameň pre vaše dobré dlhodobé finančné zaistenie. V osobnom živote sa snažte krotiť vašu ohnivú povahu hlavne vy zadaný, pretože budete mať tendencie byť až príliš prítulný k opačnému pohlaviu. Mohli by ste s toho mať doma nepríjemnosti ak by nešlo o vašich partnerov.

Panna - okrem toho, že ste najpracovitejšie znamenie celého zverokruhu, tak sa počas tých to dní ukáže , že viete aj veľmi dobre narábať hovoreným slovom. Všetkým vašim spolupracovníkom totiž dokážete na prvý krát vysvetliť všetky vaše predstavy a plány, ktoré chcete za ich pomoci uviesť do praxe.Môžete rátať s ich podporou a pomocou. Od stredy sa snažte s vašimi blízkymi jednať veľmi citlivo,pretože budete mať tendencie byť hádavý a zádrapčivý. Iba čo by ste pokazili víkend sebe a aj celej rodine.

Váhy - všetky vaše pracovné povinnosti a úlohy, ktoré ste si na tento týždeň naplánovali vám vychádzajú podľa vašich predstáv. Zaručujú vám dobré finančné istoty, preto môžete byť v tejto oblasti vašeho života spokojný. V osobnom živote ste ešte stále pod vplyvom silnej príťažlivosti k opačnému pohlaviu čo môže vám zadaným komplikovať život, pretože iba ťažko budete odolávať zvodom a chúťkam flirtovať mimo vašich domovov. Veľmi dobre si premyslite ako sa zachováte,pretože vám pôjde o veľa ak by ste nedokázali odolať.

Škorpión - v tomto týždni sa nedajte ovládať možnými prekážkami, ktoré vám budú brániť sústrediť sa na vaše pracovné povinnosti. Ak si zachováte vašu schopnosť sústrediť sa na problematiku, vašu uvážlivosť a obozretnosť, podarí sa vám dosiahnuť uspokojivé výsledky. V partnerskom spolužití sa počas týchto dní snažte byť v pohode. Neriešte nič dôležité. Nechajte to na vaše polovičky. Nič sa nestane, ak sa hlavne počas víkendu vyberiete niekam,kde budete môcť byť iba vy sami zo sebou.

Strelec - v tomto týždni vás čaká naozaj šťastie všade a vo všetkom do čoho sa na pracovisku pustíte. Môžete investovať, môžete uzatvárať dôležité dohody, môžete začať s podnikaním. Všetko vám z dlhodobého hľadiska zaručuje úspech. Môžete taktiež naďalej skúšať šťastie aj v nejakej lotérii. V súkromí sa budete tešiť s priateľských prejavov všetkých okolo vás. Je to prirodzená reakcia vašeho okolia voči vám,pretože aj vy okolo seba šírite iba pohodu radosť a pokoj. Víkend by ste mohli stráviť niekde v spoločnosti priateľov a spolu sa zabaviť.

Kozorožec - v pondelok a v utorok budete na pracovisku nerozhodný a preto sa vám bude ťažko rozbiehať všetko, čo je spojené s vašimi povinnosťami.Od stredy sa vám bude dariť mať postupne všetko opäť pod kontrolou, takže do konca týždňa vaše úlohy splníte podľa očakávania. V súkromí sa môžete počas týchto dní cítiť trochu nestabilný v rámci vašich vzťahov, ale bude to skôr iba váš vnútorný pocit. Dôležité je to,aby ste mali jasno v tom, akých ľudí máte vo vašej blízkosti a ktorý si zaslúžia vašu dôveru.

Vodnár - v tomto týždni v zamestnaní neriešte nikoho a nič okrem vašich naplánovaných úloh. ide o to, že nebudete schopný uznať autoritu niekoho iného okrem vašej a tým budete okolo seba vytvárať napätie. Naopak vo vašich pracovných aktivitách budete mať úspech a ten sa na plno prejaví v piatok. Vaše citové záležitosti sa počas týchto dní nebudú meniť v ničom ani k nikomu. Vy čo ste zadaný, máte pred sebou pokoj a pohodu a vy nezadaný, príjemne sa zabavíte, ak si počas víkendu pozvete priateľov. Nič viac neriešte.

Ryby - v pracovnej oblasti sa u vás v zamestnaní nebudú diať žiadne mimoriadne záležitosti,ktoré by vás mali oberať o energiu. Máte pred sebou pokojné dni, ktoré vám umožnia sústrediť sa viac na vaše súkromie. Nie, že by ste sa museli obávať nejakých nepríjemnosti naopak, všetko je v poriadku vy si budete môcť dopriať čas venovať sa vašim záujmom a koníčkom, ktoré ste už dlhodobo museli odkladať pre iné povinnosti. Aj vaši partneri vám dajú priestor na sebarealizáciu tým, že sa postarajú o chod domácnosti.

1. 10. - 7. 10. 2018

1.10-7.10
Baran - pracovne sa vám bude dariť aj tento týždeň presne tak, ako v tie predchádzajúce čo vás bude tešiť a aj vnútorne uspokojovať,ale naozaj vám urobí radosť vedomie, že všetky doterajšie nedorozumenia a hádky v rodine , 
no zvlášť v partnerskom spolužití sa začínajú upokojovať a vyjasňovať, pretože boli ozaj vážnou hrozbou trvalého rozvratu medzi vami. Využite preto nadchádzajúci víkend k ešte väčšiemu úsiliu dať vašemu vzťahu priestor na jeho upevnenie a utuženie.

Býk - tento týždeň vás zastihne bez elánu a nálady, čo sa bohužiaĺ bude prejavovať aj na vašich pracovných výkonoch a taktiež aj na reakciách voči vašim spolupracovníkom. Snažte udržať si vnútorný pokoj a harmóniu.našťastie ich máte kde čerpať a to v kruhu vašej rodiny a z podpory vašich partnerov, ktorý pri vás stoja a podporujú vás bez toho, že by ste ich o to museli požiadať. preto by bolo od vás ozaj milé, ak by ste im to vynahradili počas víkendu.

Blíženci - vaši spolupracovníci budú mať počas tohoto týždňa naozaj čo robiť, aby dokázali stíhať vami nasadenému až pekelnému tempu. Máte v sebe toľko energie a odhodlania, že by ste ho mohli rozdávať a je to aj vidieť na vašich výsledkoch. Rovnako sa vám bude dariť aj v osobnom či rodinnom a partnerskom spolužití. Počas týchto dní si iba potvrdíte, že vaši blízky sú pre vás neoceniteľný a nenahraditeľný. Počas víkendu vás čaká nejaké milé spoločenské podujatie.

Rak - tak už aj vy ste sa konečne dočkali toho, ž počas tohoto týždňa budete ozaj mimoriadne odmenený za vaše doterajšie veľmi uspokojivé pracovné výkony a výsledky. Je taktiež otvorená možnosť, že si vás vaši nadriadený posunú niekam na zodpovednejšie miesto ako máte do teraz.tak tiež aj vo vašej rodine je všetko v poriadku, čo iba znásobuje váš celkový pocit spokojnosti a naplnenia. Máte pred sebou krásny víkend v kruhu vašej milovanej rodiny.

Lev - začínate byť poriadne zaskočený tým, že už druhý týždeň prežívate pracovne viac sklamania z neúspešných pokusov o zlepšenie celkovej situácie u vás na pracovisku,pretože na niečo také nie ste navyknutý. Neurobíte s tým nič. zostáva vám iba zachovať chladnú myseľ a prečkať toto pre vás nepriaznivé obdobie.Ešteže vo vašich rodinných a partnerských záležitostiach je všetko po starom a nemusíte sa osobne angažovať v niečom nepríjemnom, lebo by vám to na nálade nepridalo.

Panna - vaše pracovné dni tohoto týždňa budete všetkým dokazovať iba vaše maximálne kvality. Kolegovia budú mať naozaj čo robiť , aby dokázali zvládať vaše tempo a nasadenie.Toto je presne to, čo vám v zamestnaní po pracovnej stránke vyhovuje. Taktiež aj v oblasti citov a lásky prežívate šťastie a vnútorné naplnenie, čo vám vo vašom vnútri navodzuje dokonalý harmóniu. Počas víkendu si doprajte čas len pre seba a vaše záujmy ,alebo koníčky.Zaslúžite si to a nikto z vašeho blízkeho okolia vám to nebude mať za zlé.

Váhy - pre vás tento pracovný týždeň bude taký nijaký. Nie preto, že by sa vám nedarilo vaše povinnosti zvládať, ale preto, že vy nebudete mať náladu. Budete bez energie a elánu,ktorý je pre vás tak potrebný, aby ste dokázali tvoriť všetko tak, ako je to vašemu znameniu príznačné. Snažte sa túto nie veľmi dobrú náladu neprenášať do vašeho súkromia a zvlášť do partnerského spolužitia, pretože by ste iba pokazili všetko to príjemné, čo je medzi vami. nehovoriac o pokazenom víkende.

Škorpión - v pondelok a v utorok to bude ešte u vás v zamestnaní náročné hlavne ak ide o stres, ale už od stredy do piatku,sa aj tieto negatíva stratia a vy konečne po dlhom čase zažijete pracovnú atmosféru takú, ktorá vám vyhovuje a ktorá vám umožní dokázať všetkým aký talent sa vo vás ukrýva. o vaše partnerské a celkovo rodinné záležitosti si počas týchto dní nebudete musieť robiť žiadne obavy a starosti. Všetko bude ,,klapať,, tak ako má. Dokonca aj počas víkendu sa môžete tešiť na nejakú príjemnú spoločenskú udalosť.

Strelec - na pracovisku sa tento týždeň snažte zamerať iba na to najnutnejšie čo neznesie odklad a ostatné si odložte na príhodnejšie obdobie. nebudete mať proste dostatok energie a elánu na úspešné zvládnutie náročných úloh,ktoré máte na starosti. Ešte e vo vašom osobnom živote sa nebudete musieť zaoberať ničím vážnym a zložitým. Máte pri sebe partnera,ktorý to za vás dokáže zvládnuť pokiaľ by bolo potrebné. Vy sa snažte hlavne relaxovať a odpočívať a to hlavne počas víkendu.

Kozorožec - vaše pracovné úspechy sú stále na vzostupe a nebude to inak ani počas tohoto týždňa čo samozrejme znamená aj to, že za vaše výsledky budete aj náležite finančne ohodnotený. V tejto oblasti ste zo sebou maximálne spokojný a rovnakú spokojnosť budete prežívať aj vo vašom súkromnom živote. Nechajte všetko tak ako to je a iba si užívajte. Udalosti okolo vás plynú tak , ako majú. Doprajte si viac času na seba a vaše osobné potreby. Venujte sa iba tomu, čo vás baví a čo vás dokáže potešiť.

Vodnár - máte pred sebou ďalší náročný pracovný týždeň plný stresu a nervozity. K tomu ešte budete zavalený prácou, takže ozaj budete mať čo robiť,aby ste to všetko zvládli v zdravý ako na tele tak aj na duchu. Nič vám nepôjde tak, ako by ste chceli a to vás bude viesť k veľkej nespokojnosti. Snažte sa zachovať si chladnú hlavu. vaše osobnom záležitosti v oblasti rodiny, partnerstva, citov a lásky sú nezmenené. Všetko je už dlhodobo v rovnakej polohe. Nadchádzajúci víkend sa snažte hlavne veľa odpočívať a trochu sa dať aj zdravotne do poriadku.

Ryby - tento týždeň budete naozaj až po hlavu zavalený prácou, čo bude mať za následok, že nebudete stíhať všetko dokončiť na čas s čoho budete pociťovať stres a nervozitu. Snažte sa tomu nepodľahnúť a pokúste sa udržať si pokojnú myseľ. Doma je všetko v poriadku a vo vašich partneroch nájde ,,zdroj ,, s ktorého budete môcť čerpať energiu a stratený elán. Môžete bez obáv prenechať na nich všetok chod vašej domácnosti. radi sa toho ujmú aj za vás. Vy sa snažte využiť víkend na oddych.

24. 9. - 30. 9. 2018

25.9 je spln v znameni BARANA. O 3.55 hod. Kto mate problem so sebavedomim poziadajte o pomoc LUNU.

Baran - v pracovnej oblasti si počas tohoto týždňa nebudete musieť robiť žiadne starosti. Všetko vám bude vychádzať podľa vašich dopredu stanovených plánov. No na čomu by ste mali venovať naozaj zvýšenú pozornosť je váš osobný a zvlášť partnerský život. V tejto oblasti vám hrozia vážne problémy,ktoré ak nedokážete zvládnuť, môžu skončiť trvalým rozpadom. preto buďte veľmi opatrný vo všetkom, čo budete konať a hovoriť smerom k vašim partnerom.

Býk - počas tohoto pracovného týždňa budete pod tlakom a všade okolo vás bude prevládať nervozta a stres, ktoré vám budú klásť prekážky vo vašich povinnostiach, ale cez to všetko sa vám podarí všetko zvládnuť vo váš prospech a dokonca zistíte, že po finančnej stránke ste si polepšili. Oblasť vašeho súkromia, ako aj partnerského a rodinného spolužitia nebude počas týchto dní ničím mimoriadným zaťažovaná, takže sa budete môcť venovať aj vašim koníčkom , alebo priateľom počas víkendu.

Blíženci - u vás v zamestnaní bude tento týždeň pokojná atmosféra, takže všetky povinnosti, ktoré máte naplánované na tieto dni si budete môcť plniť bez stresov a tlaku zo strany vašich nadriadených. Taktiež aj vo vašom osobnom živote, v citovej oblasti , ako aj rodinných záležitostiach bude prevládať kľud a harmónia. Vaša spolupatričnosť sa bude ešte viac posilňovať mali by ste počas nadchádzajúceho víkendu naplánovať spoločný program pre vás a vašich blízkych.

Rak - dni tohoto týždňa vám budú plynúť v dobrej nálade nech už pôjde o vaše pracovné, či osobné záležitosti. na pracovisku bude prevládať dobrá nálada čo sa bude pozitívne odzrkadľovať aj na vašich výkonoch a výsledkoch s čím budú samozrejme spokojný aj vaši nadriadený. v oblasti, ktorá je pre vás maximálnou prioritou, teda rodina, bude taktiež počas týchto dní dobrá nálada a veľa pozitívnej energie Môžete sa o ňu podeliť s vašimi priateĺmi počas víkendu.

Lev - tak na takýto pracovný týždeň ako je pred vami nieste navyknutý. Je síce jedne z mála vo vašom prípade, ale je tu . Takže sa pripravte na to, že sa vám nebude dariť nič čo ste si naplánovali a vy s toho budete nervózny a podráždený. Snažte sa zachovať si svoj vnútorný pokoj a rozvahu. Ešte že vo vašom súkromí nebudete musieť riešiť nič, čo by si od vás vyžadovalo vašu osobnú angažovanosť. Víkend si rezervujte na relax a odpočinok. nemyslite ne nič iné.

Panna - na to, že ste najpracovitejšie znamenie celého zverokruhu bude pre vás tento týždeň v tejto oblasti príliš pokojný až nudný. Ale to nebude meniť nič na tom, že si vaše povinnosti splníte presne tak,ako sú u vás na to navyknutý všetci vaši spolupracovníci a nadriadený. Taktiež aj v rodinnom a partnerskom spolužití sa nebudú diať žiadne mimoriadne udalosti, ktoré by dokázali narušiť vašu celkovú pohodu a vnútornú harmóniu. Míte pred sebou podobne ladený víkend.

Váhy - na vašu jemnocitnú povahu bude tento pracovný týždeň až príliš nervózny a plný stresov. no nemusíte mať obavy. Dokážete ho zvládnuť a dokonca pracovné výsledky vám k jeho koncu prinesú ako bonus veľmi dobré finančné ohodnotenie. vaše rodinné a partnerské spolužitie bude pokojné a harmonické. Ak ste mali v úmysle naplánovať pre všetkých vašich blízkych spoločný program počas nadchádzajúceho víkendu, tak v tom môžete pokračovať. Nikto z nich vám nepovie nie.

Škorpión - aj keď je to vo vašom prípade ohľadom pracovných záležitostí ešte stále nie príliš dobré, predsa len sa vám darí viac ako v predošlom období. Rovnako to bude aj počas tohoto týždňa. Veľa prekážok, ale zvládate ich k spokojnosti všetkých . Hlavne k tej vašej. Ešte že máte kde čerpať energiu a elán. je to vaša rodina a hlavne vaši partneri., ktorý sú vám oporou a istotou. Bolo by od vás veľmi pekné, ak by ste sa im za ich podporu počas nadchádzajúceho víkendu nejako ,, revanšovali,,.

Strelec - aj počas tohoto týždňa bude nad vami držať svoju ,,ochrannú,,ruku vaša vládnuca planéta Jupiter, nositeľa šťastia ale aj financií, takže všetko do čoho sa v zamestnaní pustíte vám bude nie len vychádzať, ale aj prinášať finančné zisky. Rovnako tak aj vo vašom osobnom živote sa môžete tešiť s jeho priazne. Vy zadaný , v trvalých vzťahoch sa môžete tešiť s pekných, spoločne prežitých chvíľ s vašimi partnermi a vy nezadaný s možnosti spoznať vašu budúcu lásku.

Kozorožec - počas tohoto týždňa budete naozaj veľmi pracovne vyťažený,ale čo je pre vás dôležité je to, že za vašu prácu budete aj náležite dobre finančne ohodnotený. V tom čo robíte ste proste počas týchto dní neprekonateľný. No čakajú vás veľmi zaujímavé udalosti v osobnom živote. Ide o silné krátkodobé vzťahy s opačným pohlavím. Preto vy spokojne zadaný pozor a vy čo nie ste vo vzťahoc,alebo máte v tých svojich problémy, dobre si rozmyslite čo urobíte. Bude to mať totiž dlhodobé následku pre vás.

Vodnár - pre vaše znamenie to už nieje nič nové aj keď počas minulého týždňa sa vám trochu začalo pracovne dariť. No počas tohoto sa opäť budete potýkať hlavne s prekážkami a problémami , ktoré vám budú brániť využívať váš celý potenciál. Nesnažte sa preto robiť niečo na silu, pretože by to aj tak nemalo zmysel. Šetrite si energiu na váš osobný , rodinný a partnerský život. V tejto oblasti je všetko tak ako zvyčajne. No počas víkendu by bolo pre vás lepšie,ak by ste ho trávili mimo vašeho domova a sami.

Ryby - možno ste už počas posledných týždňov navyknutý na to,že všetko okolo vás v pracovnej oblasti sa točilo hlavne okolo vašej kariéry a že ste pre to museli podávať tie najlepšie výkony. To je síce pravda, ale tento vám dáva možnosť trochu poľaviť vo vašom nasadení bez toho, že by ste sa museli obávať, že by vaši nadriadený vnímali vaše ,,poľavenie,, ako vašu neschopnosť. Váš osobný a citový život bude počas týchto dní pokojný a harmonický.

17. 9. - 23. 9. 2018

Baran - ak sa vám počas pondelka na pracovisku podarí vyhnúť sa nepríjemným konfrontáciám s kolegami, alebo nadriadenými, môžete sa tešiť s veľmi dobrých výsledkov, ale aj možných nových ponúk, ktoré vám z dlhodobého hľadiska zabezpečia dobré finančné zisky. V osobnom živote máte pred sebou tak isto pokojné dni, iba v stredu počas splnu môžete byť hlavne vy čo ste senzibilný precitlivelý a mierne podráždený, pretože bude vo vašom znamení. Počas víkendu sa venujte rodine a partnerom.

Býk - v tomto týždni sa vaše pracovné povinnosti snažte stihnúť vybaviť do štvrtku. Počas týchto dní máte priazeň nebeskej oblohy na všetky aktivity, ktoré sú spojené s vašim zamestnaním, pretože od piatka do nedele bude vaša myseľ ,,zamestnávaná,, úplne iným spôsobom. Pôjde o vaše osobné až veľmi intímne záležitosti, ktoré vás doslova pohltia a vy budete mať naozaj čo robiť, aby ste ich dokázali primerane ovládať. Preto hlavne vy zadaný, buďte opatrný, aby ste nejakým neuváženým úletom trvalo nepoškodili vaše vzťahy.

Blíženci - počas týchto dní budete v zamestnaní veľkým prínosom hlavne v riešeniach prekážok, s ktorými si nebudú vedieť poradiť vaši kolegovia, ale ani vaši nadriadený.Budete totiž schopný dopredu predvídať možné problémy, s ktorých by mohli vzniknúť straty. V osobnom živote, či v rodinnom a partnerskom spolužití sa v tomto týždni nebudú diať žiadne neočakávané udalosti, ktoré by vás mali nepríjemným spôsobom zaskočiť, preto ani vy neriešte nič. Všetko je dobré tak ako je.

Rak - v zamestnaní sa v pondelok nepúšťajte s kolegami do otvorených konfrontácií, pretože budete na ne reagovať podráždene čo by medzi vami vyvolalo nedorozumenia, hádky a stres. Sústreďte sa iba na vaše povinnosti a úlohy, ktoré máte na tento týždeň naplánované. Svoju energiu presmerujte na vaše domáce a rodinné záležitosti. V tejto oblasti vašeho života máte priazeň nebeskej oblohy. Môžete k nim prizvať aj vašich blízkych a zapojiť ich do všetkých aktivít , do ktorých sa pustíte. Radi vás podporia a pomôžu.

Lev - vaše pracovné aktivity sa vám bude v tomto týždni dariť úspešne realizovať aj keď vám neprinesú okamžité zisky, ale z dlhodobého hľadiska vám zabezpečia dobré finančné zaistenie. V súkromí vás čakajú zaujímavé a vzrušujúce dni úzko prepojené s opačným pohlavím, ku ktorému budete mať bližšie ako po iné obdobie. Preto pre vás zadaných je dôležité, aby ste dokázali odolať zvodom mimo vašich domovov a vám nezadaným sa otvára príjemne prežitý víkend plný zmyselnej zábavy.

Panna - v zamestnaní budete neoceniteľným členom celého kolektívu, pretože budete schopný dopredu zistiť a určiť možné problémy, ktoré by vašich zamestnávateľov stáli nemalé finančné straty. Taktiež aj v partnerskom a rodinnom spolužití sa všetko deje tak, ako to vyhovuje aj vám. Nemusíte sa obávať, že by sa na tom počas týchto dní niečo zmenilo spôsobom, ktorý by od vás vyžadoval osobnú angažovanosť. Budete tak mať možnosť venovať sa vašim osobným záľubám, alebo koníčkom.

Váhy - od pondelka do štvrtku sa vám bude aj za pomoci a podpory nebeskej oblohy dariť v zamestnaní zvládať všetky vaše pracovné povinnosti a úlohy bez problémov, preto sa ich snažte do toho času stihnúť všetky ukončiť. Ide o to že od piatku až do nedele budete naladený ako fyzicky, tak aj psychicky na úplne inú tému, ktorá bude príjemnejšieho charakteru, pretože vás doslova ,,pohltí,, túžba po zblížení s opačným pohlavím. Vy zadaný, pozor na nepremyslené úlety, mohli by vás stáť veľmi veľa. Vy nezadaný, máte pred sebou vzrušujúci víkend.

Škorpión - v tomto týždni sa vám osobne nebude dariť napredovať tak , ako by ste si to predstavovali, čo bude mať dopad aj na vaše finančné zisky, ale cez to všetko budete veľmi osožný, pretože budete veľmi nápomocný vašim spolupracovníkom vašimi radami a skúsenosťami. V osobnom živote, sa v priebehu týchto dní nesnažte byť aktívny a všetko prenechajte na členov vašej rodiny Doprajte si pohodu a hlavne pokoj. Odpočívajte a relaxujte. Víkend trávte niekde, kde budete môcť byť sami.

Strelec - už dlhodobo sa vám darí pracovne zvládať všetky vaše úlohy bez problémov a taktiež sa vám darí aj realizovať a uvádzať do praxe vaše nové projekty. Taktiež máte naďalej priazeň hviezd aj v možnosti výhry v nejakej lotérii, tak pokúšajte šťastenu. Vy čo ste v trvalých partnerstvách máte pred sebou klasický týždeň naplnený radosťami a bežnými starosťami, vy nezadaný môžete počas týchto dní nadviazať zaujímavú známosť, ktorá sa môže časom pretaviť do niečoho vážnejšieho.

Kozorožec - ste absolútny profesionáli v obore v ktorom pracujete. Vďaka vašej obozretnosti, opatrnosti, triezvom uvažovaní a zvažovaní možných rizík sa vám do teraz darí byť na vrchole, preto sa nedajte počas týchto dní ovplyvňovať vašim okolím. Hlavne dobre zvažujte, koho máte pri sebe, či to sú ľudia, ktorý majú s vami úprimné úmysly. Taktiež aj vo vašom osobnom živote by ste si mali okolo seba urobiť jasno. Hlavne v tom, kto je a k nie je vaším úprimným priateľom.

Vodnár - v zamestnaní sa nedajte ničím a nikým rozptyľovať. Zamerajte vašu pozornosť na vaše pracovné aktivity a tie sa snažte rozvíjať. Máte vhodné obdobie získať si novú klientelu tak to využite. V stredu budete mať v súkromí príležitosť urovnať aj naozaj vážne problémy, ktoré vás už dlhodobo trápia a zaťažujú. Inak máte pred sebou bežné dni, ktoré vám prinesú taktiež bežné situácie, takže sa nemusíte obávať , že by vás niečo nepríjemné vytrhlo z vašej vnútornej pohody.

Ryby - počas tohoto týždňa budete vaše pracovné záležitosti zvládať v klasickom režime. Nebudete potrebovať žiadne mimoriadne výkony, aby ste z ich výsledkami uspokojili očakávania vašich nadriadených. No v súkromí si dávajte pozor na to, aby ste neotvárali citlivé témy s vašimi partnermi,pretože by ste sa do nich mohli ,,zamotať,, až natoľko,že by ste ich museli riešiť ešte aj počas nadchádzajúceho víkendu . Využite vašu energiu na niečo pozitívne, čo prinesie osoh všetkým vašim blízkym.

10. 9. - 16. 9. 2018

Baran - tento týždeň máte v sebe veľa energie a možností pozitívnym spôsobom v zamestnaní presvedčiť vašich kolegov, a aj nadriadených o vašich schopnostiach tak podľa toho aj konajte. Mali by ste sa vážne zaoberať vaším výberom ľudí vo vašom okolí a vaším prístupom k nim či už na pracovisku,alebo v súkromí, pretože v poslednom období v tejto oblasti robíte chyby, ktorými si od seba ,,odháňate,,tých, ktorý vás majú radi a stoja pri vás vždy, keď to potrebujete. No aj ich trpezlivosť má svoje hranice. Neprekročte ich, mohli by ste prísť naozaj o veľa.

Býk - v tomto týždni to budete mať v zamestnaní ako na rozbúrenom mori a to hlavne vo vzťahoch s vašimi spolupracovníkmi. Snažíte sa naraz rozbehnúť viacero projektov, ale fyzicky to nebude možné stihnúť s čoho môžu vznikať nedorozumenia v komunikácii. Nemáte dôvod sa nikam ponáhľať ani sa obávať, že by vám niečo uniklo. To isté platí aj o vašom súkromí. Od pondelka do piatku sa snažte doma neriešiť nič dôležité a vy nezadaný, nedajte sa ,,zviesť,, k lacným flirtom. To všetko si nechajte na víkend, pretože v tieto dni vám budú hviezdy priať v každej oblasti.

Blíženci - máte veľmi dobré nápady a potrebnú podporu k ich realizácii sa vám podarí získať nie len u vašich kolegov, ale aj zo strany vašich nadriadených. No bolo by dobré, ak by ste si ešte raz prešli všetky fakty a overili si tak ich správnosť skôr ako sa do toho pustíte. Využite na to hlavne pondelok a utorok. V súkromí sa počas týchto dní nebudú vyskytovať nepríjemné turbulencie okrem piatku, preto sa v tento deň radšej držte v úzadí, aby ste niečim neuváženým nepokazili nadchádzajúci víkend všetkým okolo vás, ale aj sebe.

Rak - v pracovnej oblasti sa vám počas tohoto týždňa bude dariť. Budete si plniť si vaše povinnosti bez väčších problémov. Je dosť možné,že vás v strede týždňa niekto osloví s novou ponukou na spoluprácu, alebo vám ponúkne nové miesto. V rodinných záležitostiach vám bude nebeská obloha naklonená aj pri vážnejších záležitostiach, ktoré sa počas týchto dní rozhodnete riešiť. Počas nadchádzajúceho víkendu si nájdite dostatok času pre svojich blízkych a priateľov. Chýba im vaša prítomnosť.

Lev - máte pred sebou pracovne pokojný týždeň, v ktorom sa vám bude postupne dariť dotiahnuť všetko, čo ste si naplánovali. Jedinou komplikáciou, s ktorou by ste sa v zamestnaní trápili by boli zbytočne vami naviac vyžadované výkony, ktorými by ste zaťažili vašich spolupracovníkov bez toho, že by ste im vysvetlili vaše zámery. Nedokázali by sa s nimi stotožniť a pochopiť ich. V súkromí máte pred sebou pohodu, ktorá bude ,,okorenená,, vašim zvýšeným záujmom o pozornosť opačného pohlavia. Preto vy zadaný, dávajte si pozor na niečo neuvážené v tejto oblasti.

Panna - počas tohoto týždňa sa vám podarí presvedčiť vašich spolupracovníkov, ale aj vašich nadriadených , aby vám boli nápomocný pri realizácií vašich nových projektov. No skôr ako ich všetkých s nimi oboznámite, ešte raz si preverte správnosť postupu, ako ich chcete uviesť do praxe. Pondelok a utorok bude na to ideálny čas. V rodinnom , alebo partnerskom spolužití nebude okrem piatku žiadna nepríjemnosť. Preto v piatok radšej nechajte všetko a nesnažte sa niečo riešiť. Iba čo by ste narušili znepríjemnili víkend ako sebe , tak aj všetkým vašim blízkym.

Váhy - počas týchto dní sa snažte vyvarovať konfrontáciám medzi vami a vašimi spolupracovníkmi. Nesnažte sa od nich žiadať, aby začali naraz riešiť viacero úloh, lebo by sa to mohlo odzrkadliť na kvalite dosiahnutých výsledkov. Nemusíte mať obavy, že by ste nestihli postupne všetko čo máte naplánované. Rovnako tak aj v súkromí sa nemusíte snažiť riešiť všetko naraz. Rozdeľte si všetko čo chcete riešiť s vašou rodinou a partnermi podľa dôležitosti. Hlavne počas víkendu sa vám podarí dať do poriadku väčšinu toho, čo vnímate ako prekážky, ktoré vám komplikujú vaše harmonické spolužitie.

Škorpión - v tomto týždni sa vám v zamestnaní bude dariť, ale cez to všetko budete pociťovať nespokojnosť z dosiahnutými výsledkami, pretože je toho ešte veľa čo musíte doháňať z nedávnej minulosti, ktorá vám nepriala práve v pracovnej oblasti. Snažte sa vašu nespokojnosť neprenášať do vašeho súkromia, pretože by ste si ju bezdôvodne vybíjali na vašej rodine a partneroch. Ak budete môcť, vyberte sa počas nadchádzajúceho víkendu niekam, kde by ste mohli nerušene relaxovať a odpočívať.

Strelec - v tieto dni ste plný energie a dobrej nálady, čo vám nesmierne pomáha v dosahovaní všetkého, čo ste si na tento týždeň naplánovali.Ešte stále máte možnosť sa pokúšať aj o šťastie v nejakej lotérii. Preto sa nedajte znechutiť niektorými ľuďmi z vašeho okolia, ktorým prekáža vaša vnútorná pohoda a nekonfliktnosť. V rodinných a partnerských záležitostiach sa nebudete musieť osobne angažovať do ničoho, čo by vám malo pokaziť celkový dobrý pocit a dobrú náladu.

Kozorožec - tento týždeň sa v zamestnaní budete musieť prispôsobovať tempu vašich spolupracovníkov, preto sa pripravte na to, že si vaše naplánované pracovné aktivity, ktoré ste chceli realizovať v priebehu týchto dní budete musieť odložiť na príhodnejšie obdobie. V osobnom živote až do piatku máte pred sebou pokoj a pohodu. Počas soboty sa budete cítiť v nepohode čo môžete prenášať aj na vašu rodinu. Snažte sa to prekonať a nekaziť vašim blízkym nadchádzajúci víkend.

Vodnár - aj v tomto týždni sa bude dariť hlavne vám, čo pracujete v oblasti médii.Vaša charizma ovplyvní veľa ľudí okolo vás čím si získate nie len ich uznanie a obdiv, ale aj dôveru, čo vám do budúcna zabezpečí dobré postavenie a aj kontakty. Taktiež sa môžete ,,pokúšať,, šťastie v nejakej lotérii. Aj v súkromí sa vám bude dariť pútať na seba pozornosť opačného pohlavia, preto vy zadaný, dávajte si pozor, aby ste nepodľahli zvodom mimo vášho domova. Vy nezadaný, máte možnosť nadviazať pekné priateľstvá.

Ryby - počas týchto dní sa nebudú vaše predstavy zhodovať s bežnou realitou, čo môže mať za následok, že aj v zamestnaní budete mať problémy, ktoré budete musieť pracne odstraňovať. Mali by ste sa začať venovať záležitostiam, ktoré je potrebné dať do poriadku,pretože by sa mohli nakopiť spôsobiť vám vážne komplikácie. V súkromí to bude veľmi podobné. Aj počas tohoto týždňa by ste mali prenechať aktivity v rámci vašej domácnosti a rodiny na partnerov a neriešiť nič zásadné. Nemáte na to dosť energie.

3. 9. - 9. 9. 2018

9.9 je NOV v znameni PANNY. O 19.04 hod. Ak mate problem so zdravim,alebo pracou poziadajte o pomoc LUNU.

Baran - v zamestnaní sa nesnažte počas pondelku riešiť nič dôležité, pretože by ste sa dostávali do sporov a nedorozumení. No už od utorka si budete môcť dovoliť ,,otvárať,, aj komplikované projekty, ktoré sa vám bude dariť aj za pomoci kolegov zvládať bez komplikácií. Vo vašom osobnom živote sa po dlhšom čase nebudú diať žiadne extrémne situácie. Mali by ste preto tieto dni využiť na stabilizáciu a upokojenie všetkých vzťahov okolo vás. Nič sa nestane, ak raz za čas budete vy tí, ktorý ako prvý prejavia záujem a ochotu dať všetko do poriadku.

Býk - aj tento týždeň sa bude pracovne dariť hlavne vám ,čo pracujete umeleckom odvetví. Budete plný nových inšpirácií a pocitov, ktoré sa vám bude aj dariť verbálne dávať najavo. No pre vás všetkých budú tieto dni špecifické tým, že budete mať slabosť pre opačné pohlavie, čo na jednej strane predstavuje výnimočné milostné zážitky, ale ak ste zadaný aj riziko, že môžete podľahnúť zvodom a mámeniu mimo domova a tak si ohroziť stabilné partnerstvá. Vy nezadaný, máte možnosť zažiť niečo netradične vzrušujúce, ale je tu možnosť aj na zamilovanie.

Blíženci - na pracovisku sa počas tohoto týždňa nebude diať skoro nič, čo by si vyžadovalo od vás zvýšenú pozornosť a osobnú angažovanosť. Je dokonca pravdepodobné, že sa budete skoro až nudiť. Preto by ste mohli tieto dni využiť napríklad na seba vzdelávanie, alebo na niečo,čo vám prinesie osoh, pretože aj doma je všetko v pohode, takže vám ostane dostatok času a priestoru na činnosti, ktoré sa týkajú iba vašich osobných potrieb. Nemusíte sa obávať, že by vám niekto z vašich blízkych vyčítal , že si robíte radosť.

Rak - v tomto týždni budete plný nových a dobrých nápadov, ktoré ak sa vám podarí ich presadiť u vašich nadriadených vám zaručia lepšiu pracovnú pozíciu. Preto sa venujte iba práci a neriešte nič s kolegami čo nemá spojitosť s vašim zamestnaním. Budete totiž hádavý a uštipačný a to hlavne v pondelok. V súkromí je pred vami pokojných sedem dní, počas ktorých budete mať príležitosť vaše rodinné , ale aj partnerské a priateľské vzťahy upevniť a utužiť.Víkend by ste mali venovať vašim najbližším.

Lev - máte pred sebou nesmierne úspešný a prajný týždeň či už v oblasti práce , alebo súkromia. Hlavne vy , čo ste akokoľvek pracovne prepojený s umením, máte istý úspech vo všetkom čo urobíte, alebo do čoho sa pustíte.Bude to zapríčinené aj tým, že v súkromí budete nasávať celých sedem dní inšpiráciu u opačného pohlavia, pre ktoré budete mať zvýšenú slabosť ako v iné dni a pre ktoré budete aj vy atraktívnejší a príťažlivejší. Môžete si byť istý, že sa nebudete nudiť ani počas víkendu.

Panna - tento pracovný týždeň bude pre vás ako pre najpracovitejšie znamenie celého zverokruhu skoro až ,,utrpením,, pretože je vysoko pravdepodobné, že nebudete vyťažený tak, ako ste zvyknutý. Doslova vám ,,hrozí,, že sa v zamestnaní budete nudiť. No na druhej strane sa vám otvára priestor na možnosť prečítať si nejakú pre vás zaujímavú literatúru, ktorou by ste si obohatili vaše vedomosti, ktoré budete môcť využiť niekedy v budúcnosti. Času na to budete mať dosť, pretože aj u vás doma je všetko ok. Môžete sa venovať iba sebe.

Váhy - na tento pracovný týždeň sa môžete opäť tešiť hlave vy, čo pracujete v umeleckom odvetví, alebo s ním máte nejaké prepojenie v rámci vášho zamestnania. Máte v sebe veľa nápadov a inšpirácii, ktoré sa vám bude dariť aj uplatniť v praxi. Budete ,,nabudený a namotivovaný ,, udalosťami , ktoré sa budú počas týchto dní odohrávať vo vašom osobnom živote, ktoré budú hlavne o silných emóciách erotického charakteru. Takže vy nezadaný, máte veľkú šancu si to užiť, ale aj sa zamilovať a vy zadaný, výborný nápad ako prežiť nadchádzajúci víkend.

Škorpión - aj počas tohoto týždňa pre vás platí, že ak chcete dosiahnuť v zamestnaní úspech , tak sa venujte iba vašim povinnostiam a úlohám, ktorými vás vaši nadriadený poverili.Neplytvajte energiou na nič iné, pretože ju budete potrebovať v súkromí, kde sa udalosti okolo vás budú striedať ako horúca voda zo studenou a aby ste sa neoparili, budete musieť kombinovať každý váš počin , ale aj slovo , ktoré budete smerovať či už k vašim partnerom, alebo inému členovi rodiny. Vaše diplomatické schopnosti sa vám v tieto dni zídu.

Strelec - naďalej ste pod vplyvom šťasteny, ktorá vám pomáha prekonávať bez problémov všetky prekážky ako aj nadväzovať dobré konexie, ale hromadiť aj finančné prostriedky. Tie sa vám bude v tieto dni dariť získavať aj prostredníctvom nejakej lotérie. Preto nebude dôvod byť voči vášmu okoliu nedôverčivý . Hlavne v pondelok si dávajte pozor ako budete reagovať na ľudí okolo vás či už na pracovisku, alebo doma.Budete mať totiž tendencie byť hádavý a impulzívny. Taktiež si dávajte pozor na neveru z vašej strany.

Kozorožec - počas tohoto týždňa budú vaše pracovné úspechy závislé na vašom odhodlaní a prístupe k nim. Už nejaký čas máte totiž akoby ochromenú vôľu posúvať sa dopredu. Mali by ste si uvedomiť, že ste súčasťou niečoho, čo bez vašeho prispenia môže prestať fungovať úplne a tak dáta možnosť konkurencii obsadiť vaše pozície. Počas víkendu budete mať chuť byť sami niekde v ústraní a mimo diania udalostí okolo vás. Nerobte to.Naopak, aktívne sa do všetkého čo sa doma deje zapájajte.

Vodnár - ak chcete počas tohoto týždňa pokračovať v úspešnom napredovaní v oblasti vašich pracovných záležitostí, je potrebné, aby ste sa nedali rozptyľovať ničím a nikým. Hlavne počas štvrtku sa nepúšťajte do žiadnych názorových sporov. Držte sa vašej nastavenej cesty a vami stanovených cieľov. V súkromí bude počas týchto dní pokoj až na menšie turbulencie, ktoré našťastie nenarušia vašu celkovú pohodu. Počas nastávajúceho víkendu si doprajte trochu viac pohybu v prírode.

Ryby - v tomto týždni neriešte na pracovisku nič, čo si bude od vás vyžadovať zvýšenú pozornosť a sústredenie. To všetko si odložte na príhodnejšie obdobie. Venujte sa iba nutným veciam. V súkromí bude pre vás lepšie , ak prenecháte všetky záležitosti týkajúce sa vašej domácnosti vašim partnerom, alebo inému rodinnému príslušníkovi a vy si doprajete dostatok odpočinku a relaxu, pretože aj tak budete mať myšlienky rozlietané niekde v oblakoch.

27. 8. - 2. 9. 2018

Baran - máte pred sebou pracovne úspešný týždeň v prípade, že sa budete venovať iba vašim povinnostiam. Nedovoľte nechávať sa vťahovať do debát s kolegami,ktoré sú konfrontačného charakteru, pretože by vás iba zdržovali a rozptyľovali vašu pozornosť od dôležitých záležitostí týkajúcich sa vašeho zamestnania. V súkromí sa pripravte na to, že sa budete cítiť ako na hojdačke. Úspech sa bude striedať s nezdarom rovnako aj vaše nálady budú kolísať a to sa môže negatívne odzrkadľovať na vzťahoch medzi vami a vašou rodinou a priateľmi.

Býk - aj počas tohoto týždňa sa vo vašich pracovných aktivitách nebude diať nič mimoriadne, čomu by ste museli venovať zvýšenú pozornosť. Vaše naplánované úlohy sa vám darí mať pod kontrolou, takže si môžete byť istý, že ich aj úspešne zvládnete. No vo vašom osobnom živote ešte stále prevládajú vnútorné emócie. Na jednej strane túžba po láske a citoch a na druhej chuť po vzrušujúcich dobrodružstvách. Preto nechajte veciam okolo vás voľný priebeh. Ale vy zadaný, radšej smerujte tieto vášne k vašim partnerom.

Blíženci - v tieto dni sa sa vám v zamestnaní bude dariť prispôsobovať sa pružne a rýchlo zmenám. Vašim logickým myslením, dokážete presne odhadnúť spôsob, ako najlepšie vyriešiť momentálny problém čím si získate obdiv a uznanie zo strany vašich kolegov. Preto si to nepokazte, lebo na druhej strane budete mat tendencie mať ,,ostrý,, jazyk a byť vo všetkom v opozícii.V pondelok, ale aj v utorok sa hlavne vy zadaný nedajte zvábiť k nejakému ľahkomyseľnému flirtu, pretože by ste si mohli ohroziť vaše stabilné partnerstvá.

Rak - v pondelok sa na pracovisku zamerajte iba na vaše povinnosti. Nesnažte sa zapájať do diskusií s kolegami. Minimálne by ste ostali nepochopený. Ale už od stredy sa situácia bude obracať vo váš prospech. Zistíte , že vaša uvážlivosť, trpezlivosť a obozretnosť s predošlých dní sa vám oplatila. V súkromí si počas piatku môžete dovoliť presadzovať vaše predstavy a plány aj ráznejšie. To isté môžete aplikovať aj na vašich partnerov v súkromí vašich spálni. Nebudú mať žiadne námietky.

Lev - na jednej strane ste v zamestnaní vytrvalý, metodický, zodpovedný,viete výborne používať a využívať vaše organizačné schopnosti, no na druhej ste nerozhodný, čo môže spôsobovať, že vaše reakcie na dôležité udalosti môžu byť oneskorené.V takom prípade riskujete straty. Od štvrtku vám bude nebeská obloha priať v oblasti rodinných záležitostí, preto by bolo dobré, ak by ste tieto dni využili a trávili ich s vašimi najbližšími. A aby bola zábava ešte lepšia, pozvite si aj priateľov.

Panna - v zamestnaní vás počas týchto dní nedokáže zaskočiť žiadna neočakávaná udalosť a ni zmena,, pretože dokážete na to všetko reagovať veľmi rýchlo a pružne čím zabránite stratám, alebo škodám, ktoré by ste iba ťažko dobiehali. Za to očakávajte veľký obdiv a uznanie zo strany spolupracovníkov. Ale dávajte si pozor na váš ,,ostrý jazyk. Ním by ste si mohli všetko pokaziť.Prvé dva dni tohoto týždňa si dávajte pozor na mimo partnerské aktivity , pretože by ste nimi mohli ohroziť vaše dobre fungujúce vzťahy.

Váhy - vaše pracovné povinnosti si počas tohoto týždňa dokážete nastaviť tak, že nebudete mať s nimi žiadny problém pri ich plnení. Všetko budete mať pod úplnou kontrolou. Komplikovanejšie to budete mať počas týchto dní vo vašom osobnom živote. Už nejaký čas vás zamestnávajú myšlienky a pocity smerujúce k citom a láske, no na druhej strane sa ešte akoby nedokážete odpútať od dobrodružného a vzrušujúceho spôsobu života. Preto nechajte všetko okolo vás plynúť svojim tempom. Lásku neuponáhľate. Vy zadaný, smerujte všetky vaše vášne smerom k partnerom. Neriskujte.

Škorpión - v zamestnaní sa sa hlavne od stredy snažte využiť priazeň hviezd a potvrdiť tak doteraz všetky vaše úspechy, ktoré ste dosiahli za posledné dva týždne. Preto sa sústreďte iba na vašu prácu. Nezdržujete sa ničím a nikým.V súkromí, to budete mať počas týchto dní dosť divoké. Budete vnímať silnú potrebu milovať a byť milovaný a zároveň súbežne budete cítiť potrebu sa sexuálne zbližovať. Takže vy zadaný, snažte sa tieto túžby transformovať smerom k vašim partnerom. Vy nezadaný, pozor na správny výber toho-tej, s kým sa pustíte do erotického dobrodružstva.

Strelec - vašemu znameniu už dlhodobejšie ide karta vo všetkom do čoho sa pustíte či už v profesnej , alebo súkromnej oblasti vašeho života. Nebude to inak ani počas tohoto týždňa.Ste veselý, okolo seba šírite dobrú náladu a pohodu. Aj týmto spôsobom sa vám darí získavať si priazeň celého okolia , ale aj vplyvných osobnosti, prostredníctvom ktorých sa vám darí získavať ďalšie konexie. V kruhu vašej rodiny si užívate priazeň a náklonnosť všetkých. Máte pred sebou naozaj veľmi príjemných sedem dní.

Kozorožec - vaša metodičnosť, zodpovednosť, disciplína vám v zamestnaní do teraz prinášala úspech a aj dobré materiálne a finančné zabezpečenie. No v poslednom období sa akoby ,,opúšťate,, a prestávate klásť dôraz na vaše danosti, čím riskujete, že stratíte svoje dobré renomé , ale aj pozície. Nepodliehajte pohodlnosti, nemuselo by sa vám to vyplatiť. V súkromí sa počas týchto dní budete cítiť dobre. Máte okolo seba ľudí,ktorým záleží na tom, aby ste sa v ich strede cítili príjemne a bezpečne.

Vodnár - vaše pracovné úspechy a dobré finančné zisky môžete aj počas tohoto týždňa úročiť, pretože stále ste pod priazňou nebeskej oblohy. Dariť sa bude zvlášť vám, ktorý pracujete v oblasti médií. Šťastie môžete ešte stále pokúšať aj v nejakej lotérii. V súkromí môžete byť trochu netrpezlivý a preto môžete na niektoré udalosti okolo vás reagovať neuvážene.Preto aj doma počas týchto dní prenechajte všetko dôležité na vašich partnerov a vy si doprajte trochu radosti venovaním sa niečomu čo máte radi.

Ryby - počas tohoto týždňa si v zamestnaní neplánujte veľké a náročné projekty, pretože nebudete mať na to dostatok trpezlivosti a schopnosť sústrediť sa na ne. Bude to spôsobené aj tým, že sa vo vašom osobnom živote budú diať veci, ktoré vám vašu myseľ budú rozptyľovať viacerými smermi. Medzi ne bude patriť zvýšená túžba z vašimi partnermi prežívať nerušene aj intímne všetko pekné a príjemné v súkromí vašich spálni. Môžete si v tomto duchu spoločne naplánovať nadchádzajúci víkend.

20. 8. - 26. 8. 2018

26.8 O 12.59 hod.je SPLN v znameni RYB. Rybam prinalezia skryti nepriatelia-tazke choroby,... Poproste o pomoc LUNU.

Baran - v pondelok sa snažte byť na pracovisku opatrný a neriešte nič dôležité. Naopak od utorka si budete môcť dovoliť ísť aj do rizík v dobrom slova zmysle. Zvlášť štvrtok bude pre vás deň, počas ktorého sa vám bude dariť vo finančnej oblasti. Skúste si v tento deň podať aj nejakú lotériu. Počas týchto dní sa nedajte zbytočne vťahovať do sporov medzi vašimi rodinnými príslušníkmi,či priateľmi. Snažte sa zachovať odstup a buďte nestranný. V takom prípade máte pred sebou pokojné dni aj nadchádzajúci víkend.

Býk - vaše pracovné plány a úlohy máte dobre rozvrhnuté, plnia sa bod po bode, no vy cez to všetko necítite spokojnosť a naplnenie. Všetko čo robíte je automatické a bez osobného nadšenia.Je to spôsobené tým, že už dlhodobejšie vo vašom osobnom, a hlavne citovom živote necítite naplnenie a spokojnosť. Možno by bolo dobré , ak by ste sa začali zamýšľať na d tým, prečo to tak je. Nesnažte sa oslňovať za každú cenu povrchnými vedomosťami, nesľubujte čo nedokážete splniť. Strácate tak sympatie a dôveru.

Blíženci - v tieto dni budete mať dobrú intuíciu a aj ostrovtip. Máte možnosť dosiahnuť dobré pracovné výsledky, ale iba za predpokladu, že prekonáte určitú lenivosť a budete ctižiadostivý, nebudete dráždiť a provokovať, ale budete ochotný a ústretový. Počas stredy sa snažte aj doma byť viac v ústraní ako naopak, pretože to nebude váš deň. Riskujete, že sa zosmiešnite. Naopak nadchádzajúci víkend vám bude priať vo všetkých rodinných aktivitách , ktorými vaše vzťahy medzi vami utužíte.

Rak - začiatok tohoto týždňa vás na vašom pracovisku nezastihne v najlepšej psychickej pohode. Budete nevrlí a trochu podráždený. Snažte sa preto neriešiť nič s vašimi kolegami, ale venujte sa iba vašim povinnostiam. Od stredy sa situácia začne zlepšovať. Zvlášť vo štvrtok máte možnosť zlepšiť vašu finančnú situáciu či už investovaním,alebo aj prostredníctvom nejakej lotérie. Doma počas týchto dní nechajte prevziať ,,taktovku,, nad všetkým vašim partnerom. Nič sa nestane, ak si doprajete trochu pokojných dní zvlášť počas víkendu.

Lev - v zamestnaní sa počas tohoto týždňa snažte byť metodický, zodpovedný a disciplinovaný. Iba týmto spôsobom dokážete dosiahnuť všetko, čo ste si naplánovali. Je tu totiž možná komplikácia v podobe vašich vnútorných rozporov vašej vôle a odhodlania. V rodinných záležitostiach sa vám bude dariť skoro vo všetkom hlavne počas víkendu. Preto nechajte vašich blízkych, nech sa vám otvoria. V tieto dni budú vyhľadávať vašu pozornosť a očakávať od vás radu a pomoc.

Panna - ste intuitívny, viete preto dobre a okamžite reagovať na všetky prípadné komplikácie na pracovisku, čím sa vám bude dariť byť vždy o krok popredu ako vašim spolupracovníkom. Ale to len za predpokladu, že v sebe nájdete aj vnútorné odhodlanie využiť všetky tieto možnosti a nebudete mať snahy sa povyšovať čo by ste mali mať na zreteli aj doma hlavne počas stredy. Mohli by ste sa iba blamovať v očiach všetkých vašich blízkych. Naopak, počas víkendu vám budú hviezdy naklonené vo všetkom čo sa bude týkať vašej rodiny.. Využite to a utužte si vaše vzťahy.

Váhy - všetko čo ste si na tento týždeň v rámci vašich pracovných záležitostí naplánovali sa vám bude postupne bod po bode dariť riešiť, ale aj tak vám to nebude prinášať radosť, vnútornú pohodu a pocit naplnenosti a celkovej spokojnosti. Je to aj tým, že už dlhodobejšie necítite pohodu v osobnom živote. Môžete vnímať osamelosť. Ale mali by ste sa zamyslieť prečo to tak je. Skúste menej sľubovať čo nedokážete splniť a nesnažte sa byť za každú cenu byť oslnivý niečim povrchným a lacným. Mohli by ste naozaj stratiť dôveru všetkých .

Škorpión -za posledné dva týždne sa vám v zamestnaní podarilo stihnúť veľa zameškaného čo vám pomohlo získať opäť stratené sebavedomie.Aj tento týždeň môžete očakávať úspech a aj uznanie vašich spolupracovníkov, pretože im budete vedieť poradiť a pomôcť v situáciach, s ktorými si nebudú vedieť sami poradiť. V osobnom živote sa môžete cítiť trochu akoby zaseknutý, neschopný sa pohnúť . Nerobte si s toho ťažkú hlavu. Nechajte všetko plynúť samospádom. Snažte sa relaxovať.

Strelec - aj tento týždeň sa môžete tešiť s pracovných úspechov, ktorými si získavate lepšiu pozíciu, ale aj vážnosť a dobré meno v odvetví v ktorom pracujete. V stredu máte vhodný deň na investície,ale aj prajný na výhru v nejakej lotérii. O osobnom živote, ale hlavne v rodinných záležitostiach máte pred sebou dni plné radosti a pohody v kruhu vašich blízkych, alebo priateľov. Môžete to všetko spojiť do jedného počas víkendu a máte zaručenú výbornú zábavu a dobrú náladu.

Kozorožec - v zamestnaní ste metodický, zodpovedný, viete sa dobre ovládať, takže vás nemá čo a a ni kto nejako neočakávane zaskočiť v ničom.Všetko čo sa tíka vašej profesnej oblasti života máte plne pod kontrolou. Podobne aj vo vašom osobnom živote sa všetko postupne začína stabilizovať. Máte pred sebou dni, ktoré vám prinesú pokoj a pohodu či už v kruhu vašej rodiny, alebo v spoločnosti niekoho, kto o vás už dlhšie obdobie prejavuje viac ako iba obyčajný záujem.

Vodnár - sústreďte sa na vaše pracovné povinnosti a dosiahnete úspech. Otvorte sa v tieto dni všetkému novému, zoznamujte sa. Máte od stredy možnosť získať niečo s toho, čo vám prinesie nečakaný úspech, alebo šťastie. Skúste to aj v nejakej lotérii. V osobnom živote sa počas tohoto týždňa snažte byť viac mimo priameho diania. Doprajte si niekde v tichu a pohodlí odpočinok a relaxujte. Máte pri sebe schopných ľudí , ktorý dokážu zastať aj vaše povinnosti.

Ryby - v pracovnej oblasti si tento týždeň budete pripadať, akoby ste prešľapovali na jednom mieste. Nerobte si s toho ťažkú hlavu. Nič sa nedeje, pretože cez to všetko si dokážete vaše úlohy plniť. V oblasti citov a lásky, nechajte všetko tak ako to je. Neriešte, nesnažte sa v tieto dni robiť zásadné rozhodnutia. Vaše myšlienky sú rozlietané na všetky svetové strany a nedokázali by ste sa sústrediť na problematiku. Víkend využite na odpočinok a relax.

13. 8. - 19. 8. 2018

Baran - počas tohoto týždňa budete k vašim pracovným povinnostiam pristupovať veľmi povrchne až z nezáujmom. Dokonca budete mať tendencie aj vašich kolegov navádzať na podobný prístup k ich povinnostiam. Dávajte si pozor, lebo riskujete a hazardujete a malo by to negatívny dopad na vašu kariéru. Taktiež aj vo vašom súkromí budete opäť svojský čím okolo seba budete vytvárať dusnú atmosféru.Iba vďaka tomu, že vaši blízky vedia aký ste vo vašom vnútri naozaj, sa k vám neobrátia chrbtom. Mali by ste nad sebou vážne zamyslieť.

Býk - pracovné povinnosti sa vám bude dariť zvládať bez väčších problémov aj počas tohoto týždňa. Všetko čo máte naplánované, budete postupne napĺňať k spokojnosti všetkých zainteresovaných. Snažte sa iba vyhnúť konfrontáciám zo spolupracovníkmi opačného pohlavia. Dostávali by ste do zbytočných sporov. V pondelok sa nepúšťajte do žiadnych vážnych debát s partnermi, ale naopak v stredu môžete využiť silu vašej planéty Venuše ( láska umenie ) a utužiť vaše spolužitie nie len na mentálnej rovine , ale aj v pohodlí vašich spálni.

Blíženci - máte pred sebou pracovne plodný týždeň. Ste v dobrej forme, máte dobré logické myslenie, dokážete okamžite pochopiť všetko, čo je od vás vyžadované. Preto sa môžete bez obáv pustiť aj do náročnejších projektov. Zvládnete ich úspešne. V osobnom živote sa vo štvrtok nesnažte byť za každú cenu tí najmúdrejší,pretože by ste sa iba blamovali pred vašimi blízkymi , alebo priateľmi. Inak máte pred sebou dni naplnené pokojom,pohodou a harmóniou. Rovnako tak aj nadchádzajúci víkend.

Rak - v zamestnaní budete počas týchto dní stíhať všetko čo je od vás vyžadované. No dávajte si pozor v prípade, keď by ste chceli realizovať nejaký váš nápad, ktorým by ste si chceli uľahčiť prácu. Mohlo by to mať úplne opačný efekt. Neriskujte, nehazardujte. Držte sa dobre zavedených postupov a praktík. V rodinnom a partnerskom spolužití máte počas tohoto týždňa v podstate pokojné dni za predpokladu, že si dokážete ustrážiť vašu náladovosť hlavne vo štvrtok a v piatok. Víkend by ste mali využiť na odpočinok a relax niekde mimo všetkého diania.

Lev - v tomto týždni sa vo všetkých vašich pracovných aktivitách budete môcť oprieť aj vašu prirodzenú autoritu. ňou dokáže získať okamžite pozornosť všetkých okolo vás, čo vám umožní sústrediť sa iba na to, čo je dôležité k úspešnému dosiahnutiu spoločných plánov a projektov. V utorok sa v rámci vašich rodinných a partnerských záležitostí nesnažte presadzovať vaše predstavy. Zbytočne by ste sa dostávali do nepríjemných výmien názorov čo by mohlo mať ešte aj počas nedele dozvuky.

Panna - vaše danosti a prednosti v pracovnej oblasti budete počas tohoto týždňa oproti minulému využívať na plno. Okrem toho ste aj dobre naladený,plný energie a elánu, čo sa bude odzrkadľovať aj na vašich výkonoch a výsledkoch . Budete zvládať aj náročné projekty.V rodinných záležitostiach sa počas štvrtku nesnažte mať na vrch, lebo by to nemuselo pre vás dobre dopadnúť. No v podstate sa môžete tešiť s pokojných a pohodou naplnených dní ako aj nadchádzajúceho víkendu.

Váhy - váš tohto týždňový pracovný program, budete postupne bod po bode zvládať riešiť bez väčších problémov k vašej spokojnosti ako aj k spokojnosti a podľa predstáv vašich nadriadených. Iba na jedno si dávajte pozor. Vyhnite sa vážnej výmene názorov zo spolupracovníkmi opačného pohlavia. Taktiež aj doma počas pondelku neriešte nič s partnermi. Naopak v stredu vyžite všetko, v čom vás podporuje vaša vládnuca planéta Venuša. A nebojte sa ju ,,zatiahnuť,, aj do súkromia vašich spálni.

Škorpion - tento týždeň bude pre vás konečne tým, ktorý už tak dlhodobo očakávate v profesnej oblasti vašeho života.Máte príležitosť a šancu dosiahnuť veľmi dobré výsledky, ktorými si dlhodobo upevníte vaše pracovné postavenie a zároveň získate body u vašich nadriadených. V partnerskom spolužití využite hlavne štvrtok. Bude z vás vyžarovať príťažlivosť a jemne dráždivý erotický náboj. ,,naštartujete tak medzi vami a vašimi polovičkami niečo vzrušujúce, v čom môžete pokračovať aj počas víkendu.

Strelec - počas tohoto týždňa budete v zamestnaní dynamický, novátorský , budete sebavedomý, predvídavý a k tomu všetkému za vás bude vyžarovať charizma. Toto všetko dokážete využiť maximálne ako sa bude dať, čo vám prinesie úspech v podobe povýšenia, alebo veľmi dobrých a vplyvných kontaktov. Ešte aj počas týchto dní bude šťastena na vašej strane aj v možnosti získať financie aj prostredníctvom výhry v lotérii. Taktiež aj v súkromí bude pre vás hlavne utorok dňom, kedy si sa vám bude dariť vo všetkom na čo si len spomeniete.

Kozorožec - tento týždeň sa snažte byť na pracovisku pokojný Ak sa vyskytne problém, nedajte sa ním rozhodiť, ale kľudne a rozvážne ho riešte. Ak si dokážete zachovať vnútornú rovnováhu, dokážete všetky vaše úlohy na tento týždeň naplánované aj úspešne zvládnuť. V osobnom živote budete mať tendencie byť mimo diania všetkého okolo vás. Nerobte to. Nechajte sa vašimi blízkymi vtiahnuť do víru všetkých aktivít, ktoré budú robiť. Ani počas víkendu sa nevyhýbajte spoločnosti.

Vodnár - máte pred sebou ďalší pracovný týždeň počas ktorého máte podporu nebeskej oblohy vo všetkom do čoho sa pustíte. Máte šancu dosiahnuť náhly úspech a vplyvné známosti, ktoré vám budú nápomocné v budovaní si vašej kariéry. Skúste aj šťastie v nejakej lotérii. V súkromí vy zadaný, máte v kruhu rodiny pred sebou dni pohody a pokoja. Vy nezadaný hlavne muži, ktorý túžite po vzťahu máte počas utorka zbystriť pozornosť. je tu šanca stretnúť a spoznať vašu novú lásku.

Ryby - aj počas tohoto týždňa sa nebudete vnútorne cítiť úplne v pohode, čo bude mať aj dopad na vaše pracovné záležitosti. Preto sa venujte iba povinnostiam, ktoré je nevyhnutné riešiť. Všetko ostatné si odložte na príhodnejšie obdobie. Aj v rámci vašich domácich povinnosti sa nepúšťajte do zásadných zmien, alebo rozhodnutí. Nechajte všetko tak ako je.v podstate je všetko v poriadku. A ak by bolo treba niečo riešiť, nechajte to na vašich partnerov a rodinu. Počas víkendu relaxujte.

6. 8. - 12. 8. 2018

11.8 o 11.00 hod. je NOV v znameni LEVA. Vy ktori si prajete pocat dieta,vyhrat,mat bohatsi milostny zivot poziadajte o pomoc LUNU.

Baran - v tomto pracovnom týždni budete naozaj v zamestnaní excelovať. Ste plný energie, máte veľmi dobré nápady, viete okamžite reagovať na vzniknutú situáciu a dokonca dokážete byť aj vašim spolupracovníkom nápomocný v riešení problémov , s ktorými si nedokážu sami poradiť. No v osobnom živote to bude naopak hlavne v situáciach s opačným pohlavím. Buďte preto počas týchto dní nesmierne opatrný na to, čo vyslovíte, pretože môžete naozaj nie len uraziť, ale aj citovo hlboko zraniť niekoho na kom vám záleží a koho milujete.

Býk - pre vaše znamenie je tento týždeň ideálny na dovolenku. Pracovne máte všetko v poriadku a v niektorých záležitostiach aj dopredu nadrobené, takže vám nemá čo brániť ísť si trochu zaslúžene odpočinúť niekam k moru, alebo do hôr. Určite a nebudete nudiť ani na prázdninách, pretože máte pred sebou dni ,ktoré budú naplnené hlavne stretávaním sa s opačným pohlavím. A pripravte sa na to, že budú to veľmi silné aj keď krátkodobé kontakty. Preto k nim pristupujte radšej ako k zábave a peknému úletu, než k niečomu s čoho by ste očakávali ničo vážne.

Blíženci - máte pred sebou pracovne plodný týždeň a naozaj bude z vašej strany potrebné iba malé úsilie, aby sa vám podarilo dosiahnuť všetko, čo ste si na tieto dni naplánovali. Ste kreatívny, dokážete jasne a zrozumiteľne vysvetliť všetko potrebné k tomu, aby aj vaši spolupracovníci pochopili vaše zámery a predstavy. Ak sa dokážete počas piatku v rámci vašeho osobného života vyhnúť zbytočným konfrontáciám s vašim blízkym okolím, tak sa budete môcť tešiť s pohody a pokoja či už doma, alebo niekde medzi priateľmi.

Rak - pracovne sa počas tohoto týždňa moc,, nepretrhnete,,. Nie preto, že by ste boli lenivý, ale ešte stále u vás v zamestnaní prevláda dovolenková nálada, takže ani vaši nadriadený od vás nevyžadujú extra výkony a výsledky. V rodinnom spolužití to bude počas týchto dní do štvrtka tiež pokojné, preto aby ste si uchovali pohodu a kľud aj počas nadchádzajúceho víkendu,neriešte žiadne vážne záležitosti počas piatku. Tento deň nebude pre vás priaznivý v ničom čo sa bude týkať vašej rodiny.

Lev - v tento týždeň ste plný nových nápadov a plánov,ale zároveň aj pochybností a neistoty, či je vhodný čas na to,aby ste sa pustili do ich realizácie. Ak sa na to necítite, tak to proste neriešte. Nechajte si ich ešte prejsť hlavou. Možno sa vám podarí nájsť ešte lepšie možnosti ako ich neskôr využiť v praxi. V oblasti vašich rodinných záležitostí máte pred sebou klasické ničím mimoriadne dni, preto môžete zamerať vašu pozornosť na niečo,čím by ste vašej domácnosti vylepšili a uľahčili je chod. Potešíte tým aj partnerov.

Panna - vaše profesionálne schopnosti a skúsenosti nebude musieť v tomto pracovnom týždni naplno využívať,pretože vám práca pôjde akoby sama od seba. Taktiež budete vedieť vašim spolupracovníkom presne podľa predstáv vašich nadriadených všetko vysvetliť a ukázať čím aj im veľmi uľahčíte úlohy, ktoré majú na zodpovednosť. Proste sa opäť predvediete ako správny líder. V piatok sa doma nepúšťajte do vážnych rozhovorov.Nemuselo by to dopadnúť dobre a iba by ste sebe aj ostatným v rodine pokazili celý víkend zbytočným dusnom.

Váhy - ak môžete, tak si na tento týždeň vyberte dovolenku. Máte na to ideálny čas.V zamestnaní je všetko z vašej strany ok a dokonca máte aj niečo nadrobené na viac. Preto nieje žiaden dôvod, prečo by ste si nemohli dopriať zaslúžený odpočinok niekde pri vode, alebo na miestach, ktoré sú vám milé. Tieto dni budú pre vás zaujímavé aj inak. Budete hodne konfrontovaný opačným pohlavím čo vám umožní si dopriať aj keď krátkodobo, ale o to intenzívnejšie užiť si pozornosť druhej stany v každej oblasti.

Škorpion - konečne aj vašemu znameniu budú počas tohoto týždňa v pracovnej oblasti hviezdy naklonené. Okrem toho, že budete všetko stíhať načas bez väčších problémov, budete schopný aj vašich spolupracovníkov upozorniť na možnosti, ktorými by dokázali ešte lepšie a efektívnejšie zvládnuť prácu, ktorú robia. Len sa nedajte ničím a nikým rušiť.V súkromí sa bude vaša dobrá nálada chytať na všetkých okolo vás, takže a j v tejto oblasti máte pred sebou pokojné dni v kruhu vašich blízkych.

Strelec - ešte aj počas tohoto týždňa budete na všetkých okolo vás pôsobiť svojou zvýšenou charizmou,ktorá vám bude nápomocná aj v pracovných jednaniach, alebo pri uzatváraní nových zmlúv. Dokonca vám bude nebeská obloha naklonená aj v náhodných situáciach, preto by ste si mali počas týchto dní podať aj nejakú lotériu. V osobných záležitostiach, či v rodinnom spolužití máte pred sebou pokojné dni. Zvlášť nedeľa bude pre vás veľmi príjemným dňom.

Kozorožec - tento týždeň sa v zamestnaní snažte byť metodický a rozvážny. Nesnažte sa za každú riešiť všetko na raz. Iba by ste sa dostali do psychickej nepohody, podráždenia, čo by malo za následok, že by ste boli nesústredený a robili by ste zbytočné chyby. V citovej oblasti vy nezadaný netlačte na ,,pílu,, nechajte veciam voľný priebeh.A vy zadaný, neriešte nič. Radšej sa venujte niečomu, čo vás dokáže rozptýliť. Napríklad záhradke,alebo sa vyberte počas víkendu niekam do prírody.

Vodnár - v pracovnej oblasti sa aj počas tohoto týždňa môžete tešiť s toho, že sa vám bude dariť zvládať každú úlohu, ktorú ste si naplánovali. Taktiež vás bude tešiť aj ten fakt, že za svoju prácu budete aj náležite odmenený. No počas týchto dní sa vám bude dariť v oblasti lásky. Takže vy nezadaný ,ktorý túžite po vážnom vzťahu, máte príležitosť. A bez ohľadu na stav v akom ste , očakávajte silne citové prežitky, ktoré nebudú len na mentálnej úrovni. Pripravte sa na to, že aj v súkromí vašich spálni bude horúco.

Ryby - počas tohoto týždňa sa v pracovnej oblasti budete musieť trochu viac snažiť, aby ste urobili to čo máte. Nebudete sa vedieť poriadne sústrediť a budete mať tendencie rýchlo sa zbaviť vašich povinností, čo môže mať za následok , že výsledky nebudú dobré. Vo vašom súkromí sa v podstate nedeje nič mimoriadne, ale aj tak budete cítiť nespokojnosť. Nechajte preto všetko na vašich partnerov a rodinu. Nič sa nestane , ak sa pár dní nebudete aktívne zúčastňovať na chode vašej domácnosti.

30. 7. - 5. 8. 2018

Baran - počas tohoto týždňa budete mať odlišné predstavy a názory ako vaši nadriadený akým spôsobom dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Nesnažte sa s nimi o tom polemizovať. Budete totiž dosť impulzívny a mohli by ste sa dostať do ich nemilosti. Sústreďte sa iba na to čo máte urobiť. V takom prípade budete úspešný. V pondelok sa nesnažte vo vašich rodinných , alebo partnerských záležitostiach niečo riešiť. Nebudete na to mať podporu nebeskej oblohy.Od utorka až do konca týždňa už budete môcť. Tieto dni vám zaručujú pohodu, pokoj, ale aj vzájomné porozumenie.

Býk - vo vašich pracovných aktivitách vám v tomto týždni bude vaša vládnuca planéta Venuša ( láska , umenie ) nápomocná, takže všetky nápady a projekty na ktorých budete pracovať dokážete povýšiť na umelecké dielo. Spokojnosť ta bude u všetkých zainteresovaných. Tieto dni budete mať taktiež v hodné na to aby ste sa doma pustili do zmien, ktoré už dlhodobo nosíte v hlave.Možno bude stačiť iba vymaľovať, alebo vymeniť nejaký kus starého nábytku za nový.Urobíte tým radosť nie len sebe, ale aj vašim blízkym.

Blíženci - máte veľmi dobré nápady, ktoré ak by sa u vás na pracovisku uviedli do praxe , môžu byť prínosom pre všetkých. No ak ich budete chcieť prezentovať vašim nadriadeným, snažte sa byť čo najviac sústredený na danú problematiku. V tomto bode počas týchto dní budete trochu ,,pokrivkávať,,. V osobnom živote tento týždeň nechajte všetko tak ako to je a ide. Nič neriešte. V podstate sa nedeje nič, čo by sa nedalo presunúť na neskôr. Počas víkendu si urobte doma pohodlie. Prečítajte si nejakú dobrú knihu, alebo si pozrite zaujímavý dokument.

Rak - máte pred sebou pracovný týždeň naplnený ,,koktailom,, udalostí a s toho vyplývajúcich pocitov, ktoré vás môžu trochu rušiť v sústredení sa na vaše povinnosti a úlohy. Môžete byť s toho trochu rozhodený, preto sa snažte zachovať si vnútornú rovnováhu. Počas pondelku nechajte doma všetko na vašu rodinu a partnerov, ale od utorka až do konca týždňa sa môžete púšťať bez obáv do všetkého na čo si len spomeniete. Bude sa vám v tom dariť a budete mať aj podporu všetkých okolo vás.

Lev - vaša prirodzená autorita bude počas týchto dní zvýraznená ešte aj zvláštnou charizmou, ktorá z vás bude vyžarovať a ktorou budete pozitívne vplývať na vašich spolupracovníkov.Aj tá vám bude pomáhať dosahovať aj naďalej veľmi dobré výsledky okrem toho, že sa vám bude dariť ešte viac stmeľovať celý kolektív. Máte pred sebou celkovo pokojný týždeň aj vo svojom súkromí, preto sa snažte nepokaziť si ho, ale aj vašej rodine počas nedele. Môžete byť podráždený a nevrlí viac ako je vhodné.

Panna - ste nie len najpracovitejšie znamenie celého zverokruhu, ale v tomto týždni dokážete, že máte dobré nápady , ako vylepšiť a skvalitniť podmienky na vašom pracovisku. Pri ich prezentácii sa snažte sústrediť na danú tému, pretože môžete ,,skákať,, z jednej na druhú, pretože vaše myšlienky budete mať rozlietané. V súkromí nechajte všetko bežať tak ako to je. Nieje potrebné robiť žiadne úpravy či korekcie.Doprajte si hlavne počas víkendu relax napríklad pri počúvaní kvalitnej hudby.

Váhy - aj počas tohoto týždňa si dáte záležať na tom,aby vaše pracovné výsledky neboli iba dobé,ale aby mali aj ,,tvar,, a boli tak či už na omak,alebo na pohľad očiam aj duši lahodné.Dokážete ich vypracovať do najmenšieho detailu začo sa vám dostane uznania. Aj vo vašich domovoch sa môžete pustiť do zmien, ktoré ste si už dlhodobejšie plánovali.Stačí len premiestniť nábytok, alebo dokúpiť nejaký nový kus. Je to na vás. Dôležité bude to, že vám to urobí radosť a naplní vás spokojnosťou.

Škorpión - ak chcete v tomto týždni v zamestnaní dosiahnuť výsledky, ktoré budú pre vás prijateľné môžete za predpokladu, že si budete vykonávať iba svoje a nebudete brať ohľad na vašich kolegov. Niekedy nieje na škodu byť trochu sebecký. V osobnom živote, zvlášť v medziľudských vzťahoch dosiahnete to čo potrebujete otvorenou a priamou komunikáciou. Nedajte sa pri nej viesť emóciami, ale zdravým a chladným rozumom. Hlavne počas nedele si nájdite nejaké miesto, kde budete môcť byť nerušený. Relaxujte.

Strelec - tak ako počas minulého týždňa, tak aj v tomto budete opäť okolo seba šíriť pohodu a pokoj.Ste akoby v nejakom kúzelnom opare, ktorý pozitívne vplýva na všetkých okolo vás a vám sa bude dariť presadzovať si všetko , čo je z vašeho hľadiska dobré a užitočné či už to bude u vás v zamestnaní, alebo v osobnom živote. Naviac budete pre opačné pohlavie zaujímavý natoľko, že vám bude prejavovať otvorene svoju náklonnosť a záujem čo bude pre vás príjemné. No o to viac si dávajte pozor vy zadaný, aby ste týmto pocitom nepodľahli mimo vašich domovov. Vy nezadaný, máte výhodu. Môžete si užívať.

Kozorožec - V tieto dni budete mať tendencie ísť sami proti sebe v tom slova zmysle, že všetky zavedené a dobre fungujúce pracovné návyky si budete komplikovať len preto, aby ste si niečo dokázali a ukázali všetkým okolo vás, že budete robiť tak, ako chcete vy. Nesnažte sa byť vždy za každú cenu víťaz. Ste dobrý v tom čo robíte, nemusíte to dokazovať. V citovej oblasti vám bude priať hlavne štvrtok a piatok. Využite ich a upevnite si vaše vzťahy. Nadchádzajúci víkend bude pokojný.

Vodnár - aj počas tohoto týždňa sa môžete tešiť, e sa vám bude dariť čím si samozrejme dokážete vylepšiť aj váš celkový finančný rozpočet. Snažte sa s tohoto obdobia vyťažiť čo najviac.V súkromí vás čakajú hlavne zaujímavé a vzrušujúce udalosti. Budete charizmatický a príťažlivý pre opačné pohlavie čo sa bude prejavovať hlavne počas nadchádzajúceho víkendu čo vás bude nesmierne tešiť, pretože aj vy sami budete pociťovať akoby permanentné vzrušenie a chuť. Hlavne vy,nezadaný muži, máte možnosť užiť si pozornosť žien.

Ryby - v zamestnaní sa počas tohoto týždňa snažte neriešiť nič dôležité ani zložité,pretože nebudete schopný byť natoľko koncentrovaný, aby ste sa nedopustili chýb, ktorými by ste si iba všetko skomplikovali. Aj v súkromí sa počas týchto dní držte viac v ústraní. Ste plný rozporov, vnútorného nepokoja, ktorými by ste iba všetkých naokolo dráždili. Nechajte na vašich partnerov , aby prevzali aktivitu do svojich rúk a nechajte sa nimi viesť. Počas víkendu sa vyberte niekam do prírody načerpajte z nej energiu.

23. 7. - 29. 7. 2018

27.7 je SPLN v znameni VODNARA. O 21.30 hod. Vodnar simbolizuje nase sny,priania...Prajte si v case splnu,aby sa vam tie vase vyplnili.

Baran - máte pred sebou pracovný týždeň, v ktorom budete schopný dokázať všetkým, že máte výborné organizačné aj vodcovské schopnosti. Všetkých okolo vás budete schopný ,,strhúť,, na vašu stranu pre vaše plány a zámery . Z vašej strany to bude chcieť iba jednu maličkosť. Ukázať, že viete byť aj veľkorysí. Dajte vašim kolegom pocítiť, že hlavne ich zásluhou sa podarilo dosiahnuť celkový úspech. V osobnom živote sa počas pondelku nepúšťajte do vážnych debát s rodinou. Nedokázali by ste sa v ničom zhodnúť. Iba by ste vyhrocovali napätie medzi vami. Od utorka až do nedele vám budú hviezdy naklonené aj v tejto oblasti vašeho života.

Býk - počas týchto dní budete mať v pracovnej oblasti pokojnú a pohodovú atmosféru, takže sa budete môcť venovať vašim povinnostiam bez zhonu a stresu. Dariť sa bude hlavne vám, ktorý máte naplánované služobné cesty. Bude sa vám dariť získavať nových klientov. Váš osobný život bude v tomto týždni ovplyvňovaný hlavne emóciami. Všetko čo sa bude okolo vás diať bude mať dopad práve na túto oblasť vašeho života. Preto sa snažte zachovať si odstup a vnútornú harmóniu, pretože nie všetky budú pekné a milé.

Blíženci - v poslednom období dosahujete úspech hlavne pomocou vašej najsilnejšej zbrane ,,zbrane, a tou je hovorené slovo. A ním sa vám bude dariť aj počas tohoto týždňa získať všetko čo budete chcieť. No aj tu platí, že ak už niečo poviete, tak nech to má zmysel a budete to vedieť aj obhájiť. Vyvarujte sa povrchných fráz. Rovnako tak aj vo vašich rodinných či partnerských záležitostiach ak už niečo poviete, tak si to najskôr premyslite. Nechajte radšej hovoriť iných. Inak máte pred sebou V podstate pokojný týždeň.

Rak - počas tohoto týždňa sa v zamestnaní zamerajte na vaše pracovné úlohy a povinnosti. V ich riešení budete mať úspech. Neriešte, ale nič dôležité a závažné s vašimi spolupracovníkmi. Budete totiž voči okoliu neznášanlivý. Taktiež aj doma sa v pondelok nesnažte niečo riešiť. Až od utorka do nedele sa všetko v medziľudských vzťahoch obráti k dobrému a vy si budete môcť opäť bez obáv u vašich blízkych slovne presadiť vaše predstavy a plány. Počas víkendu vás čaká nejaká milá udalosť v kruhu rodiny, alebo medzi priateľmi.

Lev - vaše ,,kráľovské,, znamenie vám samo od seba zaručuje dostatok pozornosti celého okolia v ktorom sa pohybujete či už na pracovisku, alebo v osobnom živote, preto sa snažte nedávať zbytočne viac na vedomie každému, že vy ste tí dôležitý. V takom prípade budete mať úspech a dosiahnete všetko to, čo ste si na tieto dni naplánovali. Vašu prirodzenú autoritu využívajte z rozvahou aj doma. Nemusíte nikomu nič dokazovať. Celá vaša rodina vás vníma ako ako ich veľmi dôležitú súčasť života.

Panna - ste nesmierne pracovitý, ale v tomto týždni sa vám bude dariť získavať viac vašimi slovnými argumentami v prípade, že si dáte záležať na tom aby ste všetkým vašim kolegom správne vysvetlili vaše zámery. Odpustite si zbytočné ,,omáčky,, a hovorte k veci. V takom prípade máte úspech zaručený. Tiež aj u vás doma hovorte iba k veci. Nechajte radšej vašich blízkych nech rozprávajú. Vy konajte podľa seba. Ale v konečnom sumáre, máte pred sebou pokojných celých sedem dní.

Váhy - v tieto dni si budete môcť v zamestnaní dovoliť venovať sa vašim pracovným povinnostiam tak, ako to máte radi.Môžete sa venovať všetkému do detailu a podrobne. Dariť sa bude zvlášť vám, čo máte pred sebou plánovanú služobnú cestu. V súkromnej oblasti vašeho života bude dôležité, ako budete zvládať všetky vaše citové záležitosti. Snažte sa preto zachovať si chladnú hlavu a odstup, pretože na všetko čo sa bude okolo vás diať budete reagovať emotívne. A nie všetky udalosti budú príjemné.

Škorpión - od utorka budete mať schopnosť veľmi dobre odhadnúť zdroje možných problémov a prekážok na pracovisku a zároveň budete vedieť nájsť ideálne riešenie na ich elimináciu, čím zabránite stratám, čo vaši nadriadený ocenia. V osobnom živote budete mať počas štvrtku tendencie dávať prednosť ,,nízkym,, pudom ako prejavom citov. Preto hlavne vy zadaný nepodľahnite chvíľkovému ošiaľu niekde mimo domova. nemusí sa vám to oplatiť. A vy nezadaný, máte v tento deň šancu rozohrať flirt, ktorý môže mať pokračvanie aj počas víkendu.

Strelec - počas tohoto týždňa budete mať v zamestnaní úspech. Budete prekypovať optimizmom, srdečnosťou, čím si získate priazeň a náklonnosť všetkých okolo vás. Ak máte v úmysle investovať, môžete. Máte šancu vaše finančné prostriedky zhodnotiť. V osobnom, živote sa počas týchto dní nebudete musieť zaoberať ničím nepríjemným. Vy muži, môžete sa tešiť s obdivu a zvýšeného záujmu zo strany žien. Preto pozor hlavne vy zadaný. Vám nezadaným sa otvára príležitosť užiť si víkend naplnený vzrušujúcim flirtom.

Kozorožec - v tomto týždni by ste mali byť opatrný komu čo poviete a sľúbite.Ste znamenie, ktoré všetci vnímajú ako seriózne a preto vám vaše široké okolie dôveruje. Preto nesľubujte nič, čo nie ste schopný dodržať, alebo dokonca nemáte v úmysle splniť.Mohli by ste tak trvalo stratiť nie len dôveru ale ľudí, ktorý by vám mohli byť v budúcnosti osožný a nápomocný. V súkromí sa nepúšťajte do zbytočných výmien názorov, pretože počas týchto dní budete hádavý a mohli by ste tak pokaziť všetkým vašim blízkym inak pohodový víkend.

Vodnár - aj počas tohoto týždňa môžete očakávať pokračovanie úspechov v pracovnej oblasti vašeho života. Vrátilo sa vám sebavedomie a viera vo vlastné schopnosti čo sa plne odzrkadľuje na vašich výkonoch a aj výsledkoch, ktorými si postupne stabilizujete aj vaše finančné zázemie a aj mierne zvyšujete. Taktiež sa bude naďalej dariť hlavne vám, ktorý pracujete , alebo spolupracujete s médiami. V súkromí sa budete tešiť z pozornosti všetkých vašich blízkych, ale aj priateľov. Máte pred sebou príjemný víkend, ktorý v ich kruhu bude naplnený pohodou a spokojnosťou.

Ryby - pracovne sa v tomto týždni budete cítiť spokojne. To, čo máte ne tieto dni naplánované sa vám bude dariť plniť bez väčších problémov. No hlavným bodom tohoto obdobia bude pre vaše znamenie váš citový život, ktorý bude naplnený a ktorý budete prežívať veľmi intenzívne. tento stav vám vyhovuje,pretože k životu potrebujete pocit milovať a byť milovaný čo vás napĺňa energiou a pozitívnym myslením.Môžete sa tešiť aj na to, že bude jemne prepletený aj vášňou, čo iba zvýrazní váš pocit šťastia.

16. 7. - 22. 7. 2018

Baran - ani počas tohoto týždňa si neodpustíte byť uštipačný, náladový, hádavý a sarkastický ku svojim kolegom a blízkym aj keď viete, že si tým všetkých vo svojom blízkom okolí doslova štvete proti sebe. Vybíjate si nesprávnym spôsobom na všetkom a na všetkých váš dlhodobý vnútorný konflikt, nerovnováhu a nestabilitu s reálnym životom okolo vás. mali by ste na chvíľu ,,zastaviť,, a popremýšľať nad všetkým. Riskujete, že ak budete takto pokračovať zostanete sami. Víkend využite na relax. Vyberte sa niekam na prechádzku do prírody.

Býk - vaše pracovné nasadenie bude počas tohoto týždňa úmerné tomuto dovolenkovému obdobiu, takže sa nemusíte obávať, že by ste boli vašimi nadriadenými tlačený do mimoriadných výkonov. Naopak, budete si môcť dovoliť trochu poľaviť v nasadenom tempe. V podstate to môžete využiť , pretože máte vo svojom osobnom živote a zvlášť v citovom chaos a potrebujete si usporiadať myšlienky. Ideálny čas na to budete mať počas víkendu. Vytvorte si doma pohodlie, vypnite telefóny a relaxujte. Vyčistite si myseľ.

Blíženci - aj v tomto týždni sa budete môcť v zamestnaní spoľahnúť na vašu výbornú schopnosť hovoreným slovom presvedčiť všetkých , aby podporili vaše plány a projekty. Taktiež budete úspešný pri dôležitých rokovaniach, ale to všetko iba za predpokladu, že sa budete držať daných tém, a nebudete osobný. Budete mať totiž tendencie byť trochu sarkasticky a ,,kúsavý,,. Vo vašom súkromí sa vám bude dariť hlavne od stredy. Využite tieto dni k utuženiu všetkých vašich rodinných a partnerských vzťahov. V prípade, že tipujete, skúste šťastie v nejakej lotérii.

Rak - počas týchto dní budete trochu nerozhodný, nestály vo vašich predstavách a myšlienkach, čo bude mať vplyv aj na vaše pracovné povinnosti, ktoré si vyžadujú vašu plnú sústredenosť. Preto a radšej obmedzte iba na to, čo je nevyhnutné a ostatné veci si odložte na príhodnejšie a prajnejšie obdobie. V súkromí máte pred sebou pokojné dni až na piatok, kedy budete trochu netrpezlivý a vzťahovačný, takže by ste mohli neadekvátne reagovať aj na bežnú konverzáciu s vašimi blízkymi. Ustrážte si to.zbytočne by ste si pokazili víkend tichou domácnosťou.

Lev - máte pred sebou pracovný týždeň, ktorý vás môže posunúť naozaj veľmi dopredu vo všetkých vašich aktivitách, ale aj vo vašej kariére. Sústreďte sa preto iba na vaše pracovné záležitosti a na všetko ostatné, čo sa bude okolo vás diať nereagujte. Nieje to nič, čo by sa bez vašeho angažovania nedalo vyriešiť. Vo vašom súkromnom živote budete veľmi očarujúci, spoločenský, čím si dokážete rýchlo získať priazeň celého okolia. Samozrejme sa to tíka aj vašich partnerov, takže sa môžete tešiť aj na ich zvýšený záujem o vás v súkromí vašich,, komnát,,.

Panna - ak máte počas tohoto pracovného týždňa pred sebou dôležité stretnutia a rokovania, nemusíte sa obávať o ich výsledok, pretože dokážete vašou rétorikou presvedčiť všetkých, že vaše plány a predstavy sú postavené na reálnych základoch.Snažte sa len vyvarovať sa zbytočným poznámkam na adresu vašich obchodných partnerov a úspech máte zaručený. Od stredy sa môžete pustiť do všetkého čo ste si plánovali v rámci vašej domácnosti, alebo v spojitosti s vašimi rodinnými príslušníkmi. Máte podporu nebeskej oblohy.

Váhy - je leto, dovolenkové obdobie a to sa počas tohoto týždňa bude odzrkadľovať aj na vašom pracovisku spôsobom, že si budete môcť dovoliť poľaviť vo vašom nasadení.Máte v tejto oblasti vašeho života pred sebou pokojné dni. Ostane vám tak viac času na vaše súkromné záležitosti. Hlavne by ste sa mali zamerať na váš osobný život, lebo už určitý čas máte v sebe trochu chaos hlavne v citovej oblasti. Využite preto nadchádzajúci víkend, vyberte sa niekam kde budete môcť byť sami a usporiadajte si vaše pocity a myšlienky.

Škorpión - vo vašom prípade sa v pracovnej oblasti ani tento týždeň neudejú zmeny, ktoré by mali naznačovať zlepšenie situácie. Našťastie to znamená, že ani zhoršenie. Bude sa tak môcť venovať pracovným záležitostiam, s ktorými ste v omeškaní a aspoň určitú ich časť dokončiť a uzavrieť. V partnerskom spolužití, v rodinných záležitostiach využite hlavne stredu na riešenie všetkého, čo vnímate ako potrebu zmeniť, alebo napraviť. Zo strany vašich blízkych to bude vnímané pozitívne a aj oni sa vám budú snažiť vychádzať v ústrety. Počas víkendu sa venujte odpočinku a relaxu.

Strelec - v tomto týždni máte možnosť pokračovať v budovaní vašej kariéry. Bude sa vám taktiež dariť úspešne zvládať všetky vaše pracovné záležitosti. To všetko dokážete dosiahnuť za predpokladu, že sa nebudete snažiť za každú cenu presadzovať vaše názory a postoje, ale dáte priestor aj vašim kolegom. Ukážte , že ste veľkorysí. Vaše citové záležitosti máte pod kontrolou. Taktiež si dokážete poradiť zo všetkým , čo bude od vás vyžadované či už partnermi, alebo iným rodinným príslušníkom.

Kozorožec - snažte sa v tomto týždni oddeliť vašu prácu od súkromia.Ste totiž nadšený niečim či niekym, kto vás v nedávnom období zaujal a to môže mať vplyv na vaše výkony na pracovisku v podobe nesústredenosti. Urobte čo máte, zarobíte a ešte si aj zlepšíte vašu pozíciu. Na to všetko príjemné, čo máte pred sebou v osobnom živote budete mať dostatok času počas nadchádzajúceho víkendu. Nemusíte sa obávať toho, že by vám niečo s toho uniklo.

Vodnár - konečne sa aj vy môžete tešiť s úspechov a dobrých finančných ziskov za vaše doterajšie snahy a výkony na pracovisku. Budete ,,ocenený,, aj zo strany vašich nadriadených ich uznaním a podporou. Aj počas týchto dní neriešte nič vážne v citovej oblasti, ale skôr si užívajte pohodu, ktorá vládne medzi vami a vašimi partnermi. Vy čo ste nezadaný neprikladajte dôležitosť novým známostiam. Nezaoberajte sa tým, čo by s toho mohlo vzniknúť do budúcna. Nechajte všetko plynúť voľne. Lásku neuponáhľate.

Ryby - váš život v každej oblasti bude počas týchto dní ,,plávať,, v pokojných vodách. V zamestnaní vám všetko ide podľa dopredu stanoveného harmonogramu, takže vám nehrozia žiadne neočakávané a neplánované záležitosti, ktoré by vás mali nepríjemne zaskočiť. Rovnako tak aj v citovej oblasti a v láske budete v tomto týždni prežívať pohodu, pokoj a harmóniu. Máte pred sebou taktiež príjemný víkend, ktorý môžete prežívať či už v spoločnosti vašich priateľov, alebo iba sami zo sebou. je to iba na vašom rozhodnutí.

9. 7. - 15. 7. 2018

13. 7 o 3.50 hod. je NOV v znameni RAKA (rodicia,rodina,rodisko)

Baran - v tomto týždni by ste mali naozaj kontrolovať vašu ohnivú povahu, pretože bude jedno či budete na pracovisku, alebo v súkromí vašeho domova, budete na všetko a na všetkých neadekvátne reagovať.Vaše nálady sa budú striedať, no hlavne budete mať tendencie byť najlepší a najmúdrejší. Budete mať snahy vyžadovať mimoriadnu pozornosť, ale aj neadekvátny obdiv celého okolia.Nenarobte si počas týchto dní vašim až arogantným spôsobom vystupovania nepriateľov a neohrozte si vaše doteraz dobré postavenie.

Býk - pracovne sa vám bude aj počas tohoto týždňa dariť rovnako dobre ako počas minulého v tom prípade, že si dokážete s vašimi obchodnými partnermi stanoviť jasné pravidlá , postupy a zodpovednosť za svoj diel povinností. Nesnažte sa za nich riešiť ich záležitosti. V osobnom živote,v citových záležitostiach budete prežívať príjemné pocity zvlášť v spoločnosti starších ľudí. Preto by bolo možno dobré, aby ste počas nadchádzajúci víkend strávili s vašimi rodičmi . Určite ich vaša spoločnosť poteší.

Blíženci - počas pondelka a utorka sa na vašom pracovisku budete možno trochu nudiť, ale od stredy do konca týždňa sa vám bude dariť všetko do čoho sa pustíte meniť na dobré finančné zisky. V súkromí, ak už sa nebude dať vyhnúť otvoreným konfrontáciám nepodliehajte a nereagujte pod tlakom emócií, ale snažte sa vysvetliť váš názor pokojne. Budete dostatočne výrečný, takže dokážete vašu pravdu obhájiť aj bez zbytočných, prehnaných citových ,,výlevov,,. Tie pozitívne si nechajte na víkend pre vašich partnerov.

Rak - všetky vaše dôležité pracovné povinnosti sa snažte stihnúť od pondelka do stredy. V tomto čase bude priazeň nebeskej oblohy na vašej strane. Od štvrtku do piatku sa nebudete vedieť dostatočne nabudiť, ale aj sústrediť na vaše úlohy. V partnerskom spolužití sa snažte vo štvrtok neriešiť nič, pretože nebudete schopný prijať žiadne argumenty druhej strany aj keby boli ,,okolkované,,. Je tu veľké riziko, že by ste medzi vami mohli na dlhšie obdobie vytvoriť napätie a ozaj dusnú atmosféru, ktorá by sa prenášala aj na vašu celú rodinu.

Lev - v tieto dni budete mať naozaj veľmi dobré nápady a vaše myšlienkové pochody budú hraničiť s genialitou. No mali by ste sa o ne podeliť aj s vašimi kolegami. Tak sa vám ich podarí veľmi rýchlo a úspešne uviesť do reálnej podoby. Ide o to,že budete mať tendencie sa strániť od všetkých čo by nebolo rozumné a ani vhodné. V spoločnosti vašej rodiny a partnerov sa snažte byť milý a ústretový počas týchto dní. Vráti sa vám to znásobené zvýšenou pozornosťou a snahou spríjemniť vám všetko v ich strede. Pomôže vám to získať naspäť pohodu , vnútornú harmóniu a pokoj.

Panna - v pondelok a v utorok môžete byť trochu bezradný, pretože nebudete môcť uplatňovať v zamestnaní vaše danosti a talent. Ale už od stredy až do konca týždňa sa situácia obráti a vaše pracovné výsledky budú korunované aj finančnými ziskami. V rodinných záležitostiach ako aj v partnerskom spolužití s snažte vyhnúť otvoreným konfrontáciám. Podliehali by ste emóciám a pod ich vplyvom by ste reagovali a hlavne na citlivé témy. Zachovajte pokoj a vnútornú harmóniu. Ste dobre ,,vyzbrojený,, slovnou zásobou, takže dokážete vaše argumenty podať tak, že budú zrozumitelné.

Váhy - vaše pracovné záležitosti budete úspešne zvládať aj počas tohoto týždňa za predpoladu, že aj vaši obchodný partneri budú rovnako ako vy dodržiavať dohodnuté pravidlá a termíny. Nerobte nič za niekoho, pretože, každý z vás má niesť zodpovednosť sám za seba. V súkromí by ste mali zamerať pozornosť na starších členov vašej rodiny, alebo priateľov. Vaša spoločnosť im chýba. No zároveň budete mať možnosť ich prostredníctvom získať nové neoceniteľné rady a skúsenosti do života, ktoré dokážete v budúcnosti zúžitkovať vo váš prospech.

Škorpión - vašemu znameniu by sa počas tohoto týždňa hodilo byť niekde úplne mimo všetkého diania či už v pracovnej ,alebo súkromnej oblasti. Ak môžete, vezmite si na tieto dni dovolenku a vyberte sa niekam, kde budete môcť mať od všetkého a každého pokoj. Od žiadnej činnosti,ktorú budete počas týchto dní robiť neočakávajte výsledky, ale skôr komplikácie a nepríjemnosti. Taktiež aj v medziľudských vzťahoch budú medzi vami a vašim okolím hlavne nepríjemné výmeny názorov. Snažte sa zachovať pokoj a rozvahu.

Strelec - ak sa nedáte na pracovisku vťahovať do zbytočných debát a budete sa sústrediť na vaše povinnosti , máte šancu získať dobré výsledky, ktorými si zabezpečíte vaše postavenie a zároveň získate dobrú pozíciu si ho ešte aj vylepšiť. Nieje vylúčené, že môžete dostať ponuku aj na vyššiu pozíciu. V súkromí sa počas druhej polovice týždňa vyhýbajte konfrontáciám s ľuďmi vo vašom blízkom okolí. Nebudete schopný sa pochopiť ani v maličkostiach a zbytočne by ste si tak kazili víkend.

Kozorožec -vaše pracovné záležitosti a hlavne výsledky nebudú počas týchto dní v ničom zaostávať za tým minulým, takže môžete byť spokojný aj z finančným ohodnotením za dobre a kvalitne vykonanú prácu. od pondelka do štvrtku môžete ešte stále cítiť vnútorné pnutie v citovej oblasti, ale od piatku by ste sa mali zbaviť všetkých negatívnych myšlienok hlavne tých , ktoré sa týkajú vašej minulosti, pretože sa hlavne počas víkendu vo vašej blízkosti objaví niekto, kto o vás prejaví záujem a s čoho by mohol vzniknúť nový vzťah.

Vodnár - počas tohoto týždňa sa bude pracovne dariť hlavne vám,čo pracujete v médiach. Dokážete cez ne osloviť a aj ovplyvniť veľa ľudí pozitívnou energiou, ktorá z vás bude vyžarovať. V podstate máte vy všetci Vodnári konečne pred sebou úspešné a plodné pracovné obdobie. V súkromí , ale buďte opatrný hlavne vy zadaný v oblasti erotiky, pretože budete mať tendencie nie len nevinne flirtovať, ale aj reálne skúsiť ,,ochutnávať,, rozkoš aj s inými ako svojimi partnermi. Vy nezadaný, dobre si premyslite, koho si vyberiete a s kým si budete chcieť užívať.

Ryby - v zamestnaní sa počas tohoto týždňa nebudete schopný vnútorne stotožniť s pracovnými podmienkami, ktoré budú inak rovnaké ako po iné obdobie. Bude to len váš subjektívny pohľad a názor, ktorý nebude mať žiadny reálny dôvod. Nesnažte sa preto niečo meniť. Venujte sa iba tomu, čo je vašou povinnosťou urobiť. Od piatku až do nedele máte pred sebou príjemné dni naplnené radosťou a pohodou v kruhu vašich najbližších. V ich spoločnosti sa vám vráti dobrá nálada a optimizmus.

2. 7. - 8. 7. 2018

Baran - aj počas tohoto týždňa budete energický, ale taktiež budete vašu energiu využívať tým nesprávnym spôsobom. Niečo niekomu stále budete chcieť dokazovať. Hlavne vašu ,,pravdu,, aj keby bola nesprávna. nedráždite svojich kolegov, lebo neviete, kedy budete potrebovať ich pomoc.Aj v súkromí bude nesmierne záležať na tom, ako budete pristupovať ku všetkým ľuďom okolo vás. Nebojte sa prijať ich rady a aj prípadnú kritiku. Nieje ich zámerom sa nijako nad vami povyšovať. Naopak, snažia sa vám tak dokázať , že im na vás veľmi záleží.

Býk - v tomto týždni budete pre vašich kolegov, ale aj pre všetkých vašich priateľov či rodinu a partnerov niečo ako realizátor ich snov a prianí. S podporou nebeskej oblohy sa vám bude dariť správnym spôsobom smerovať všetkých tak, že sa im bude dariť všetko. Dokonca aj to, čo do teraz prežívali a užívali iba vo svojich fantáziách. Za to ako ,,odmenu,, budete počas týchto dní vo svojom súkromí prežívať veľmi príjemné, jemné a nežné pocity, ktoré budú intenzívne zvlášť počas štvrtku a dozvuky budú mať aj počas víkendu.

Blíženci - v tomto týždni sa vám bude na pracovisku dariť ,,rozplietať,, aj tie najzložitejšie situácie, čím všetkým vašim spolupracovníkom veľmi uľahčíte plnenie ich povinností. Za to od nich môžete do budúcna očakávať rovnakú pomoc a ochotu. V oblasti citov a lásky sa nebudete potýkať s ničím nepríjemným. jedine, že by ste počas víkendu vy sami zrazu chceli riešiť niečo. Je leto a preto sa počas voľných dní vyberte s priateľmi niekam k vode a užívajte si.

Rak - pracovne sa vám bude počas tohoto týždňa dariť a dokonca sa môžete zaoberať aj investíciami. všetko poukazuje na to, že sa vám vrátia znásobené. Zo strany vašich vplyvných známych a priateľov môžete očakávať podporu vo vašich aktivitách. Aj v osobnom živote budete po tieto dni hlavne láskavý, srdečný, optimistický , čo bude mať nesmierne kladný dopad, ale aj ohlas u vašich partnerov a celej rodiny. Dokonca nebude od veci , ak skúsite šťastie v nejakej lotérii.

Lev - ešte aj počas tohoto týždňa budete stále v určitom ,,kŕči,, s obáv, že nebudete schopný splniť dohodnuté termíny, ktoré máte zakotvené v zmluvách s vašimi obchodnými partnermi. Je to ale iba váš subjektívny pocit. všetko ide ako má, preto nesúrte vašich spolupracovníkov. Robia najrýchlejšie a najlepšie ako vedia . sústreďte sa radšej na všetky aktivity , ktoré máte v pláne rozbehnúť u vás doma. v tejto oblasti máte podporu aj nebeskej oblohy. Tak ju využite.

Panna - očakávajte, že počas tohoto týždňa sa na vás budú vaši kolegovia obracať s požiadavkami o pomoc pri riešeniach ich pracovných povinností.Vaše rady budú pre nich neoceniteľné. Získate si tak ich rešpekt, ale aj podporu do budúcna, ak naopak budete potrebovať z ich strany nejakú podporu vy. V rodinných záležitostiach , ako aj v partnerskom spolužití, sa nebudete musieť zaoberať ničím nepríjemným. Jedine, že by ste vy sami chceli nejakými nepodstatnými debatami narúšať inak celkovo príjemnú a pohodovú atmosféru u vás doma.

Váhy - tieto dni sa vám bude dariť dodávať všetkým na okolo vieru v to, že sa sny plnia. Budete totiž vedieť presne definovať spôsob a správny smer, akým sa majú všetci tí, čo sa na vás obrátia vybrať, aby si ich dokázali premeniť na realitu. Odmenou za to všetko bude pre vás nesmierne príjemné prežívanie tohoto týždňa v kruhu vašej rodiny naplnené pocitmi silnej spolupatričnosti a dôvery. Zvlášť počas štvrtku ich budete cítiť veľmi intenzívne a zostane ich dosť aj na nadchádzajúci víkend.

Škorpión - tento týždeň vám pracovnej oblasti prináša pokoj. To znamená, že sa vám vaša doterajšia situácia nezhorší, ale ani nezlepší. Budete tak mať čas a priestor zosumarizovať si všetko čo je potrebné urobiť ako prvé, aby ste sa naozaj nedostali do veľkého sklzu.Preto sa v zamestnaní zamerajte na povinnosti staršieho dáta, ktoré je potrebné uzavrieť. V súkromí je v tieto dni pokoj, no počas nich budete mať silnejšiu potrebu zbližovať sa intímne zo svojimi partnermi v súkromí vašich spálni častejšie ako iné obdobie.

Strelec - počas týchto dní sa na pracovisku zamerajte iba na jednu oblasť vašich povinnosti, ktorú považujete za prioritnú. V takom prípade môžete očakávať úspech a dobré finančné zisky. Ak by ste sa venovali viacerým naraz, tak by ste strácali iba čas a úspech by bol iba čiastkový V súkromí sa môžete tešiť obdivu zo strany opačného pohlavia, pretože budete okolo seba šíriť dobrú náladu a bude z vás vyžarovať charizma, ktorou budete k sebe priťahovať ich pozornosť. takže vy, čo ste nezadaný, máte pred sebou vzrušujúci víkend a vy zadaný, príjemné chvíle v spoločnosti vašich partnerov.

Kozorožec - počas tohoto týždňa bude mimoriadne záležať na tom, ako sa dokážete vyrovnať s vašimi výkyvmi nálad. Od toho bude záležať na tom, či sa vám bude aj v zamestnaní dariť. Pokiaľ sa budete izolovať od kolektívu vašich spolupracovníkov, môžete stratiť kontakt, ktorý je dôležitý k tomu, aby ste neohrozili vašu doteraz veľmi dobrú pozíciu, ktorú medzi nimi máte. Rovnako tak aj vo vašom osobnom živote nedovoľte, aby vaše plány ohrozili vaše nálady a neschopnosť sa prispôsobovať okoliu v ktorom žijete.

Vodnár - pripravte sa na to, že počas tohoto týždňa bude u vás vrcholiť to nepríjemné a neprajné obdobie v spojitosti z vašimi pracovnými aktivitami, takže bude naozaj vhodné, aby ste sa na to všetko pripravili po psychickej stránke .Budete potrebovať hlavne veľa trpezlivosti a vnútornej pohody. Nervozitou, podráždením by ste aj tak nič nezmenili. Iba by ste sa pripravili o pre vás potrebnú energiu. V citovej oblasti sa počas týchto dní nebudete moc angažovať. Skôr vám bude vyhovovať voľnejšia forma zábavy.

Ryby - v tomto týždni budete pre vašich spolupracovníkov, ale aj pre vašich priateľov a celú rodinu také malé slniečko.Budete okolo seba šíriť pohodu a pokoj, dobrú náladu,ktorou, doslova ,,nakazíte,, všetkých okolo seba. Rovnako aj tak doma v spoločnosti vašich partnerov sa vám dostane veľa jemnej nehy a vášnivej pozornosti s ich strany. Máte pred sebou naozaj príjemných sedem dní. Podeľte sa o ne aj s vašimi priateľmi. Pozvite si ich k sebe na víkend, alebo sa spoločne vyberte niekam za zábavou.

25. 6. - 1. 7. 2018

28.6 je SPLN v znameni Kozorozca . O 5.56 hod. Vy co si prajete karieru, postup v praci, zacat podnikat poziadajte o pomoc LUNU.

Baran - ešte aj počas tohoto týždňa budete mať tendencie vašu energiu a vitalitu smerovať aj k nedôležitým a nepodstatným záležitostiam, len aby ste si dokázali, že máte na vrch. Nerobte to, pretože by to bola iba strata času. Máte pred sebou pracovne dobrý týždeň. Aj váš osobný život, bude počas týchto dní ovplyvňovaný vašou ohnivou energiou. Na jednej strane budete plný vášne a chuti, budete všetkých okolo seba priťahovať k sebe svojim osobným čarom, no na druhej strane hlavne v závere týždňa budete náladový a prchlivý, čo sa môže odzrkadľovať na vašich reakciách voči okoliu.

Býk - ste už dlhodobejšie na vlne, ktorá vás v rámci vašich pracovných záležitosti nesie na svojom vrchole a nebude to inak ani počas tohoto týždňa, Dariť sa bude zvlášť vám Býkom, ktorý pracujete v oblasti, ktorá je zameraná umeleckým smerom a vám, ktorý ste zamestnaný vo finančnom sektore, Tak tiež aj vo vašom súkromí sa budete tešiť obdivu a uznania zo strany rodiny, partnerov a aj priateľov. Budete hýriť veselosťou, optimizmom , budete zvodný až eroticky príťažlivý pre opačné pohlavie. Nepokazte si tento image počas nedele, pretože v tento deň budete mať snahy do všetkých zapárať.

Blíženci - počas tohoto týždňa sa vám opäť potvrdí, ako je dobré a výhodné mať dobrú rétoriku, pretože práve ňou sa vám bude dariť vašich obchodných partnerov presvedčiť o správnosti ich rozhodnutia podporiť vás vo vašich nových projektoch, ktoré pre všetkých prinesú dobré výsledky v podobe finančných ziskov. V osobnom živote vás to počas týchto dní bude ,ťahať,, k umeniu, takže aj všetky vaše aktivity budú ním podfarbené. Dokonca aj tie, ktoré sa dejú za zatvorenými dverami vašich spálni.

Rak - v tomto týždni si máte šancu v očiach vašich nadriadených výrazne vylepšiť vašu doterajšiu pracovnú pozíciu.Preto sa na pracovisku snažte sústrediť iba na vaše povinnosti a nedajte sa rozptyľovať ničím a nikým. Tieto dni vám prinášajú pozitívne odozvy aj v súkromnej a citovej oblasti. Zvlášť zo strany vašich partnerov, ku ktorým budete pozorný a milý. Za to vás z ich strany neminie ,,sladká,, odmena o ktorú sa s vami budú chcieť podeliť niekde, kde nebudete rušený okolím.

Lev - máte nesmierne veľa naraz rozbehnutých pracovných aktivít, čo vás bude dostávať do časového sklzu a to bude mať dopad na váš prístup k vašim spolupracovníkom, od ktorých budete vyžadovať zvýšené pracovné nasadenie, ktoré ale nemusí byť tou správnou voľbou, pretože nie každý z nich je mentálne tak odolný na tlak a stres, aby nerobil chyby. V súkromí počas týchto dní nebudete mať čas na vašich blízkych pre pracovné vyťaženie. Počas víkendu na vás ,,dopadne,, všetok ten chaos a stres a vy budete mať tendencie si ich ventilovať na vašich blízkych. Snažte sa tomu predísť.

Panna - v tomto týždni sa vám v zamestnaní bude dariť a okrem toho budete veľmi dobre ,,vyzbrojený,, schopnosťou slovom presvedčiť vašich nadriadených o správnosti vašich postupov pri riešeniach všetkých vašich povinností, čím získate ich podporu vo všetkých vašich pracovných aktivitách. Všetko čo sa týka vašej domácnosti , ale aj rodinných záležitostí je v poriadku, takže si budete môcť dovoliť obohatiť váš víkendový voľný čas nejakým kultúrnym zážitkom, alebo aspoň prečítaním dobrej knihy.

Váhy - ani počas tohoto týždňa sa nebudete musieť obávať , že by všetky vaše pracovné aktivity neboli zavŕšené dobrými výsledkami. Zvlášť vy čo pracujete v niektorom z umeleckých odvetví, ale aj vy čo ste zamestnaný vo finančnom sektore sa môžete tešiť s úspechov. V osobnom živote budete počas týchto dní plný veselosti a radostnej nálady, ktorú budete okolo seba šíriť. Okrem toho budete pre opačné pohlavie sexuálne príťažlivý viac ako v iné obdobie, čo môžete využiť a použiť ako jeden s možných programov či aktivít počas nadchádzajúceho víkendu. V nedeľu dávajte pozor, budete zádrapčivý.

Škorpión - ste ešte stále pod dlhodobou nepriazňou nebeskej oblohy v rámci vašich pracovných aktivít , ale cez to všetko je z vašej strany sympatické, že viete už tejto situácii čeliť a dokonca z nej ,,ťažiť,, aj výhody pre vás, ktoré v zamestnaní dokážete využiť.vo váš prospech. V oblasti vašich súkromných , alebo citových záležitostí neočakávajte počas týchto dní žiadne mimoriadne udalosti, ktoré by vás mali negatívnym spôsobom zaskočiť. Možno iba vy sami by ste mohli narušiť celkovú pohodu medzi vami a partnermi, tím, že by ste v nevhodnom čase od nich vyžadovali niečo netradičné v intímnej oblasti.

Strelec - počas týchto dní budete pre všetkých okolo vás niečo ako dôverník, alebo spovedník, pretože sa na vás budú či už v zamestnaní , alebo v súkromí obracať zo svojimi starosťami, problémami a budú očakávať váš názor a radu. Môžete byť tým trochu zaskočený až zmätený, čo počas stredy môže vyústiť do podráždenosti,ale od štvrtku až do konca týždňa sa vám nebeská obloha za vašu trpezlivosť a ochotu pomáhať, odmení podobe šťastných ,,náhod,, či už vo forme výhodných ponúk v profesnej oblasti, alebo aj výhrou v nejakej lotérii. Počas víkendu si budete užívať pozornosť vašich blízkych a priateľov , zvlášť zo strany opačného pohlavia.

Kozorožec - ešte stále sa vám nedarí oddeliť vaše súkromie od profesnej časti vašeho života, čo je škoda, pretože máte možnosť dosahovať ozaj dobré výsledky, ktorými si môžete vylepšiť vaše finančné zabezpečenie, ale aj upevnenie vašej pracovnej pozície. Oberáte sa o energiu neustálim premýšľaním a zvažovaním, čo je pre vás lepšie, či sa snažiť ,,zabojovať,, o niečo čo už je dlhodobo mimo váš dosah, alebo sa pustiť úplne iným smerom a začať si od znovu budovať niečo nové hlavne v citovej oblasti. Urobte ten prvý krok do neznáma a minulosť nechajte za sebou. To dobré znej vás dobehne aj bez vašej snahy.

Vodnár - je pravdepodobné, že počas sa tohoto týždňa budete rozhodovať medzi viacerými novými pracovnými ponukami. Preto bude veľmi dôležité, aby ste si medzi nimi správne vybrali, lebo by ste sa mohli dostať ,,područia,, niekoho, kto by vaše doterajšie postavenie, ktoré ste si dlhodobo budovali a budujete zneužiť v jeho prospech a vy by ste si skomplikovali všetko. Inak vás počas týchto dní čaká pohoda a dokonca vy, čo pracujete, alebo spolupracujete s médiami, budete sa tešiť pozitívnym odozvám. V oblasti citov a lásky neriešte nič. To čo má prísť príde aj bez toho, že by ste sa snažili niečomu napomôcť. Sústreďte sa iba na vaše osobné potreby.

Ryby - v tomto týždni budete oplývať veľmi dobrými nápadmi, s ktorých niektoré budú hraničiť až s genialitou, čo bude pre vašich zamestnávateľov z dlhodobého hľadiska znamenať nesmierny prínos a pre vás zaručený postup a istoty. Taktiež aj v súkromí budete prežívať mimoriadne silné, pozitívne citové vnemy a prežitky, čo je pre vás veľmi dôležité, pretože pocit, že ste milovaný vás nabíja novou energiou a elánom. Máte pred sebou naozaj veľmi pekných a príjemných sedem dní. Užívajte si naplno každý jeden.

18. 6. - 24. 6. 2018

Baran - počas tohoto pracovného týždňa budete nabitý energiou, no nebudete ju schopný využiť na niečo produktívne a pozitívne. Budete mať tendencie byť netrpezlivý , impulzívny, tvrdohlavý, nerozvážny a bezdôvodne hádavý. Snažte sa preto ovládať.Mohli by ste si okolo seba narobiť nepriateľov. Tak isto aj v súkromí sa snažte hlavne v pondelok vyhýbať otvoreným konfrontáciám s vašim blízkymi. Ak to zvládnete, ostatné dni prežijete v pokojnej a príjemnej atmosfére v kruhu rodiny a priateľov.

Býk - vaše pracovné záležitosti nebudú počas tohoto týždňa blokované ničím, čo by mohlo mať za následok, nedodržanie dohodnutých termínov na ich realizáciu.Všetko pôjde tak, ako ste si naplánovali. V citovej oblasti budete počas týchto dní prežívať romantické , ale aj vzrušujúce zážitky minimálne formou písomnej komunikácie, čo môže byť začiatok niečoho , čo sa môže postupne pretaviť do lásky. Je vysoko pravdepodobné, že počas víkendu prežijete príjemné chvíle v spoločnosti niekoho, kto sa vám počas týchto dní dvoril.

Blíženci - či už na pracovisku, alebo v osobnom živote, bude počas týchto dní okolo vás zvláštna energia, ktorá bude pozitívnym spôsobom vplývať na opačné pohlavie.Aj vaše vždy dokonalé vyjadrovacie schopnosti budú podfarbené ,,oparom,, zmyselnosti čo bude mať rovnako pozitívny ohlas smerom k vám. Je len na vás, ako dokážete tieto výhody využiť. Nakladajte s nimi rozumne a uvážene. Nedajte sa strhnúť obdivom publika, pretože by ste mohli nevedomky ublížiť tým, ktorý stoja za vami v ,,zákulisí,, a starajú sa o vaše potreby a vytvárajú vám zázemie.

Rak - v pondelok môžete v zamestnaní očakávať problémy či už v medziľudských vzťahoch , ale aj v samotnom pracovnom procese. Snažte sa preto v tento deň vyhnúť dôležitým rokovaniam ako aj úlohám. Od utorka až do konca týždňa sa všetko obráti a vám sa bude dariť všetko úspešne zvládať. V osobnom živote , v partnerských a rodinných záležitostiach vám tieto dni budú plynúť v pokojnom duchu a príjemnej atmosfére. Nadchádzajúci víkend využite na stretnutie s priateľmi.

Lev - v tieto dni budete plný energie, ktorá vám bude nápomocná zvládať všetky vaše naplánované pracovné úlohy, ale iba za predpokladu, že budete schopný krotiť vašu ohnivú povahu. Budete totiž chcieť aby sa všetko robilo hneď a bezodkladne čím by ste vašich spolupracovníkov dostávali do stresu a nepohody a tak by mohli robiť chyby, ktoré by brzdili celkový úspešný výsledok vašej snahy. V oblasti citov a lásky sa v stredu môžu ukazovať mierne nedorozumenia medzi vami a vašimi partnermi. Nedajte sa vtiahnuť do zbytočných výmien názorov. Výsledný efekt by bol iba pokazený víkend.

Panna - počas tohoto týždňa budete pre vašich spolupracovníkom nielen príkladom a vzorom, ale okrem toho budete mať okolo seba zvláštnu energiu , ktorá bude pozitívne vplývať zvlášť na opačné pohlavie. preto vy zadaný, pozor na to, aby ste sa nedali ,,stiahnuť,, do niečoho, čím by ste ohrozili vaše stabilné partnerstvá a vy nezadaný, môžete sa tešiť na nové vzrušujúce dobrodružstvá hlavne počas víkendu. Len si pre istotu dobre overte , s kým sa do nich budete púšťať.

Váhy - pracovne sa počas tohoto týždňa nebudú diať žiadne neočakávané udalosti, ktoré by vás mali nepríjemne zaskočiť, alebo vám inak prekaziť vaše naplánované projekty. o to viac sa budete môcť venovať vašemu osobnému životu, V tieto dni máte totiž priazeň hviezd v citovej oblasti. Je veľmi pravdepodobné, že budete mať zaujímavú korešpondenciu s niekym, kto vo vás prebudí túžbu, ktorá sa môže počas víkendu aj naplniť. Nieje vylúčené, že s toho všetkého sa do budúcna zrodí aj niečo silnejšie ako láska.

Škorpion - už ste naozaj nie len unavený, ale aj otrávený s toho, že sa až na pár výnimiek musíte neustále zaoberať riešením problémov, ktoré vám bránia sa pracovne presadiť. nedajte sa otráviť, pretože by ste mohli robiť zámerne určité veci, ktoré by mali veľmi blízko k tomu, že by ste už sami sabotovali vašu prácu ako dôsledok úplnej rezignácie. Vydržte, nevzdávajte sa. osobný, ako aj rodinný život vám nebude počas tých to dní spôsobovať žiadne starosti. Budete mať tak čas poriadne si počas víkendu odpočinúť a ,,nabiť,, sa novou energiou.

Strelec - tento týždeň vás zastihne v pozíciu silne charizmatickej osobnosti s veľkou dávkou súcitu a snáh pomôcť tým, čo to potrebujú. Budete preto veľmi ústretový a ochotný voči vašim kolegom na pracovisku pomáhať im v tom kde je potreba priložiť ruku k dielu. Taktiež aj v súkromí sa budete ku všetkým vašim blízkym správať milo , komunikovať s nimi a pozorne načúvať, čím si u všetkých získate veľký obdiv a uznanie. Proste vám nebeská obloha na tieto dni nadelila zvýšený cit pre pochopenie a porozumenie smerom k vašemu okoliu.

Kozorožec - máte pred sebou týždeň v ktorom sa budete tešiť z výsledkov vašej práce, pretože nebude nič , čo by vám malo brániť , alebo inak vás zastaviť vo vašom napredovaní a budovaní si lepšej pracovnej pozície akú máte doteraz.Mo v súkromí sa ešte stále budú ozývať nejaké spomienky na nedávnu minulosť, ktoré vás budú vracať späť z novej cesty, ktorú si budujete. Ale už to je oveľa lepšie a každým pribúdajúcim dňom bude . Preto aj počas tohoto víkendu sa neuzatvárajte, ale choďte medzi ľudí. Nechajte sa unášať prúdom udalostí. Budú pre vás novou inšpiráciou.

Vodnár - možno by bolo pre vás dobré , aby ste sa počas tohoto týždňa nesnažili za každú cenu presadzovať vaše nápady a predstavy, ale uznali, že aj všetci okolo vás sú osobnosti, ktoré majú momentálne lepšie spôsoby ako riešiť všetko. Nebojte sa ich prijať za svoje. Môžu byť práve tým správnym krokom ako prekonať určité prekážky, ktoré vám do teraz nedovoľovali napredovať správnym smerom a tempom, ktorý je pre vás najvýhodnejší. Vaše súkromie bude počas týchto dní bez výrazných zmien.

Rvby - už istý čas sa vo vašom vnútri dejú veci, ktoré vás smerujú k snahe spoznávať všetko aj s tej druhej , duchovnej strany. to môže byť trochu prekážkou pri plnení si vašich pragmatických záležitostí v zamestnaní,ale nie až natoľko, aby ste si nedokázali splniť na čas všetky vaše povinnosti. Váš citový život sa bude počas týchto dni veľmi opierať o duchovné prežívanie všetkého, čo budete s vašimi partnermi, alebo celou rodinou spoločne podnikať. Preto si víkend plánujte niekam . kde by ste tieto pocity mohli vnímať ešte intenzívnejšie.

11. 6. - 17. 6. 2018

13.6 je NOV v znameni BLIZENCOV. O 20.45 hod.Ak mate problem so surodencami poziadajte o pomoc LUNU.

Baran - aj počas tohoto týždňa budete plmý energie, ktorú našťastie budete mať aj kde pozitívne využiť. V zamestnaní budete prizvaný k veľkému projektu, ktorý dostanete za úlohu dozorovať a zároveň aj riadiť ostatných, ktorý sa na ňom budú tiež podieľať. V osobnom živote sa počas utorka nepúšťajte s partnermi do riešenia vašeho citového života, pretože by ste iba vyvolávali nedorozumenia a prípadne aj hádky medzi vami. Nekazte si tak nadchádzajúci víkend tichou domácnosťou a dusnou atmosférou.

Býk - v pracovnej oblasti ste naďalej na vlne, ktorá vám zaručuje dlhodobé pracovné príležitosti, ktoré vám prinášajú aj finančné istoty. V tejto oblasti sa nemusíte obávať žiadnych nepredvídaných problémov a komplikácii.Zato v osobnom živote už od pondelka budete preciťovať citovú nenaplnenosť. máte vo svojej blízkosti človeka, s ktorým si viete predstaviť spoločnú budúcnosť, ale očakávate od toho niečo, čo nieje možné a to vás môže dostávať do nepohody, podráždenia a nervozity, ktorú si budete chcieť vybíjať na vašich blízkych.

Blíženci - v zamestnaní sa vám bude počas týchto dní dariť až tak, že môžete zo strany vašich nadriadených očakávať prekvapivú správu v podobe povýšenia, alebo preradenia na pracovisko, ktoré bude plne pod vašou správou. v osobnom živote sa vám bude dariť opačným spôsobom. Vnútorne sa nebudete cítiť v pohode, budete prepadať depresiám až pocitu zbytočnosti. Je to iba dočasná záležitosť a hlavne váš subjektívny pocit ako reálny stav. preto počas víkendu nezostávajte sami, ale vyberte sa medzi ľudí. Tam prídete na iné myšlienky.

Rak - všetky vaše pracovné povinnosti budete hravo zvládať a vaše výsledky budú viac ako uspokojivé, čo ocenia aj vaši zamestnávatelia formou prémie, alebo iných výhod pre vás s toho plynúcich. Zato v rodinných záležitostiach, ktoré sú pre vaše znamenie tak mimoriadne dôležité nebudete prežívať pokojné dni , no nie preto, že by sa naozaj niečo negatívne dialo, ale pre to, lebo vy budete vnútorne nespokojný a nepokojný, čo budete prenášať na všetkých okolo vás. Snažte sa preto mať tieto stavy pod kontrolou. nekazte víkend vašim blízkym.

Lev - vaša vytrvalosť a metodyčnosť vo vašich pracovných aktivitách vám prináša očakávané ovocie v podobe finančných ziskov, ale vy ste aj tak nespokojný. Stále máte pocit, že nedosahujete svoje maximá, čo vás vnútorne trápi. Sú to iba zbytočné a nepodstatné prekážky, ktorými sa zahlcujete. Radšej využite túto energiu na niečo pozitívne a užitočné. Určite bude využitá na maximum ak oslovíte vašich partnerov s ponukou pomôcť v niečom vo vašej domácnosti. Máte pred sebou pokojný víkend.

Panna - vaše doteraz dosahované pracovné výsledky sa konečne počas tohoto týždňa odzrkadlia v podobe nečakanej finančnej prémie, alebo dokonca vašim posunom smerom hore na kariérnom rebríčku. Zato v súkromí sa budete boriť s nepohodou a vnútorným napätím, ktoré vás môže dostať až do hlbokej depresie. Preto sa neuzatvárajte, ale naopak obklopte sa rodinou a aj priateľmi. Začnite plánovať na víkend nejakú spoločnú akciu,ktorá vám pomôže odpútať sa od týchto chmúrnych myšlienok.

Váhy - v zamestnaní ste aj počas tohoto týždňa spokojný s vašimi výkonmi, ale aj výsledkami. Všetko máte pod kontrolou a aj po finančnej stránke si nesťažujete. No v citovej oblasti budete prežívať nepohodu a pocit prázdnoty. je možné, že máte vo vašej blízkosti človeka, ktorý je vám viac ako blízky, ale zároveň si uvedomujete, že to, čo by ste chceli z jeho strany nebude nikdy naplnené a to vám spôsobuje okrem smútku aj zmätok a chaos, ktorý budete okolo seba šíriť. Radšej sa niekam utiahnite a nechajte tieto pocity odoznieť.

Škorpión - v tomto týždni sa vám bude pracovne dariť v medziach normy, ktorá bude uspokojivá , ale paradoxne vy sami si budete klásť zbytočné prekážky pred seba, ktoré vám môžu brániť využiť priazeň nebies k dosiahnutiu dobrých výsledkov.V súkromí sa počas utorka nepúšťajte do riešení partnerských či rodinných záležitosti. Nedosiahli by ste očakávaný výsledok okrem toho, že by ste vytvorili okolo seba zbytočný zmätok a nepochopenie, ako aj viac otázok ako odpovedí. Venujte sa radšej niečomu, kde budete môcť byť sami.

Strelec - v zamestnaní bude počas tohoto týždňa pokoj . nebudete cítiť žiadny tlak zo strany vašich nadriadených a nemusíte sa obávať ani toho, že by vás v závere týždňa zavalili prácou, ktorú bude treba dokončiť rýchlo. Počas víkendu si môžete plánovať niečo, čo je pre vás osobne príjemne, ale nesnažte sa o to, aby vaši blízky s vami zdieľali rovnaké nadšenie. Nechajte ich, nech si sami rozhodnú čo budú robiť.Ani vám by sa nepáčilo, ak by ste v čase voľna museli robiť niečo , čo nechcete.

Kozorožec - opäť vám nebeská obloha praje a vy sa pracovne presadzujete a žnete úspech a uznanie. Samozrejme, že to má aj pozitívny dopad na vaše financie a celkovú vašu spokojnosť. No tá vám bude chýbať vo vašom súkromí. Ešte stále sa vnútorne zaoberáte niečim, čo už nieje pre vás dôležité a podstatné. pokiaľ máte pocit, že ešte niečo treba urobiť, aby ste sa konečne odpútali od minulosti tak to urobte, ale rýchlo. Strácate čas, ktorý môžete venovať niekomu inému, alebo niečomu , čo vám bude robiť radosť a dá vám pocit naplnenia.

Vodnár - v tomto týždni sa aj vy Vodnári budete tešiť s úspechov a uznania za vaše pracovné výkony a výsledky, čo samozrejme neobíde ani vašu finančnú oblasť, takže očakávajte jej zlepšenie. V osobnom živote bude okolo vás prevládať hlavne pokoj aj keď vy, čo ste viac založený v erotickej oblasti budete mať tendencie zavádzať do vašich spálni nové sexuálne ideály, ktoré sa nemusia všetky vašim partnerom páčiť. Preto sa snažte ,,krotiť,, vaše vášne, alebo aspoň o nich dopredu informujte vaše polovičky.

Ryby - aj tento týždeň vás zastihne hlavou v oblakoch, čo bude opäť spôsobovať problém sústrediť sa ma reálne dianie okolo vás či už doma ,alebo na pracovisku. Takže bude potrebné, aby ste sa viac snažili, aby ste dokončili všetky vaše povinnosti v čas. V citoch a láske sa budete cítiť trochu smutný, lebo budete mať pocit, že vaši partneri vám neprejavujú dostatočne svoju náklonnosť. nerobte si starosti. Všetko je v úplnom priadku. To iba vy ste v tieto dni citlivejší ako v iné obdobie.

4. 6. - 10. 6. 2018

Baran - počas tohoto týždňa budete mať opäť tendencie presadzovať sa aj spôsobmi , ktoré nebudú pre vašich spolupracovníkov príjemné.Ste ohnivé znamenie a vaše ,,výboje,, proti okoliu môžu hraničiť až z nemilosrdnosťou. Preto sa snažte mať vaše emócie pod kontrolou a pretavte ich do niečoho pozitívneho. Okrem stredy, kde môžu byť určité nezhody s vašimi blízkymi , máte pred sebou v osobnom živote pokojné dni. Aj v tejto oblasti vašeho života by ste mohli vašu silnú energiu premeniť na niečo, čím by ste vašu rodinu milo prekvapili.

Býk - pre vaše znamenie bude tento týždeň či už v pracovnej , alebo súkromnej sfére obdobím kedy si budete môcť po dlhom čase dovoliť na chvíľu sa zastaviť a rozhliadnuť sa okolo seba. Máte za sebou kus ťažkej driny, ktorá vám ubrala ako z fyzických tak aj s psychických síl, ale ako zistíte, oplatilo sa to všetko investovať. Váš osobný život bude aj naďalej plynúť v pokojných vodách, preto si ho nedajte nikým z vonka narušiť. Tie tendencie očakávajte. Počas víkendu sa venujte niečomu , čo vám osobne robí radosť.

Blíženci - aj vašemu znameniu bude v tomto týždni ,,dovolené,, poľaviť v pracovnom nasadení, čo vám paradoxne nebude vyhovovať, pretože neznášate nudu a vy sa počas týchto dní v zamestnaní budete trochu nudiť. Len si dávajte pozor, aby to vaši nadriadený nezistili. Ostane vám tak viac energie a elánu na vaše domáce záležitosti. Môžete sa pustiť do rekonštrukcie, či len do maľovania, alebo premiestňovania nábytku. Proste vašu pomoc ponúknite vašim polovičkám. Uvidíte, že to nie len plne využijú, ale aj náležite ocenia.

Rak - v zamestnaní sa môžete tešiť s toho, že vám bude všetko vychádzať presne podľa vašich predstáv a plánov. Nebudete mať problém zvládať aj náročné projekty. O to väčšiu pozornosť by ste mali zvýšiť vo vašom osobnom živote, pretože vnútorne budete prežívať pocity smútku, bezmocnosti, citového neuspokojenia a s toho všetkého budete mať tendencie ,,obviňovať,, vašich blízkych, čím by ste medzi vami vytvárali napätie a dusnú atmosféru. Sú to iba vaše subjektívne pocity. Nechajte ich proste odoznieť

Lev - vaše pracovné aktivity môžete aj počas tohoto týždňa rozširovať. Nemusíte sa obávať, že by ste tím ohrozili projekty, ktoré už máte spustené. Všetko sa vám bude dariť mať pod kontrolou. No nemali by ste sa zahlcovať prácou až príliš, lebo máte aj povinnosti voči vašim blízkym, ktorý už dlhšie obdobie postrádajú vašu spoločnosť a majú tiež svoje potreby, ktoré by s vami radi prediskutovali . Preto by ste mali hlavne nadchádzajúci víkend venovať iba rodine a samozrejme aj vašim partnerom.

Panna - ak sa počas tohoto týždňa budete cítiť pracovne nevyťažený, nerobte s toho žiadnu vedu, nehľadajte v tom žiadne katastrofické závery. je to iba obdobie, kedy si budete vedieť poradiť s vašimi povinnosťami iba polovičným nasadením vašich schopností. Zostane vám viac času a energie na domáce práce, ktoré už dlhodobo plánujete realizovať. A ak vás niekto z vašich blízkych požiada o pomoc , neváhajte. Berte to ako dôkaz toho, že všetci voči vám požívajú absolútnu dôveru.

Váhy - tento pracovný týždeň vám umožní na chvíľu sa pozastaviť a zosumarizovať vaše doterajšie úspechy, ale aj omyly. Je to čas, kedy si budete môcť stanoviť nové ciele a pripraviť si na to všetko potrebné. Vaše bežné povinnosti počas týchto dní zvládate bez problémov. Vo vašom súkromí sa nebude diať nič mimoriadne, pokiaľ budete pozorný voči rôznym snahám z vonku narúšať túto pohodu. V nadchádzajúcom víkende sa môžete venovať vašim koníčkom a záľubám.

Škorpión - toto bude jeden z mála týždňov, kedy sa budete aj vy môcť pracovne plne realizovať čím si samozrejme vylepšíte nie len svoj kredit, ale aj finančné ohodnotenie. V osobnom živote budete mať v tieto dni tendencie byť trochu násilný v presadzovaní vašich predstáv a názorov, čo sa nebude páčiť nikomu z vašich blízkych, preto sa snažte neriešiť nič vážne. Ak to dokážete, potom sa budete aj počas nadchádzajúceho víkendu spoločne tešiť zo vzájomnej spolupatričnosti.

Strelec - máte pred sebou pracovne pokojný a plodný týždeň. Dokonca v utorok by ste mali minimálne zvážiť, či vaše investície nevložíte do nejakého výhodného obchodu. Vy čo tipujete, skúste v tento deň podať nejakú lotériu. v tieto dni budete na vaše okolie pôsobiť vyrovnane až upokojujúco, čo bude mať pozitívny dopad na vaše okolie. nadchádzajúci víkend sa môžete vybrať niekam do prírody a užiť si nejaký adrenalín, ktorý tak obľubujete. A aby to bolo ešte viac zaujímavé, pozvite aj priateľov.

Kozorožec - v tomto týždni budú vaše pracovné úspechy závislé na vašej nálade. Tá bude ovplyvňovať všetko dianie v každej oblasti vašeho života. V podstate môžete mať úspech vo všetkom na čo siahnete, no bude potrebné aby melanchólia, pocity depresie, zbytočnosti a podobných negatívnych myšlienok boli vami vytlačené z vašej mysle. Preto nezostávajte vo vašom osobnom živote doma,zavretý, ale obklopte sa priateľmi, rodinou a s nimi sa vám podarí zvládnuť všetko. Oni sú vaša energia a istota.

Vodnár - máte v sebe veľa energie a chuť byť užitočný a produktívny , ale nebudete mať všetky tieto vaše ,,chute,, a predstavy kde využiť, pretože v zamestnaní sa budú riešiť iba bežné, rutinné úlohy. berte aj toto ako pozitívum a postupnú zmenu k lepšiemu oproti predchádzajúcemu obdobiu, plnému problémov a prekážok, V osobnom živote, v citoch a láske neočakávajte žiadne prevratné zmeny, ktoré by si od vás vyžadovali zvýšenú pozornosť. Aj víkend budete mať pokojný.

Ryby - vaše znamenie bude v tieto dni ,,poznačené,, romantikou a snením. Dokonca aj v zamestnaní bude mať hlavu niekde v oblakoch , čo bude trochu komplikovať vašu potrebu sústrediť sa na pracovné povinnosti, ale všetci čo vás poznajú to budú s porozumením tolerovať. Sny a romantika patria proste k vám , sú vašou súčasťou. A to vedia aj vaši partneri, ktorý vám preto, aby ste plne prežili tieto pocity pripravili na víkend niečo naozaj príjemne prekvapujúce, čím vám zároveň takto prejavia to, čo k vám cítia - lásku.

28. 5. - 3. 6. 2018

29.5 je SPLN v znameni STRELCA. O 15.22 hod. Kto tuzite po dalekych cestach ,alebo po praci v cudzine poziadajte o pomoc LUNU.

Baran - máte pred sebou pracovne ozaj plodný a úspešný týždeň, počas ktorého si môžete domôcť aj k lepšej pozícii, ale iba za predpokladu, že sa nebudete voči vašim kolegom správať povýšenecky a podráždene v prípade, že nebudú schopný okamžite reagovať na vaše pokyny. V osobnom živote, v citoch a láske bude aj počas týchto dní prevládať hlavne pohoda a pokojná atmosféra, ale opäť iba za predpokladu, že sa aj vy budete prispôsobovať požiadavkám vašich blízkych a nie len oni vašim.

Býk - počas tých dní sa vám vaše pracovné plány budú odvíjať podľa vami nastavených parametrov, takže sa nemusíte obávať, že by ste nedokázali záväzky voči vašim partnerom plniť na čas a v stopercentnej kvalite. V súkromí budete hlavne vy nezadaný trochu v rozpakoch, pretože túžite po cite a láske, ale tieto letné dni vás budú lákať aj na nezáväzné, flirty. Nechajte veciam voľný priebeh, pretože je dosť možné že s flirtu sa môže postupne vyvinúť niečo seriózne a trvalé. Vy zadaný, máte pred sebou dni pohody a harmónie po boku vašich partnerov.

Blíženci - je pravdepodobné, že sa v tomto pracovnom týždni budete trochu nudiť, pretože vaši nadriadený od vás nebudú vyžadovať žiadne mimoriadne výkony a nebudú vás ani zaťažovať prácou naviac. Aspoň vám ostane viac energie a elánu na vaše súkromné aktivity, ktoré si môžete spestriť tým, že do nich zapojíte vašich blízkych , alebo priateľov. O to väčšiu zábavu môžete od nich očakávať. samozrejme, že budete opäť stredobodom pozornosti, pretože budete nesmierne výrečný a budete svojimi trefnými pripomienkami zabávať celé okolie.

Rak - tento týždeň bude patriť vám či už pôjde o vaše pracovné, alebo osobné záležitosti. Ste plný energie a elánu, čo sa bude v zamestnaní pozitívne prejavovať aj na vašich výkonoch a výsledkoch. V oblasti rodinných záležitostí, ktorá je pre vaše znamenie nesmierne dôležitá budete prežívať pohoda a veľmi milá atmosféra, ktorou vám vaša celá rodina chce preukázať svoju vďaku za všetko , čo pre nich robíte. Preto by bolo super, ak by ste si na víkend naplánovali 
niečo, čo by ste všetci spolu mohli robiť.

Lev - ak ste sa v poslednom období cítili trochu unavený s neustáleho pracovného zhonu, tak tento týždeň vám umožní trochu poľaviť vo vašom nasadení. No cez to všetko, môžete očakávať uspokojivé výsledky. Ostane vám tak viac energie a priestoru pre vašich blízkych pre ktorých je v poslednom období vzácnosťou s vami tráviť trochu viac času pre vaše povinnosti v zamestnaní. Takže asi už viete ako si naplánujte nastávajúci víkend. Správne, s rodinou a spoločnými aktivitami.

Panna - pre vaše znamenie bude tento pracovný týždeň dosť zvláštny, pretože nie ste navyknutý na to, že si môžete na pracovisku dovoliť aj zľaviť vo vašich výkonoch.Ale, počas týchto dní vám bude stačiť zapnúť na polovičné obrátky a aj tak to bude stačiť na to, aby ste úspešne všetko zvládli. Zato v osobnom živote môžete využiť vašu prebytočnú energiu na čo len budete chcieť. Nikto vám nebude v ničom brániť. Prekvapte vašich blízkych počas víkendu a usporiadajte pre nich nejaký atraktívny program plný zábavy a pozvite aj priateľov.

Váhy - nech pracujete v akejkoľvek profesii, máte isté, že všetko na vašom pracovisku budete zvládať v pohode, bez stresu a tlakov zo strany vašich nadradených. zato v súkromí budete mať trochu problém usporiadať si vaše myšlienky a pocity. týkať sa to bude hlavne vás nezadaných , ktorý by ste chceli milovať a byť milovaný. No na druhej strane vás bude počas týchto dní lákať aj niečo dobrodružné v podobe flirtov a nezáväznej zábavy. Vy zadaný , prežijete s vašimi partnermi pokojný víkend.

Škorpión - bohužiaľ sa opäť pripravte na pracovne náročný týždeň, ktorý bude hlavne o prekážkach a problémoch , ktoré vám budú odoberať energiu a schopnosť plne sa sústrediť na vaše povinnosti. Preto sa snažte robiť iba nevyhnutné a ostatné aktivity si odložte na príhodnejší čas.V súkromí by ste počas týchto dní nemali mať žiadne starosti,ktoré by vás mali ,,zamestnávať,, takže vám ostane dostatok času na relax. Hlavne počas víkendu využite možnosť niekde si nájsť miesto,kde budete môcť byť sami a nerušene odpočívať.

Strelec - v tomto týždni z vás bude vyžarovať pohoda, pokoj, budete ku všetkým okolo vás priateľský a ústretový, čo ocenia vaši spolupracovníci a vy tak získate ich podporu v dosahovaní dobrých výsledkov.Týka sa to hlavne vás, čo pracujete v oblasti médií. Rovnako tak aj v osobnom živote budete okolo seba šíriť radosť a dobrú náladu, ktorou ,,nakazíte,, všetkých, takže vás čakajú dni , ktoré budú naplnené smiechom a vzájomným porozumením. Podeľte sa o to všetko aj s vašimi priateľmi. Pozvite ich k sebe na piknik počas víkendu.

Kozorožec - máte podporu nebeskej oblohy pre všetky vaše pracovné aktivity čo znamená, že nie len dobré pracovné výsledky, ale aj dobré finančné zisky máte na dosah. Je iba na vás ako využijete túto príležitosť, pretože je tu jeden malý problém. Nebudete vedieť oddeliť prácu od súkromia. Budete totiž premýšľať nad vašim citovým životom, v ktorom máte už určitý čas nejasno. Zbytočne sa zaťažujete minulosťou a bránite niečomu novému, čo by vám mohlo priniesť radosť, ale aj naplnenie.

Vodnár - na jednej strane máte okolo seba veľa možností ako sa pracovne uplatniť a tak si aj finančne prilepšiť, ale nedokážete si tieto príležitosti naplánovať tak, aby sa vzájomne neprekrývali a ani vy nedokážete byť naraz na dvoch miestach.Snažte sa upokojiť a z rozvahou si zadeliť všetko tak, aby vám ostalo dostatok času na všetko inak budete okolo seba robiť iba chaos. Súkromný život bude počas týchto dní nezmenený. Žiadne mimoriadne udalosti, ktoré by vás mali rozrušiť.

Ryby - V zamestnaní je v tieto dni pokoj, takže sa môžete v pokoji venovať všetkým vašim pracovným povinnostiam. V podstate môžete mať pocit, že sa budete aj trochu nudiť. Aspoň sa budete môcť viac angažovať v rodinných a partnerských záležitostiach. Aj tak už nejaký čas pociťujete, že sa doma všetko akoby zastavilo. Urobte trochu ,,prievan,, a vpustite medzi vás trochu čerstvého ovzdušia. Môžete napríklad na víkend naplánovať program v ktorom bude mať každý za úlohu prispieť do neho nejakým vlastným nápadom.

21. 5. - 27. 5. 2018

Baran - v tomto týždni budete nabitý nesmiernou energiou , chuťou a elánom. Ak sa vám ich podarí využiť pri riešeniach vašich pracovných povinností, môžete si byť istý, že ich dokážete pretaviť nielen na úspech a upevnenie si vašej pozície, ale aj na dobré finančné zabezpečenie. V opačnom prípade sa stane to, že okolo seba spôsobíte iba chaos. V súkromí sa počas týchto dní budete tešiť s pozornosti všetkých okolo vás. Budete pre všetkých veľmi príťažlivý a atraktívny vašim šarmom, vtipom a príjemným vystupovaním. Užite si to.

Býk - v pracovnej oblasti vašeho života, máte všetko pripravené a rozbehnuté presne podľa vašeho harmonogramu, takže nemusíte mať žiadne obavy. Všetko vám bude vychádzať tak, ako ste si to priali a predstavovali.Počas týchto dní budete pre opačné pohlavie príťažlivý a vzrušujúci. Bude z vás vyžarovať silná erotičnosť viac ako v iné obdobie, ale vy si nebudete ,,vychutnávať,, tieto prejavy záujmu o vás, pretože túžite po niečom silnejšom a to sú city a láska, ktoré už dlhšie obdobie postrádate.

Blíženci - máte pred sebou pracovne úspešný týždeň, ktorý bude vhodný zvlášť pre vás, čo sa snažíte budovať si kariéru. Máte priazeň nebeskej oblohy, tak ju využite. V osobnom živote si budete môcť dopriať to, čo máte tak radi a to je byť stredom pozornosti v tom dobrom slova zmysle. Budete zábavný, spoločenský, budete veľmi dobre ,,narábať,, zo slovíčkami. Preto si na nadchádzajúci víkend pozvite svojich priateľov a o príjemnú zábavu majú na sto percent postarané. Vy ste toho zárukou.

Rak - na pracovisku sa vám počas tohoto týždňa bude dariť všetky vaše povinnosti splniť bez problémov k úplnej spokojnosti vašich nadriadených. No v súkromí to už nebude také jednoduché, pretože budete vnútorne plný rozporov. Na jednej strane túžite po láske a porozumení a na druhej strane budete chcieť byť niekde osamote, kde by ste mohli snívať. Nechajte veci plynúť voľne, nesnažte sa niečo v sebe ,,znásilňovať,,. Proste máte obdobie, ktoré ako prišlo, tak aj odíde a vy budete opäť v pohode.

Lev - snažte sa tento týždeň využiť maximálne, pretože na čo len pomyslíte, bude ,,pretavené,, na zlato. Dokonca aj vašich spolupracovníkov dokážete strhnúť vašim entuziazmom , takže sami od seba bez toho, aby ste im niečo hovorili, alebo ich požiadali, vám budú ponúkať svoju pomoc a podporu. Taktiež aj v osobnom živote, budete prežívať v kruhu vašich blízkych len príjemné chvíle naplnené harmóniou. preto by ste si mali na víkend naplánovať spoločný program, ktorý vás ešte viac zblíži a utuží vašu spolupatričnosť.

Panna - v tomto týždni máte veľkú šancu posunúť sa veľký kus dopredu hlavne vy, čo máte ambície dostať sa v rámci vašej kariéry až na samý vrchol. Hviezdy vám budú naklonené vo všetkom, preto nebudete mať problém všetkých zainteresovaných svojimi pracovnými výsledkami presvedčiť, že ste ich najlepší kandidát. Vaša vnútorná spokojnosť sa prenesie aj do vašeho súkromia čím potešíte vašich blízkych, preto že k ním budete mimoriadne zhovievavý aj vo veciach, ktoré by ste inak netolerovali.

Váhy - všetky vaše pracovné povinnosti, ktoré ste si na tieto dni naplánovali pôjdu a budú vychádzať presne podľa plánu, takže si môžete byť istý, že v závere týždňa budete spokojný nie len vy , ale aj vaši nadriadený. No v súkromí vám to už nebude vychádzať tak ako v zamestnaní. Okolo vás bude veľa ,,pohybu,, hlavne zo strany opačného pohlavia, pretože na všetkých budete pôsobiť silne príťažlivo a neodolateľne, ale vy si to nebudete ani všímať, ani užívať, pretože máte v sebe túžbu po niečom magickejšom a to je láska, ktorú hlavne vy nezadaný už dlhšie vnímate ako veľký deficit.

Škorpión - konečne aj vám sa postupne začína v zamestnaní dariť zvládať všetko zameškané a pomaly sa všetky stresy a problémy, ktoré vám bránili vo vašom napredovaní uvoľňujú. To vám dodáva potrebný pokoj a vracia sebaistou. A tú dokážete využiť vo vašom osobnom živote, pretože vás počas týchto dní čaká veľký záujem opačného pohlavia o vašu spoločnosť. Takže vy nezadaný máte sa na čo tešiť. Máte pred sebou vzrušujúci víkend. Vy zadaný dávajte si pozor na to aby ste nepodľahli niečomu lacnému mimo domova, čím by ste si mohli dlhodobo naštrbiť vaše doteraz dobre fungujúce partnerstvá.

Strelec - aj v tomto týždni sa vám bude dariť vaše vytýčené ciele krok po kroku zvládať presne podľa vašich predstáv a plánov, čo vám samozrejme prinesie aj očakávané ovocie v podobe finančných ziskov. V rodinnom a partnerskom spolužití sa nebudete musieť počas týchto dní zaoberať žiadnymi neočakávanými udalosťami,ktoré by vás mali v negatívnom slova zmysle zaskočiť. Máte pred sebou víkend, ktorý bude príjemný a pokojný. Ako ho využijete je iba na vašom výbere.

Kozorožec - pracovne sa vám bude dariť rovnako dobre ako počas minulého týždňa. Aj po finančnej stránke budete spokojný, len si dobre premyslite, kam , alebo komu zveríte peniaze. V osobnom živote sa počas týchto dní budete vnútorne zaoberať hlavne citovou otázkou vašeho života.Budete plný rozporov. Láka vás niečo nové, ale neviete sa odpútať od toho starého. Všetko má svoj pol čas rozpadu. Zamyslite sa či už vo vašom prípade nenastal ten správny moment posunúť sa v tejto záležitosti dopredu a podľa toho sa rozhodnite a konajte.

Vodnár - s predošlého týždňa máte ešte aj teraz dobrý pocit a ten bude pretrvávať aj v tomto,pretože naďalej sa vám darí vaše pracovné záležitosti nie len zvládať, ale ich výsledky sú aj finančne konečne po dlhej dobe aj slušne honorované .Vy čo ste v trvalých vzťahoch máte pred sebou pokojné dni a vy nezadaný, môžete využiť nastávajúci víkend na návštevu nejakej spoločenskej udalosti,kde budete mať možnosť spoznať nových , pre vás do budúcnosti užitočných ľudí a pri tom sa aj dobre zabaviť a uvoľniť.

Ryby - v tomto týždni budete mať na pracovisku trochu problém sústrediť sa na vaše povinnosti, pretože vaše myšlienky budú ,,lietať,, všade možne. No našťastie nebudú od vás po tieto ni vyžadované žiadne mimoriadne výkony,takže všetko sa vám podarí zvládnuť. V partnerskom a rodinnom spolužití bude všetko v poriadku okrem piatka, kedy budete mať snahy riešiť nepodstatné veci ráznejším spôsobom. Nerobte to, zbytočne by ste si pokazili nadchádzajúci víkend dusnou atmosférou.

<\p>

14. 5. - 20. 5. 2018

15.5 nov v znameni BYKA. O 12.50 hod. Ak mate problem s financiami poziadajte o pomoc LUNU.

Baran - počas tohoto týždňa budete prekypovať výbornými organizačnými schopnosťami a energiou zvládať aj tie najťažšie úlohy bez problémov, ale iba za predpokladu, že rozložíte vašu energiu vyvážene hlavne ak pôjde o spoluprácu s vašimi kolegami. Ak bude potrebné, vysvetlite im trpezlivo všetko, čomu neporozumejú. Vráti sa vám to v pozitívnom slova zmysle. Získate si ich dlhodobý rešpekt. Rovnako tak aj vo vašom osobnom živote budú vaše názory vašimi blízkymi akceptované iba v tom prípade, že ich budete vedieť prezentovať pokojne a bez emócii.

Býk - v zamestnaní by ste mali pondelok využiť hlavne na pracovné rokovania a nové dohody na spoluprácu. na tieto záležitosti máte podporu nebeskej oblohy. Ostatné dni pracovného týždňa budú prebiehať normálne. Budete zvládať vaše povinnosti doťahovať do úspešného konca. V rodinnom, či partnerskom spolužití sa nebudú vyskytovať žiadne výstrednosti, ktoré by si od vás vyžadovali osobnú angažovanosť, ale iba za predpokladu, že ste v nedávnej minulosti nezanedbali, alebo nebagatelizovali nič, s čoho by mohli vzniknúť problémy, ktoré by vás dlhodobo zaťažovali.

Blíženci - vaše znamenie je obdarené dobrou rétorikou a tá bude počas tohoto pracovného týždňa vašou najsilnejšou ,,zbraňou,, ktorou sa vám bude dariť zvládať všetko, čo je pre vás v zamestnaní dôležité. Doslova, dokážete všetko a každého ,,ukecať,, a tak dosiahnuť to, čo potrebujete. V osobnom živote sa vám rovnako tak bude dariť získavať si pozornosť vašeho okolia , pretože budete zhovorčivý, zábavný, budete mať každému čo povedať. Počas víkendu si pozvite priateľov. Doprajte si trochu zábavy.

Rak - máte pred sebou pracovne naozaj plodný týždeň. Budete schopnosti správne analyzovať všetky problémy a tak predchádzať problémom , ale aj stratám, čo ocenia hlavne vaši nadriadený a nezostane to iba pri ich uznaní, ale môžete očakávať aj finančnú odmenu. V citovej oblasti, v rodinnom a partnerskom spolužití budete počas týchto dní prežívať pohodu a pokojnú atmosféru. Všetci vaši blízky vám budú otvorene prejavovať svoju náklonnosť, čo vás bude napĺňať radosťou a šťastím.

Lev - máte pred sebou týždeň počas ktorého môžete na pracovisku dosiahnuť veľké pokroky a posun smerom dopredu v každých vašich aktivitách, ale za predpokladu, že sa nedáte ovplyvňovať vašimi vnútornými pocitmi, ktoré budú trochu ,,roztekané,, čo vám bude brániť dostatočne sa sústrediť. Snažte sa premôcť. Oplatí sa vám to. Potrebnú pohodu čerpajte v kruhu vašej rodiny. v nej máte dostatok pozitívnej energie a potrebného elánu, ktorý vám bude počas týchto dní chýbať. Vaši blízky vám to všetko veľmi radi poskytnú.

Panna - vaša povestná pracovitosť bude v tieto dni podporená aj dobrými vyjadrovacími schopnosťami, ktoré ešte viac znásobia vaše úspechy. Preto sa neobávajte povedať to čo chcete ani vašim nadriadeným. vaše slová padnú na úrodnú pôdu. V osobnom živote milo prekvapíte vašich blízkych svojou zhovorčivosťou. Bude to pre nich niečo nové, pretože sú u vás navyknutý skôr na vaše praktické jednanie ako na slová. No môžete si byť istý, že tým u nich nestratíte, ale naopak ešte viac získate.

Váhy - pondelok je pre vás deň , v ktorom sa vám bude dariť uzatvárať dobré a výhodne pracovné dohody, ktorými si dlhodobo zabezpečíte spoluprácu a samozrejme aj finančné príjmy. od utorka do piatku si budete plniť všetky vaše úlohy bez problémov. Ak ste počas minulého týždňa venovali dostatok pozornosti vašim rodinným záležitostiam, máte možnosť si počas týchto dní spoločne s vašimi blízkymi užívať príjemné chvíle naplnené pohodou a vzájomným porozumením. Počas víkendu sa vyberte niekam von s priateľmi.

Škorpión - ani tento týždeň vám pracovne nedožičí nič naviac, iba to, čo si budete musieť tvrdo odpracovať. Ale nech vás teší to, že sa vám napriek pokračujúcemu obdobiu prekážok bude dariť dosahovať dobré výsledky, ktoré nezostanú bez povšimnutia vašich zamestnávateľov. V kruhu vašej rodiny sa budete počas týchto dní cítiť príjemne. Veľmi jej záleží na tom, aby ste sa v spoločnosti vašich najbližších cítili v pohode a preto robia všetko tak, aby ste sa nemuseli zaťažovať ničím a mali tak čas na odpočinok a relax.

Strelec - v tomto týždni neriešte na pracovisku nič a nikoho. Sústreďte sa na vaše povinnosti a projekty, ktoré ste si na tieto dni naplánovali. Máte totiž veľmi silnú podporu nebeskej oblohy dosahovať dobré výkony a výsledky, ktoré vám zaručujú ozaj slušné finančné zisky. Podporu vo všetkých vašich záležitostiach očakávajte aj do vašej rodiny a partnerov. Máte v nich ľudí, ktorý sú pre vás ochotný kedykoľvek urobiť , alebo obetovať všetko. preto by ste sa im za ich podporu mohli počas víkendu odvďačiť tým, že s nimi tieto dni voľna budete tráviť pri spoločných aktivitách.

Kozorožec - máte pred sebou pracovne naozaj veľmi úspešný týždeň. Všetko do čoho sa pustíte vám bude nie len vychádzať, ale prinesie vám aj veľmi uspokojivé finančné zisky. Môžete riešiť aj náročné úlohy. Nebudete mať problém si ch úspešným zvládnutím. V osobnom živote sa taktiež môžete tešiť s priazne nebeskej oblohy, ktorá vám bude nápomocná pri riešeniach záležitostí, ktoré chcete, aby vám vyšli podľa vašich predstáv. Tak neváhajte a začnite sa im venovať. Je dôležité, aby ste pre to urobili vy ako prvý maximum.

Vodnár - aj v tomto týždni sa budú vaše snahy míňať účinkom, čo vás môže dostávať do psychickej nepohody, s ktorej budú prameniť depresie a celková podráždenosť. Riešte preto všetko v takom poradí, ako to k vám prichádza. Nič neplánujte dopredu. vaše finančné záležitosti obmedzte iba na to najnutnejšie. Vaše súkromie bude počas týchto dní ovplyvňované ľuďmi okolo vás. Preto je dôležité, aby ste uvážene a bez emócií zvážili, ako budete na nich reagovať.

Ryby - v zamestnaní sa počas tohoto týždňa zamerajte iba na nutné pracovné povinnosti a všetko ostatné si odložte na príhodnejšie obdobie, pretože nebudete mať dostatok vnútornej energie a schopnosti sústrediť sa na zložitejšie úlohy. Taktiež aj v oblasti citov a lásky budete počas týchto dní citlivejšie reagovať na všetko ako v iné obdobie, preto sa snažte zachovať si pokojnú myseľ. Je to iba dočasný stav. Víkend využite na dlhé prechádzky v prírode. Tá vám pomôže upokojiť sa a načerpať stratený elán.

7. 5. - 13. 5. 2018

Baran - v tomto týždni máte veľkú príležitosť vašej kariére významne napomôcť smerom hore, v prípade, že sa budete na pracovisku plne sústrediť na vaše povinnosti. Dokážete ich vašim logickým myslením a nápadmi obohať a detaily, ktoré v dobrom slova zmysle ,,zaskočia,, aj vašich nadriadených. V pozitívnom slova zmysle prekvapíte aj vašich blízkych, pretože k nim bude ústretový a milý, čo za posledné obdobie u vás nebolo zvykom, pretože ste v oblasti citov doslova odmietali akékoľvek otvorené prejavy smerom k vám.

Býk - v pracovnej oblasti vašeho života, budete mať všetko pod kontrolou. Všetky povinnosti a úlohy ste si začlenili podľa priorít a postupne sa vám ich darí podľa ich dôležitosti úspešne riešiť. Vo finančnej oblasti by ste si mali vytvárať určitú rezervu, pretože už dlhodobejšie máte tendencie všetko čo zarobíte aj minúť a niekedy ozaj na nepotrebné veci. V súkromí budete v piatok chcieť organizovať všetko a všetkých okolo vás. Vaše organizačné schopnosti budú využívané s radosťou, ale iba do toho okamžiku, pokiaľ túto snahu dokážete držať v medziach. Pozor aj na nepremyslené flirty.

Blíženci - všetko ,čo máte od vašich nadriadených naplánované v rámci vašich pracovných povinností , dokážete veľmi dobre analyzovať a následne vytvoriť ten najlepší spôsob,ako čo najefektívnejšie ich aj úspešne zvládnuť. Taktiež aj vaše súkromné záležitosti sa vám bude dariť mať pod kontrolou a zvládať ich bez väčších starostí. Počas týchto dní nebudete musieť riešiť s vašimi blízkymi ,žiadne mimoriadne udalosti, ktoré by vám mali narušiť pohodu nadchádzajúceho víkendu.

Rak - je pred vami pokojný týždeň, či už v zamestnaní, alebo v súkromnom živote. Nebudete sa musieť naháňať a stresovať, aby ste stíhali dokončiť všetky vaše pracovné povinnosti a ani vaši nadriadený vás nebudú zbytočne zaťažovať svojimi požiadavkami. Taktiež aj v rodinnom kruhu máte všetko zariadené tak, že všetci vaši blízky si plnia svoje úlohy podľa vašeho harmonogramu,ktorý ste im na tieto dni pripravili. Máte tak viac času na vaše osobné potreby, alebo záujmy. Alebo si počas víkendu môžete vyraziť s priateľmi niekam medzi ľudí.

Lev - v tomto týždni sa zamerajte na vaše klasické ,každodenné pracovné povinnosti . Dokážete ich plniť bez problémov. vaše nové projekty a plány , alebo dôležité rokovania si odložte radšej na iné obdobie. Nebudete schopný sa na ne dostatočne sústrediť.V oblasti citov a lásky, ako aj vzťahov medzi vami rodinou , partnermi a priateľmi bude počas týchto dní prevládať vzájomná zhoda vo všetkom, takže sa nebudete musieť osobne angažovať do žiadnych sporov, alebo nedorozumení, ktoré by vám narušili nadchádzajúci víkend.

Panna - opäť sa vám v tomto týždni bude dariť zvládať vaše pracovné záležitosti spôsobom daným vašemu znameniu. Dokážete presne analyzovať problematiku a následne vybrať najlepší spôsob , ako ju riešiť. Vašu profesionalitu ocenia aj vaši nadriadený. Vaša rodina je vašou zásluhou zabezpečená čo vám dáva aj otvorene najavo čo vo vás ešte viac znásobuje celkový pocit spokojnosti. Preto by ste si mohli dopriať ako ,,odmenu,, niečo , čo je vám milé a príjemné. Využite na to nadchádzajúci víkend

Váhy - váš zmysel pre detail dokážete v tomto týždni využiť maximálne. Vaše pracovné povinnosti máte zadelené podľa dôležitosti a priorít, čo vám uľahčuje ich postupné zvládanie k spokojnosti nie len vašej , ale aj vašich nadriadených. Sústreďte sa na vaše finančné záležitosti. Bude dobré,ak si vytvoríte malú rezervu . Nemíňajte ich na niečo, čo nieje nevyhnutné. V osobnom živote , v závere týždňa budete mať možnosť využiť aj vaše organizačné schopnosti o ktoré vás požiadajú vaši blízky, ale nepreháňajte to.

Škorpión - vašemu znameniu ani počas tohoto týždňa nebudú hviezdy naklonené v spojitosti s vašimi pracovnými záležitosťami. Je to už dlhodobý jav, ktorý vám nedovoľuje naplno rozvinúť a využívať vaše profesionálne schopnosti pri plnení úloh a povinností vo vašom zamestnaní.Ešte že v osobnom živote sa počas týchto dní nemusíte zaoberať ničím, čo by vás ešte viac vyčerpávalo a odoberalo vám energiu . Počas nadchádzajúceho víkendu si nájdite nejaké pokojné miesto, kde by ste sa mohli venovať sebe. Doprajte si poriadny relax spôsobom , ktorý je pre vás najpríjemnejší.

Strelec - počas tohoto týždňa sa vám otvárajú nové pracovné príležitosti a ponuky na spoluprácu. Sústreďte sa pre to na ne a pristupujte k nim maximálne zodpovedne. Budete takto schopný oddeliť serióznych partnerov od tých, ktorý majú iba snahu využívať vás a vaše schopnosti pre vlastné potreby. V súkromí, sa nebudú diať žiadne mimoriadne udalosti, ktoré by mali mať na vás negatívne dopady. Vy muži, ktorý ste nezadaný, dávajte si počas týchto dní pozor na opačné pohlavie. Nezverujte sa im zo svojimi pocitmi hlavne , ak je to nejaká nová známosť.

Kozorožec - máte pred sebou pracovne úspešný týždeň, počas ktorého si dokážete zabezpečiť aj dobré finančné zisky. Jedinou príčinou, ktorá by vám v tom mohla zabrániť budete vy sami, pretože sa vnútorne nebudete cítiť v pohode, čo vám bude brať vôľu a chuť do práce. Prekonajte to. Využite na to vaše súkromie. Máte okolo seba rodinu, ktorá vás podporuje a fandí vám. Vy, čo máte partnerov, skúste sa im viac otvoriť. Vy nezadaný, dajte šancu tomu , kto už dlhodobo usiluje o vašu pozornosť.

Vodnár - snažte sa nezaťažovať vašu hlavu tým, že sa vám pracovne a finančne nedarí už dlhodobo, pretože by ste sa dostávali do depresie a pocitu zúfalstva a bezmocnosti. Venujte sa vašim každodenným povinnostiam ešte z väčším úsilím ako do teraz. Nieje dôvod na rezignáciu. To dobré je pred vami a postupne sa k nemu blížite. Buďte trpezlivý. V osobnom živote aj počas týchto dní nenastávajú žiadne zásadné zmeny. Preto ak to nieje nevyhnutné nemeňte na tom nič. Zamerajte sa na seba, na vaše pocity a myšlienky. Urobte si v sebe poriadok.

Ryby - ste v období pokoja a stability či už v pracovnej,alebo osobnej oblasti vašeho života a tak to bude aj počas tohoto týždňa. V zamestnaní ide všetko podľa plánovaného harmonogramu. vaše povinnosti si plníte na čas a bez reklamácii. Medi vami a spolupracovníkmi prevláda pohoda a vzájomná podpora. Rovnako tak aj medzi vami, vašimi partnermi, ale aj celou rodinou. Snažte sa tento stav udržať a nebude od veci, ak k jeho upevneniu prispejete svojou troškou. Napríklad tým, že vašim blízkym počas víkendu pripravíte nejaké kulinárske prekvapenie.

30. 4. - 6. 5. 2018

SPLN v znameni SKORPIONA.30.4 o 2.01 hod. Peniaze,dedicstvo,smrt,tajomstva...

Baran - počas tohoto týždňa sa nebudete cítiť vnútorne v pohode. Budete podráždený nervózny, preto sa snažte tieto vaše pocity a nálady mať pod kontrolou, pretože by ste medzi vami a vašimi kolegami vytvárali dusnú atmosféru. Sústreďte sa iba na vaše pracovné povinnosti. Taktiež ani doma sa nepúšťajte do vážnych debát. Nebudete schopný dostatočne objektívne reagovať na podnety zo strany vašich rodinných príslušníkov smerom k vám. Zbytočne by ste ako sebe, tak aj vašim najbližším pokazili nadchádzajúci víkend.

Býk - máte pred sebou pracovne úspešný týždeň, preto sa môžete pustiť aj do náročných projektov. Máte okolo seba dostatok schopných spolupracovníkov, ktorý vám budú nápomocný, ale cez to všetko je pre vás v tieto dni dôležité, aby ste si medzi nimi vybrali tých, ktorý budú ochotný aj samostatne priložiť ruku k dielu, pretože, aj keď máte priazeň hviezd, nebudete fyzicky schopný zvládať všetky úlohy. Počas víkendu si doprajte čas pre seba a venujte sa iba veciam, ktoré sú pre vás príjemné.

Blíženci - v tieto dni sa vám bude dariť riešiť všetky vaše pracovné záležitosti , ktoré ste dostali bez problémov. Preto sa sústreďte na ne a neriešte nič iné. Budete mať totiž tendencie presadzovať vaše nové projekty a plány, no tieto záležitosti nebudú s pohľadu vašich nadriadených ešte dostatočne detailne prepracované, aby vám na ich realizáciu dali svoje ,,požehnanie,,. Od piatku až do nedele budete mať veľkú priazeň nebeskej oblohy v partnerských a rodinných záležitostiach. Bude sa vám dariť vaše vzťahy utužovať a upevňovať.

Rak - v tomto týždni sa vám bude pracovne dariť aj bez toho , aby ste sa museli nejako výnimočne sústrediť alebo snažiť. Na všetky úlohy, ktorými vás vaši nadriadený poverili budete mať z ich strany vytvorené podmienky, ale aj ich plnú podporu. Taktiež aj v partnerskom a rodinnom spolužití budete prežívať pohodu a pokojnú atmosféru okrem stredy, kedy budete citlivejší na všetko a na všetkých okolo vás, čo bude mať za následok,že aj vaše reakcie môžu byť neadekvátne prehnané.

Lev - v pondelok by ste mali v zamestnaní zamerať vašu pozornosť na všetky pracovné rokovania, zmluvy a dohody. V tejto činnosti budete mať podporu nebeskej oblohy. V ostatných činnostiach sa vám bude dariť za predpokladu, že si zachováte vnútorný pokoj a pohodu. V tieto dni môžete byť precitlivelejší ako zvyčajne.V osobnom živote a v partnerskom či rodinnom spolužití nebudú žiadne mimoriadne udalosti, ktoré by si vyžadovali vašu osobnú angažovanosť.

Panna - pre vašich nadriadených máte nové projekty a plány,ktoré by ste im radi prezentovali,ale bolo by lepšie, ak by ste si ich ešte raz pozorne prešli, pretože ak by ste im ich ponúkli tak ako sú , nedajú vám na ich realizáciu povolenie. ostatné pracovné povinnosti na tento týždeň sa vám bude dariť plniť bez problémov. Počas víkendu máte veľmi dobré a prajné obdobie na všetky rodinné a partnerské záležitosti. Mali by ste to využiť, pretože si tak ešte viac dokážete medzi sebou utužiť vaše väzby.

Váhy - ak máte počas tohoto týždňa pred sebou dôležitú a zároveň aj komplikovanú pracovnú úlohu, nemusíte mať obavy. Zvládnete ju na jednotku za predpokladu, že si vyberiete spolupracovníkov zo samostatným myslením a rozhodovaním, ktorých nebudete musieť neustále kontrolovať a radiť im, pretože by ste fyzicky nestíhali . Počas nadchádzajúceho víkendu si vyhraďte čas iba pre seba. Potrebujete byť trochu sami a robiť len to, čo sa vám páči a čo máte radi. Nič sa nestane, ak budete trochu egoisti.

Škorpión - ešte ani v tomto týždni sa vám nebude dariť plniť si vaše pracovné povinnosti tak, ako by ste chceli, ale vaši spolupracovníci dokážu aj tak oceniť vašu pomoc, pretože im budete vedieť byť nápomocný dobrými radami, ktoré si od vás budú žiadať.V osobnom živote bude našťastie pohoda a pokoj. vo vašej rodine ale hlavne vo vašich partneroch máte nie len oporu a istotu, ale dodávajú vám aj pocit bezpečia a sú pre vás zdrojom novej energie a strateného elánu.

Strelec - na vašom pracovisku máte počas tohoto týždňa možnosť dosiahnuť naozaj veľmi dobré výsledky a taktiež aj dobré finančné ohodnotenie, ale iba za predpokladu, že sa nedáte zbytočne rozptyľovať udalosťami okolo vás, ktoré sa vás v podstate ani nebudú týkať. Taktiež aj v osobnom živote sa vám bude dariť zvládať všetko podľa vašich predstáv, takže nadchádzajúci víkend si budete môcť dovoliť dopriať si venovať sa svojim priateľom, alebo svojim záľubám a koníčkom.

Kozorožec - tento týždeň bude pre vaše znamenie jedn z mála, v ktorom sa vám nebude dariť dosahovať také pracovné výsledky, ktoré by vo vás vyvolávali pocit spokojnosti. Nerobte si s toho ťažkú hlavu. Máte z minulosti nadrobené, takže si môžete dovoliť pár dní aj stagnovať.Skôr sa počas týchto dní zamerajte na seba, na vaše vnútro, pretože môžete podliehať slabším depresiám a zlej nálade. Ale aj to sa počas víkendu upraví.

Vodnár - aj počas tohoto týždňa ste pod nepriazňou nebeskej oblohy v pracovnej oblasti vašeho života. Všetko čo budete chcieť dosiahnuť vás bude stáť nesmierne veľa energie a aj tak, výsledky nebudú adekvátne vašej vynaloženej snahe.Ani finančne to nebude počas týchto dní dobré. Preto sa zamerajte iba na nutné výdavky. Vo vašom osobnom živote, sa veci na ktorých vám záleží riešia veľmi pomaly. Buďte trpezlivý a pokojný. Blížite sa k cieľu,ktorý ste si vytýčili.

Ryby - v tieto dni sa venujte iba pracovným povinnostiam, ktoré ste si na tento týždeň naplánovali. Iné aktivity na viac, ktoré ste chceli robiť, si odložte na príhodnejšie obdobie. Nič sa nestane, ak pár dní nebudete patriť medzi najvýkonnejších vo vašom pracovnom kolektíve. V citovej oblasti je u vás pokoj a stabilita. Máte okolo seba milujúcu rodinu v ktorej kruhu sa tešíte zo vzájomnej náklonnosti a lásky. Víkend strávte spolu.

23. 4. - 29. 4. 2018

Baran - od pondelka do stredy si budete pripadať ako na hojdačke. V jeden deň sa vám nebude nič dariť a budete mať problém zvládať vaše emócie a na druhý vám bude vychádzať všetko na čo len pomyslíte. Od štvrtku do konca týždňa sa tieto stavy začnú stabilizovať. V osobnom živote počas soboty neriešte doma nič dôležité. Snažte sa viac venovať vašim blízkym a všímať si ich reakcie a správanie smerom k vám. Vaše zistenie vás milo prekvapí. Ste pre nich dôležitou súčasťou ich života. V utorok môžete skúsiť šťastie v lotérii.

Býk - hneď od pondelka sa vám bude dariť v zamestnaní dosahovať nie len dobré pracovné výsledky, ale budete mať šťastie aj pri uzatváraniach nových pracovných zmlúv a dohôd. V utorok môžete investovať vaše financie a môžete sa pokúsiť aj o šťastie v nejakej lotérii. V vašom osobnom živote bude prevládať pokojná atmosféra, preto sa ju snažte z vašej strany hlavne počas víkendu udržať. Nepúšťajte sa nikým do vážnych rozhovorov či už to budú vaši partneri, alebo priatelia. Budete mať tendencie všetko a všetkých analyzovať to nieje vhodná téma na dni voľna.

Blíženci - v tieto dni si budete vedieť v zamestnaní poradiť zo všetkým, čím vás vaši nadriadený poverili. No nemali by ste sa tým uspokojiť, ale skúsiť sa viac vyburcovať, pretože, by bola škoda nevyužiť priazeň nebeskej oblohy vo vašich pracovných aktivitách.V rodinnom, či partnerskom spolužití sa nebudú diať žiadne mimoriadne udalosti, ktoré by mali významne narušiť vaše do teraz dobré a korektné vzťahy. Počas víkendu si budete môcť dopriať čas iba pre seba v spoločnosti dobrej knižky.

Rak - máte pred sebou týždeň počas ktorého sa vám bude prevažne dariť či už na pracovisku, alebo v súkromí. Preto sa snažte využiť utorok na všetky finančné záležitosti. Dokonca by ste v tento deň mohli skúsiť pokúšať šťastenu pretože máte možnosť získať peniaze aj v lotérii. Počas stredy vám budú hviezdy naklonené v citovej oblasti. Mali by ste vašim partnerom vyznať vaše city, alebo im aspoň povedať, ako sú pre vás dôležitý a nenahraditeľný. No a vy, čo uvažujete nad tým, že by ste vašu lásku požiadali o ruku, urobte tak v tento deň.

Lev - ak už dlhodobejšie uvažujete o zavedení nových pravidiel, alebo chcete urobiť zmeny v systéme vašich pracovných zvyklostí,máte na ich úspešnú realizáciu vhodný pondelok a utorok. Zapojte do diskusie aj vašich spolupracovníkov, získate si tak u nich ešte väčšiu dôveru a ochotu vám vo všetkom byť nápomocnými. Vo vašom súkromí cítite harmóniu a pohodu zo strany vašich blízkych, čo vás napĺňa vnútornou spokojnosťou. Víkend môžete využiť pre seba a vašich priateľov. Trochu zábavy mimo rodiny vám iba prospeje.

Panna - v tomto týždni si budete môcť plne uspokojiť vaše ambície byť najlepší z celého pracovného kolektívu, pretože budete v zamestnaní na to bude dosť príležitostí. Vaši kolegovia budú z vašej strany potrebovať pomoc pri riešení ich povinností . V rodinnom a partnerskom spolužití sa v tieto dni nebude diať žiadna zásadná zmena, ktorá by mala narušiť pohodu a pokojnú atmosféru vo vašej domácnosti. Víkend si zariaďte podľa vašich osobných potrieb. Záleží len na vašom výbere. Nikto nebude mať námietky.

Váhy - ak ste si plánovali dôležité pracovné schôdzky, alebo obchodné rokovania, tak by ste ich mali absolvovať už v pondelok, pretože na tieto záležitosti vašeho profesného života máte ideálne obdobie a podporu nebeskej oblohy. Utorok je vhodný na finančné transakcie a mohli by ste skúsiť aj šťastie v nejakej lotérii. Vo vašom súkromí sa nebude diať nič mimoriadne, ale v sobotu si dávajte pozor na zbytočné otvorené konfrontácie s partnermi a rodinou, pretože by ste si iba pokazili celí víkend doťahovaním sa o bezvýznamné veci.

Škorpión - ešte počas pondelka budete na pracovisku čeliť hlavne problémom, ale od utorka sa konečne aj u vás situácia začne upokojovať a zlepšovať, takže sa vám do konca týždňa bude dariť postupne doháňať aj zameškané. Nebude to síce ešte dokonalé, ale predsa len sa aj vám začne dariť. V citovej oblasti, v rodinnom a partnerskom spolužití je v tieto dni našťastie pokoj, tak môcť po dlhej dobe počas víkendu dopriať aj trochu zábavy. Užívajte si to, zaslúžite si to.

Strelec - máte veľké ambície a tie sa vám počas tohoto týždňa môže dariť aj napĺňať, ale nezabúdajte na to, že vám v tom pomáhajú aj vaši spolupracovníci, preto by bolo od vád pekné, ak by ste im to aj dali vedieť, že si ich podporu vážite a ceníte. zabezpečíte si ich lojalitu aj do budúcna. V rodinných záležitostiach a tak isto aj v partnerskom spolužití je všetko v poriadku, preto sa tento stav snažte uchovať, pretože vo štvrtok budete mať tendencie byť neadekvátne aktívny voči opačnému pohlaviu.

Kozorožec - je pred vami pracovne naozaj veľmi dobrý a úspešný týždeň počas ktorého sa vám bude dariť nie len budovať si vašu kariéru, ale aj zabezpečovať si dobré finančné zisky. V osobnom živote sa vám diež bude dariť aj napriek tomu, že počas utorka budete prepadať určitej melanchólii, ktorá bude viac vašim subjektívna ako reálna. Všetko okolo vás sa odvíja vo váš prospech,máte pri sebe ľudí, ktorým na vás záleží. Dokonca aj vzťahy s ľuďmi , s ktorými ste už dlhšie neboli v kontakte sa začnú stabilizovať na prospech oboch strán. Tešte sa.

Vodnár - pracovne ste aj v tomto týždni obmedzovaný vonkajšími vplyvmi , ktoré vám nedovoľujú naplno využívať vaše schopnosti. Našťastie si to vaši nadriadený uvedomujú a preto sa vám nesnažia sťažovať a komplikovať vaše snahy pri odstraňovaní týchto prekážok a problémov. Finančne sa vám počas týchto dní situácia mierne stabilizuje. Taktiež aj v osobnom živote ste viac odkázaný na vôľu , či nevôľu okolia v ktorom sa pohybujete. Snažte sa preto zachovať pokoj. Počas víkendu sa snažte niečim príjemným odreagovať. Navštívte priateľov.

Ryby - v zamestnaní sa vám počas tohoto týždňa bude aj naďalej dariť dodržiavať pracovný harmonogram. Dokonca si budete môcť dovoliť aj trochu poľaviť vo vašom nasadení čo privítate, pretože budete potrebovať presmerovať vašu energiu na oblasť partnerského spolužitia v ktorom počas štvrtku a piatku hrozia nedorozumenia, nepochopenie. Neberte to tragicky, pretože občas je dobré aj keď sa vo vašom vzťahu trochu zablýska a zahrmí. O to viac si potom spoločne s vašimi polovičkami dokážete vychutnávať udobrovanie.

16. 4. - 22. 4. 2018

16.4 je NOV v znameni barana. O 2.59 hod. Vy co chcete kvalitnejsie prezivanie svojho zivota,poziadajteo pomoc LUNU.

Baran - v pondelok a v utorok sa na pracovisku snažte vyhýbať otvoreným konfrontáciám s vašimi kolegami , ale aj nadriadenými, pretože budete podráždený a budete mať tendencie podpichovať. Nerobte si zbytočne okolo seba nepriateľov. od stredy sa postupne bude všetko okolo vás vyjasňovať a aj vaša nálada zlepšovať až natoľko, že si hlavne u opačného pohlavia získate veľké sympatie čo by ste vy nezadaný mohli využiť na bližšie zoznámenie. V závere týždňa môžete skúsiť šťastie v lotérii.

Býk - aj v tomto týždni sa vám bude pracovne dariť a pokiaľ sa nedáte počas prvej polovice týždňa vtiahnuť do zbytočných a prázdnych debát zo spolupracovníkmi, tak môžete v závere týždňa očakávať aj slušné finančné zhodnotenie vašich snáh. Hlavne vy, čo pracujete v odvetví, ktoré je nejako prepojené s umením. Aj počas týchto dní platí pre vás nezadaných, že si môžete nájsť nového partnera, pokiaľ po tom túžite. Nebeská obloha je vám naklonená. Víkend by ste preto nemali tráviť sami doma, ale vyberte sa niekde medzi ľudí.

Blíženci - ak ste mali už dlhodobo v pláne osloviť vašich nadriadených s novými plánmi a projektami, tak to môžete urobiť už v pondelok. Nenaliehajte na nich, aby k nim hneď zaujali stanovisko,ale nechajte im čas. Dokážete tak získať viac ako očakávate. V oblasti vašeho súkromia, ale aj v rodinných, či partnerských záležitostiach sa počas tohoto týždňa nebudú diať žiadne nepríjemnosti, preto si budete môcť počas víkendu dopriať čas aj sami na seba a vaše koníčky, alebo na priateľov.

Rak - pondelok a utorok budú pre vaše znamenie nepriaznivé v oblasti medziľudských vzťahov, preto sa snažte v zamestnaní presunúť obchodné rokovania na druhú polovicu tohoto týždňa. To vám už hviezdy budú priať vo všetkých pracovných aktivitách. V partnerskom a rodinnom spolužití si budete hlavne od stredy užívať pohodu a príjemné chvíle. Taktiež aj počas víkendu sa budete môcť tešiť s harmónie a pocitu vzájomnosti, ktorá vás naplní pocitom pokoja a istoty.

Lev - počas prvej polovice tohoto týždňa sa snažte trpezlivo vysvetľovať vašim spolupracovníkom vaše predstavy o vašich predstavách pri realizácii nových projektov. Týmto spôsobom sa vám podarí získať ich podporu, ktorá vám zaručí, že v jeho závere budete ,,žať,, vami očakávané dobré výsledky. V oblasti citov a lásky bude počas týchto dní pokoj. Všetko je v pohode. nebudete musieť riešiť nič, čo by si od vás vyžadovalo vašu osobnú angažovanosť. Víkend sa snažte tráviť s vašimi blízkymi.

Panna - vaši nadriadený sú už dlhodobo spokojný s vašimi dosahovanými výsledkami, preto si môžete dovoliť otvorene s nimi hovoriť o vašich plánoch a navrhovať im aj prípadné zmeny pre lepšie a efektívnejšie fungovanie vašeho pracoviska. Môžete tak urobiť aj počas tohoto týždňa, len im dajte dostatok času na ich preštudovanie. Nenaliehajte.Vo vašom súkromí, partnerskom a rodinnom spolužití bude prevládať pokoj a pohoda. Budete mať tak , čas aj na seba a vaše osobné záujmy, ale aj na vašich priateľov.

Váhy - všetky vaše pracovné povinnosti budete zvládať bez väčších problémov, pokiaľ si nedáte ,,kecať,, do toho čo robíte zo strany vašich spolupracovníkov. Bola by to iba strata času, ktorý môžete využiť zmysluplnejšie. Dariť sa bude zvlášť vám, čo pracujete v umeleckom odvetví. V súkromí budú hviezdy priať zvlášť vám nezadaným. Máte príležitosť nájsť si partnera. Preto by bolo dobré využiť víkend na návštevu nejakých spoločenských udalostí. Pozvite na ne aj vašich priateľov. Viac ľudí, väčšia zábava.

Škorpión - pre vaše znamenie je to v pracovnej oblasti bez mien aj počas tohoto týždňa. Opäť riešite hlavne problémy a odstraňujete prekážky, ktoré vám bránia venovať sa vašim povinnostiam. Až v samotnom jeho závere sa situácia trochu zlepší, ale ozaj iba trochu. Je veľmi dôležité, aby ste neklesali na duchu, pretože by ste mohli v súkromí hľadať spôsob relaxu nevhodným spôsobom, ktorým by ste vašim blízkym mohli ublížiť a stratiť ich dôveru. Víkend sa snažte tráviť niekde , kde budete môcť byť sami a nerušene odpočívať.

Strelec - v tomto týždni sa snažte byť tímovým hráčom vo všetkých vašich pracovných aktivitách. Tak máte šancu na úspech. Samostatná činnosť vám počas týchto dní neprinesie žiaden úžitok a ani výhody. V oblasti citov a lásky neriešte nič zásadné. Nechajte veci bežať tak,ako idú. Zbytočne by ste sa zamotávali a aj tak, by ste dosiahli iba čiastkové, nič neriešiace odozvy. Počas víkendu sa venujte rodine a partnerom. Vyberte sa spoločne do prírody, alebo na návštevu niektorého z vašich priateľov.

Kozorožec - aj počas tohoto týždňa sa môžete tešiť s toho, že sa budete ,,viezť,, na vlne úspechu, či už v dosahovaní dobrých pracovných výsledkov, ako aj v dobrom finančnom ohodnotení. Vo vašom osobnom živote nastávajú pozitívne zmeny. S rodinou si utužujete vaše vzťahy a v citovej oblasti taktiež. Vy, čo ste v nových partnerstvách, máte pred sebou príjemné chvíle, v ktorých si budete užívať náklonnosť a otvorené prejavy lásky vašich polovičiek smerom k vám. Nebojte sa im to opätovať. Nieje dôvod byť v tejto oblasti konzervatívny. Bola by to chyba.

Vodnár - ani vašemu znameniu sa pracovne v tomto týždni nezačne dariť ako by ste si to už naozaj zaslúžili za vašu snahu. Tento dlhodobo nepriaznivý stav váš už dostáva do letargie, ktorá sa začína odzrkadľovať aj na vašom psychickom stave. Oto viac je teraz dôležité, aby ste sa nepoddávali a bojovali s nepriazňou osudu. Našťastie máte okolo seba priateľov,ktorý sú pre vás nesmiernou oporou a dodávajú vám stratenú energiu a elán. Počas víkendu nerobte nič iné okrem odpočinku.

Ryby - tento týždeň v pracovnej oblasti si budete môcť dovoliť poľaviť vo vašom nasadení, pretože zo strany vašich nadriadených nebudú na vás vytvárané tlaky či mimoriadne požiadavky, ktoré by si vyžadovali okamžité riešenie. Ostane vám tak viac energie pre vašu rodinu a partnerov, ktorú môžete využiť hlavne počas víkendu na vymyslenie niečoho, čím by ste sa im odvďačili za ich neustálu a neutíchajúcu podporu vo všetkom čo robíte. Utužíte si tak ešte viac vaše už aj tak silné putá, ktoré vás spájajú.

9. 4. - 15. 4. 2018

Baran - v pondelok sa snažte v každej oblasti vašeho života zachovať pokoj a rozvahu, pretože budete podráždený, nervózny s čoho bude vyplývať vaša snaha negatívnym spôsobom dráždiť vaše okolie.Mohli by ste si narobiť veľa nepriateľov a stratiť ľudí, ktorý do teraz pri vás stoja a sú vám oporou. Od utorka sa všetko začne okolo vás dostávať do normálnych koľají. V závere týždňa a počas víkendu sa vám bude dariť v citovej oblasti. Vzťahy, ktoré sú stabilné sa budú ešte viac utužovať a vy nezadaný, máte možnosť spoznať novú lásku.

Býk - v zamestnaní sa vám bude aj počas tohto týždňa dariť realizovať všetky vaše projekty plány a môžete očakávať aj nové ponuky či už na spoluprácu, alebo nové zákazky. V pondelok budete mať veľkú priazeň nebeskej oblohy u opačného pohlavia, čo by ste vy, čo ste nezadaný a túžite po láske mohli využiť a dať šancu novým citom a láske. Od stredy až do nedele sa môžete doma pustiť do ,,rekonštrukcií,, všetkého druhu teda aj do tých, ktoré sa týkajú medziľudských vzťahov medzi vami a rodinnými príslušníkmi.

Blíženci - v tomto pracovnom týždni by ste sa mali naozaj venovať iba práci a nepúšťať sa do debát s kolegami o je spôsobe realizácie, pretože budete mať snahy byť povýšenecký a provokovať, čo by viedlo k zbytočným napätým situáciám medzi vami . Šetrite si energiu na niečo užitočné a osožné v rámci vašich domácich aktivít pre ktoré vám bude nebeská obloha zvlášť od stredy do nedele naklonená. Taktiež aj v oblasti citov a lásky sa budete cítiť príjemne a v pohode.

Rak - v tomto týždni budete mať chuť zavádzať zmeny na pracovisku, ale mali by ste ich najskôr poriadne zvážiť a hlavne prekonzultovať s vašimi spolupracovníkmi, aby ste u nich získali podporu na ich realizáciu. Nesnažte sa presadzovať nič samostatne. naopak v osobnom živote, ale aj v rodinnom a partnerskom spolužití môžete hlavne od stredy riešiť aj vážne záležitosti. Máte podporu planét, ale aj vašich blízkych. Môžete rátať aj s ich pomocou.

Lev - máte veľkú snahu púšťať sa do nových pracovných projektov, ktoré už dlhodobo nosíte v hlave, preto vydržte do stredy.Od tohto dňa ich môžete realizovať. Budete mať na to veľmi vhodné a prajné obdobie..ktoré vám zaručuje úspech. V oblasti citov a lásky sa vo štvrtok nesnažte s partnermi riešiť nič dôležité, čo by mohlo mať zásadný dopad na váš vzťah. Inak sa môžete tešiť s pokojných dní v kruhu vašej rodiny a v spoločnosti vašich priateľov.

Panna - v tomto týždni sa vám zamestnaní darí čím si u vašich nadriadených získavate stále väčšiu a lepšiu pozíciu, a to vás bude zvádzať byť trochu namyslený a povýšenecký smerom k vašim spolupracovníkom. Snažte sa tomu odolať, pretože by ste si mohli v ich očiach vytvoriť negatívny obraz. Využite túto energiu radšej vo svojom súkromí na niečo užitočné. Od stredy vám bude nebeská obloha naklonená a bude podporovať všetky vaše aktivity, ktorými budete chcieť skvalitniť a vylepšiť váš domov.

Váhy - v tieto dni si budete môcť v zamestnaní dovoliť naplno využiť váš zmysel pre detail pri všetkých vašich pracovných povinnostiach. Zvýraznite tak ešte viac vaše viac ako uspokojivé výsledky, ktorými si zabezpečíte aj dobré finančné ohodnotenie. môžete rátať aj s novými ponukami na spoluprácu. Druhú polovicu tohoto týždňa využite k riešeniu rodinných , alebo partnerských záležitostí. Podarí sa vám dosiahnuť zmeny, ktoré budú prospešné pre všetkých zainteresovaných. Počas víkendu si doprajte poriadnu dávku zábavy v spoločnosti priateľov.

Škorpión - v oblasti vašich pracovných povinností sa budete aj v tomto týždni trápiť. Novej roboty vám pribúda a vy nemáte ešte doriešené úlohy s predošlého obdobia, čo vás dostáva do stavu podráždenia a nervozity, čo sa odzrkadlí aj na vzťahoch medzi vami a vašimi kolegami. Ani doma to nebude nič moc. Až v druhej polovici týždňa sa sa vzťahy medzi vami a vašimi blízkymi začnú normalizovať. Ste ozaj pod silným psychickým a emočným tlakom, preto sa počas víkendu snažte izolovať od všetkých a snažte si dopriať veľa odpočinku.

Strelec - snažte v tieto dni pokračovať v nastolenej a nastavenej ceste a spôsobe pri riešeniach vašich pracovných povinností a nedajte sa zlákať k neovereným praktikám pri ich realizácii. Iba tak sa vám podarí dosiahnuť očakávané výsledky. V oblasti súkromia, citov a lásky ako aj rodinných záležitostí budete požívať hlavne od stredy veľkú dávku pozitívnych reakcií smerom k vám čo vás bude tešiť a budete si to aj náležite užívať. Nadchádzajúci víkend môžete využiť na výlet do prírody. Spojíte tak príjemné s užitočným.

Kozorožec - v pracovnej oblasti sa vám aj počas tohoto týždňa bude dariť, takže sa môžete tešiť aj z dobrých finančných ziskov. Na kariérnom rebríčku sa krok po kroku posúvate smerom hore čo vás napĺňa spokojnosťou. Aj v osobnom živote ako aj v citovej oblasti sa situácia okolo vás stabilizuje a vy opäť začínate prežívať príjemné pocity nie len v kruhu vašej rodiny, ale v spoločnosti vašich partnerov bez ohľadu na to, či ide o trvalé a stabilné vzťahy, alebo o úplne nové. Nepokazte si to.

Vodnár - chuti, energie, elánu máte na rozdávanie, ale ani tento týždeň sa vám nebude na pracovisku ich pretaviť do niečoho, čo by vám prinieslo nie len pocit z dobre vykonanej práce, ale aj finančné ohodnotenie, ktoré by ste si zaslúžili, pretože aj v tejto oblasti už dlhodobejšie prežívate neúspech. Druhá polovica týždňa vám prináša určitú úľavu, ale iba čiastkovú. Ešte že máte v toto obdobie okolo seba priateľov, ktorý vám pomáhajú a podporujú vás. Snažte sa zachovať si pokojnú myseľ.

Ryby - aj v tomto týždni sa budete niesť na vlne, ktorá vám zaručuje dobré pracovné výsledky, spokojnosť, obdiv a uznanie zo strany vašich spolupracovníkov a nadriadených. Taktiež aj v súkromí si počas týchto dní budete užívať pohodu a príjemnú atmosféru v kruhu vašich blízkych. Budete mať hlavne v závere týždňa príležitosť dopriať si pekné a romantické chvíle v spoločnosti vašich partnerov. Preto by ste mohli nadchádzajúci víkend využiť na naplánovanie si romantických zážitkov niekde mimo domova.

2. 4. - 8. 4. 2018

Baran - počas pondelku sa snažte vašu ohnivú energiu mať pod kontrolou, pretože budete mať tendencie presadzovať vaše nové myšlienky a nápady skoro až násilným spôsobom. Zablokovali by ste si tak možnosť pretaviť ich do reálnej podoby. Naopak od utorka budete mať na všetku tieto vaše projekty priazeň nebeskej oblohy. V partnerskom spolužití sa snažte počas štvrtku vyhnúť všetkým otvoreným konfrontáciám. Hrozia nedorozumenia a hádky. Pokazili by ste si tak aj celý nadchádzajúci víkend.

Býk - už od pondelka sa budete musieť čeliť konfrontáciám z vašimi spolupracovníkmi, čo vás bude stáť veľa energie. Snažte sa im vyhýbať. Ak to dokážete zvládnuť, máte veľkú šancu dosiahnuť ozaj dobré výsledky v podobe finančných ziskov. Utorok a streda budú hlavne pre mužov dni, ktoré im budú priať pri nadväzovaní nových známosti s opačným pohlavím. Preto vy zadaný, zvýšte opatrnosť, aby ste sa nedostali do problémov, ktoré by mohli narušiť vaše doteraz dobre fungujúce partnerstvá.

Blíženci - pondelok bude u vás v zamestnaní pokoj, ale už od utorka by ste mali zvýšiť vaše pracovné aktivity, pretože priazeň nebeskej oblohy bude na vašej strane. využite ju maximálne ako budete môcť. Ak sa vám v súkromí počas štvrtku podarí neprenášať vašu mrzutosť na vašich partnerov, tak sa môžete tešiť s príjemných chvíľ v ich spoločnosti. Počas nadchádzajúceho víkendu máte možnosť podniknúť niečo veselé s vašimi priateľmi či už u vás doma, alebo niekde mimo.

Rak - ešte v pondelok budete mať tendencie ,,rýpať,, do každého okolo vás, čo by malo negatívny dopad na všetky medziľudské vzťahy či už na pracovisku,alebo v súkromí. Snažte sa preto vyhýbať sa takýmto konfrontáciám, pretože už od utorka vám pôjde karta vo všetkom do čoho sa pustíte a bola by škoda, ak by ste mali okolo seba ľudí,ktorý by sa na vás hnevali, pretože s ich pomocou a podporou by boli všetky vaše výsledky o to viac výraznejšie a lepšie. Víkend sa snažte tráviť v kruhu vašich najbližších.

Lev - ešte aj počas tohoto týždňa sa vám nebude dariť vaše pracovné aktivity riešiť tak ako by ste to chceli, čo vás môže vyviesť aj s psychickej pohody a rovnováhy. Preto sa radšej vyhnite náročným projektom a venujte sa iba nevyhnutným povinnostiam. Snažte sa presunúť aj finančné transakcie na príhodnejšie obdobie. Od stredy budete mať podporu planét k všetkým vašim osobným a rodinným záležitostiam. Môžete tak začať riešiť aj vážnejšie udalosti, ktoré vás už v rámci vašej rodiny a partnerov dlhodobejšie trápili a trápia.

Panna - od utorka sa vám bude mimoriadne pracovne dariť, čím opäť potvrdíte a dokážete, že ste pre vašich zamestnávateľov nepostrádateľný a nenahraditeľný. Vašimi výsledkami ukážete, že ste veľký profesionáli v tom, čo robíte. Počas štvrtku sa snažte neriešiť doma nič. Vyhnete sa tak zbytočným výmenám názorov, ktorými by ste sebe, ale aj vašim blízkym iba pokazili nadchádzajúci víkend. Pozvite si radšej priateľov a spoločne s nimi sa vyberte niekam za zábavou.

Váhy - ak už v pondelok dokážete zo strany vašich spolupracovníkov čeliť rôznym zbytočným názorovým rozdielom v prístupe k pracovným povinnostiam, tak máte pred sebou týždeň, v ktorom sa vám bude dariť všetky vaše výsledky meniť na zisky. Utorok a streda budú pre vás nezadaných vhodné a prajné dni spoznať niekoho,kto by mohol byť vašou novou láskou.Vy zadaný, šetrite si vašu energiu pre vaše polovičky. máte tak možnosť počas víkendu spoločne prežiť veľa vášne a vzrušenia.

Škorpión - vaša situácia je aj počas tohoto týždňa nezmenená. V zamestnaní sa budete zaoberať hlavne odstraňovaním problémov a prekážok ako práci samotnej, čo bude mať bohužiaľ aj negatívny dopad na vaše finančné zisky. ešte že sa v súkromí máte o koho oprieť. Sú to vaši partneri, ale aj celá vaša rodina. V ich strede sa vám darí čerpať novú energiu a stratený elán. Počas nadchádzajúceho víkendu sa nezaoberajte ničím. Odpočívajte a relaxujte.

Strelec - v tomto týždni bude vaša osobnosť vyžarovať silnú osobnú príťažlivosť na všetkých okolo vás, čo môžete využiť na presadzovanie vašich plánov či už v pracovnej , alebo súkromnej oblasti vašeho života. No zároveň budete mať tendencie sa vyvyšovať, mudrovať a dokazovať aký ste dôležitý. Snažte sa tieto ,,chúťky,, potlačiť, pretože by ste v očiach všetkých na ktorých vám záleží mohli vyznieť dosť hlúpo až trápne. Ak to dokážete,máte pred sebou úspešný týždeň po každej stránke.

Kozorožec - v pracovnej oblasti sa môžete aj počas tohoto týždňa tešiť s úspechov, uznania a obdivu zo strany vašich spolupracovníkov za vaše dosahované výsledky. Samozrejme,že sa to pozitívne odzrkadlí aj na vašej peňaženke v dobrých finančných ziskoch. V oblasti citov a lásky,môžete mať počas štvrtku melancholickú náladu, ale berte to už iba ako dozvuky niečoho smutného, alebo nepríjemného čo je za vami. Víkend využite na zábavu v spoločnosti priateľov. Čaká vás milé prekvapenie v podobe novej známosti.

Vodnár - od pondelka do utorka sa v pracovnej oblasti u vás nič nemení. Boríte sa ,trápite a vaše výsledky sú iba čiastkové. No už od stredy sa vám začne dariť a až dokonca týždňa si budete môcť konečne po dlhom čase užívať pocit úspechu vo vašich aktivitách, čo sa konečne odzrkadlí aj na vašej zlepšenej nálade a pocitu spokojnosti. nebude to ešte stále stopercentné, ale tešte sa aj s toho čo je. Využite tieto dni maximálne. v oblasti vašeho súkromia sa nebude diať nič mimoriadne.

Ryby - vašemu znameniu aj v tomto týždni nebeská obloha praje a podporuje vás vo všetkom do čoho sa na pracovisku pustíte. môžete sa tešiť nie len s dobre vykonanej práce,ale aj s dobrých finančných odmien . Taktiež aj v oblasti citov a lásky prežívate naplnenie a celkovú pohodu. Máte okolo seba ľudí,ktorý vám na plno prejavujú svoju náklonnosť a lásku. Nadchádzajúci víkend si rezervujte pre vašich blízkych a priateľov.

26. 3. - 1. 4. 2018

31.3 je SPLN v znameni VAHY. O 13.39 hod. Vy co mate partnerske problemy poziadajte o pomoc LUNU.

Baran - ešte v tieto dni by ste si mali dávať zvýšený pozor na vaše reakcie smerom k vašim spolupracovníkom ale aj nadriadeným. Snažte sa vašu ohnivú povahu držať pod kontrolou. v atakom prípade sa vám bude dariť zvládať všetky vaše pracovné povinnosti bez problémov. V súkromí sa nedajte zlákať k plytkým flirtom ani vy, čo nie ste zadaný. Šetrite si vašu energiu na záver týždňa, pretože vám bude šťastie priať práve v oblasti citov a lásky.

Býk - od pondelka do stredy sa u vás v zamestnaní nebude diať nič mimoriadne. Od štvrtku do piatku vám bude nebeská obloha priať, takže v tieto dni môžete zvýšiť všetky vaše pracovné aktivity na maximum. Prinesú vám dobré a uspokojivé výsledky. V oblasti citov a lásky budete trochu rozhodený. Na jednej strane túžba po pokojnom a stabilnom vzťahu a na druhej túžba po neviazanom dobrodružstve. Preto vy čo ste v stálych partnerstvách zvýšte opatrnosť v tejto oblasti vašeho života. Mohli by ste viac stratiť ako získať.

Blíženci - v tomto týždni budete mať snahu presadzovať vaše nové nápady a projekty, ale bolo by vhodnejšie počkať s ich realizáciou. Momentálne na to nebudete mať dostatočnú podporu vašich nadriadených. No to neznamená, že by ste nemali do čoho ,,pichnúť,,. Vaši kolegovia ocenia, ak im budete nápomocný v riešení ich úloh s ktorými si sami nebudú vedieť poradiť. Počas víkendu s partnermi nič vážne neriešte. Pozvite ich napríklad do kina, do divadla, alebo na príjemné posedenie napríklad aj v spoločnosti vašich priateľov.

Rak - ak máte počas pondelka naplánované dôležité stretnutia a rokovania, radšej si ich odložte na príhodnejšie obdobie, pretože budete popudlivý a v niektorých prípadoch až nepriateľský. Od utorka do piatku už budete v pohode čo sa bude pozitívne odzrkadľovať aj na vašich pracovných výsledkoch. V oblasti citov a lásky si dávajte pozor v stredu. Budete mať tendencie byť ľahkovážny, čo by malo negatívny dopad na vaše doteraz dobre fungujúce partnerstvá.

Lev - toto je pre vaše znamenie jeden z mála týždňov, kedy sa vám vo vašich pracovných aktivitách nebude dariť, preto sa v tieto dni zamerajte iba na to nutné. Taktiež aj vaše finančné transakcie obmedzte na minimum. V rodinných a partnerských záležitostiach sa počas týchto dní nebudú diať žiadne mimoriadne udalosti, ktoré by si od vás vyžadovali osobnú angažovanosť, takže vám počas víkendu ostane čas a aj priestor na vaše záľuby a koníčky, alebo na stretnutie s vašimi priateľmi.

Panna - v tieto dni máte veľa energie a elánu, ktoré budete chcieť pretaviť do vašich nových pracovných aktivít, ale nebudete mať možnosť ich plne využiť, pretože zo strany vašich nadriadených nebudete mať dostatočnú podporu, aby ste ich mohli uviesť aj do praxe. Ani doma sa v tieto dni nesnažte riešiť nič vážne. Venujte sa vašim partnerom, rodine, priateľom. Naplánujte si spoločný víkend či už niekde na nejakom kultúrnom podujatí,alebo iba tak výletom do prírody.

Váhy - prvá polovica tohoto pracovného týždňa nebude ničím výnimočným zaujímavá, ale počas druhej sa budete môcť pustiť aj do náročných projektov, ktoré si budú vyžadovať vašu dlhodobejšiu osobnú angažovanosť. Nebeská obloha je na vašej strane. Váš osobný život budete vnímať trochu rozpačito. Na jednej strane by ste chceli prežiť niečo nebezpečné, zakázané a vzrušujúce, no na druhej vás to bude ,,ťahať,, k pokojnému a ničím nerušenému spolužitiu s vašimi partnermi. Preto si dobre si zvážte ako sa rozhodnete.

Škorpión - situácia okolo vašej profesionálnej oblasti života je už dlhodobo skoro až na bode mrazu čo sa prejavuje aj na vašej celkovej psychickej , ale aj fyzickej pohode. Ani po finančnej stránke to nieje dobré. No aj keď to nevidíte a zatiaľ ani necítite, predsa sa okolo vás situácia začína pomaly, ale iste uvoľňovať a čistiť. Počas víkendu sa nechajte vašimi blízkymi trochu rozmaznávať. Radi to pre vás urobia a vám to padne vhod ako príjemný spôsob relaxu, odpočinku a doplnenia stratenej energie a elánu.

Strelec - v priebehu tohoto pracovného týždňa by ste sa nemali spoliehať na vaše príslovečné šťastie. nebeská obloha vám nebude priať vo vašich aktivitách, preto sa zamerajte radšej iba na to čo je nevyhnutné urobiť. Nemali by ste ani investovať. Hrozia straty. Až v piatok sa celá táto situácia okolo vás začne upokojovať a stabilizovať. Počas víkendu by ste mohli s partnermi podniknúť výlet do prírody a počas večerných nocí im prejaviť vašu náklonnosť a túžbu. No môžete si pre nich vymyslieť aj iný program, len nech je zameraný smerom k nim. Zabodujete.

Kozorožec - vaše pracovné metódy vám prinášajú úspech, uznanie a obdiv vašich spolupracovníkov, ale čo je pre vás dôležité aj veľmi dobré finančné zisky, a materiálne zabezpečenie. Samozrejme , že si nimi upevňujete vašu pozíciu. v oblasti citov a lásky budete aj počas týchto dní prežívať pocit prázdnoty a osamotenia. Je to dočasná záležitosť, ktorá je viac váš subjektívny pocit ako realita. Preto si počas víkendu pozvite priateľov a spoločne si naplánujte nejaký program, ktorý vám pomôže zahnať tieto chmúrne myšlienky.

Vodnár - ste plný chute a túžby byť užitočný, ale nedostáva sa vám príležitosti. Vaše znalosti a profesionalitu si všetci okolo vás uvedomujú, no nie sú využívané tak, ako by ste si to predstavovali. Je to nesmierne psychicky vyčerpávajúce a deprimujúce. Snažte si zachovať zdravý rozum. Nič netrvá večne, ani neúspech. V súkromí máte našťastie okolo seba pravých priateľov, ktorý vám nezištne svojimi skutkami dokazujú že im na vás záleží. Ak už nič iné, tak sa vám darí v tejto súčasti vašeho života oddeľovať zrno od pliev.

Ryby - aj v tomto týždni sa vám v zamestnaní bude dariť, takže všetky vaše pracovné povinnosti si budete plniť bez problémov a zbytočných prieťahov. Vaša pozícia je pevná a neotrasiteľná, čo vás napĺňa spokojnosťou a vnútorným pokojom
. Taktiež aj vo vašom súkromí je všetko v pohode.S partnermi vás spája pevné puto. Máte v nich oporu a istotu, ako aj milujúcich a úprimných ľudí. je pred vami príjemný víkend. Môžete ho tráviť spoločne niekde v súkromí, alebo v spoločnosti vašich priateľov. je iba na vás, čo vám viac bude vyhovovať.

19. 3. - 25. 3. 2018

Baran - počas pondelka a utorka sa snažte vašu ohnivú povahu doslova držať na uzde, pretože by ste si či už na pracovisku , alebo v súkromí mohli narobiť problémy a aj zníženú dôveryhodnosť a celkovú mienku o vás, ktorá je do teraz u všetkých čo vás poznajú kladná. Ak to zvládnete, tak od stredy sa situácia zmení a vy tak budete naopak vnímať okolo seba iba pozitívne reakcie na vašu osobu či už zo strany vašich spolupracovníkov, alebo členov vašej rodiny a priateľov. Preto si dávajte pozor v nedeľu, kedy je nov vo vašom znamení, čo môže mať negatívny vplyv na vaše správanie ku všetkým okolo vás.

Býk - ak ste si v tomto týždni v rámci vašich pracovných aktivít naplánovali finančné transakcie, tak sa im snažte vyhnúť počas utorka. Hrozia vám straty. V plánovaní vašich nových projektov a nápadov môžete pokračovať. Tie vám do budúcne prinesú to čo od toho očakávate. V súkromí si počas pondelka dávajte pozor na to, ako budete reagovať na vašich partnerov, ale aj priateľov, pretože by to mohlo mať trvalé negatívne následky. Naopak od štvrtku máte príležitosť všetky vaše vzťahy upevniť a utužiť. V takom prípade máte pred sebou víkend počas ktorého si v spoločnosti vašich blízkych budete užívať pocit radosti a spokojnosti.

Blíženci - počas tohoto týždňa budete sršať optimizmom, dobrými nápadmi, ktoré budú mať aj pozitívny ohlas u vašich zamestnávateľov. No nemali by ste podliehať sebauspokojeniu, ale naďalej sa snažiť. To vám do budúcna otvára cestu k upevneniu si vašej pozície a tak tiež aj k finančným a materiálnym istotám. V rodinných , alebo partnerských záležitostiach budete mať počas týchto dní možnosť povedať vaše predstavy, ktoré už dlhšiu dobu v sebe nosíte a ktorými by ste chceli zlepšiť celkovo všetko v rámci vašeho domova. Všetko sa to stretne s pozitívnou reakciou a aj podporou.

Rak - v tomto týždni by ste sa mali na pracovisku venovať iba ozaj nutným povinnostiam, ktoré budú zabezpečovať chod firmy a všetky vaše nové plány, alebo projekty odložte na príhodnejšie obdobie. Nebudete sa na ne môcť sústrediť tak, ako by bolo potrebné a vhodné. Bude to zapríčinené aj tým, že ani vo vašom súkromí sa nebudú diať veci tak, ako by ste si to predstavovali. Hlavne v pondelok a v utorok neriešte nič v rámci vašej rodiny a partnerstva, pretože budete emotívny viac ako by bolo vhodné, čo by malo za následok, že by sa medzi vami a vašimi blízkymi vytvorila zbytočná, dusná atmosféra.

Lev - ak sa v tomto týždni budete riadiť harmonogramov prác, ktoré ste si na tieto dni naplánovali a nedovolíte aby vás niečo z ,,vonku,, rozptylovalo, máte veľkú príležitosť a šancu dosiahnuť úspech vo všetkom. V oblasti citov sa v stredu nedajte zlákať k nejakému lacnému flirtu. Nič by ste tým nezískali. Naopak v sobotu vám bude nebeská obloha priať u opačného pohlavia, takže vy nezadaný túžiaci po vzťahu, máte možnosť spoznať novú lásku, preto nezostávajte doma, ale vyberte sa niekam von medzi ľudí. Vy zadaný, máte pred sebou pekný, romantický víkend .

Panna - ste plný energie , elánu a chuti pracovať, čo sa bude prejavovať aj na vašich výkonoch a výsledkoch. Tie nezostanú bez povšimnutia u vašich nadriadených, čo sa odzrkadlí aj na vašom finančnom ohodnotení. No nemali by ste zaspať na vavrínoch, ale využite maximálne ako môžete priazeň nebeskej oblohy. Taktiež aj vo vašom súkromí môžete začať realizovať zmeny, ktoré už dlhšiu dobu plánujete. Zo strany vašich blízkych, ale aj priateľov budete mať nie len pozitívny ohlas a podporu , ale aj ochotné ruky pomáhať vám pri ich uvádzaní do života.

Váhy - počas tohoto týždňa sa môžete v zamestnaní aj naďalej venovať vašim nový plánom a projektom.Tie vám do budúcna zaručujú stabilitu a istotu vašej pracovnej pozície. V utorok nerobte žiadne finančné transakcie, pretože by ste viac stratili ako získali. V pondelok sa nepúšťajte do otvorených konfrontácii či už s kolegami, alebo doma s partnermi, alebo inými rodinnými príslušníkmi, pretože by ste nimi mohli trvalo narušiť to, čo je teraz dobré a pevné medzi vami. Týka sa to aj vašich priateľov. Naopak od štvrtku až do nedele sa v tejto oblasti vašeho života všetko mení. V tieto dni sa vám bude dariť upevňovať a utužovať vaše spoločné putá.

Škorpión - aj v tomto týždni bude pred vami ,,zatiahnutá opona,, úspechu v pracovnej oblasti, čo vás už dlhodobo hlavne psychicky vyčerpáva. A aby toho nebolo málo, tak aj v oblasti financií pociťujete nedostatok. Preto sa snažte vaše výdavky obmedziť iba na tie najnutnejšie. Aspoň že o súkromí máte všetko pod kontrolou a okolo seba ľudí, ktorý sú vám v toto obdobie oporou, ale aj istotou. V ich strede sa vám darí čerpať novú energiu a stratený elán. Počas nadchádzajúceho víkendu si doprajte čas iba pre seba. Zaoberajte sa iba tým, čo vás teší a baví.

Strelec - máte veľa dobrých nápadov, ale v tieto dni sa nebudete cítiť dostatočne nabudený, aby ste ich aj dokázali prezentovať a následne realizovať. Pokúste sa premôcť a začnite sa im venovať. Oplatí sa vám to. Už počas piatku sa dostavia prvé pozitívne výsledky. V partnerskom, ale aj rodinnom spolužití budete počas týchto dní prežívať pohodu a pokoj. Nebude musieť riešiť nič negatívne, takže počas nadchádzajúceho víkendu sa budete môcť venovať vašim záľubám a koníčkom. A aby ste si to ozaj poriadne užili, prizvite si aj vašich priateľov. Čím viac ľudí, tým lepšia zábava.

Kozorožec - vaša zodpovednosť, vytrvalosť a metodičnosť na pracovisku vám v tomto týždni prinesie očakávané výsledky v podobe upevnenia si vašeho postavenia. Iba v utorok si dávajte zvýšený pozor na financie. Neinvestujte ak to nieje nevyhnutné. Taktiež aj pre vás čo podnikáte sa ukazujú dobré a výhodné obchodné transakcie.v oblasti citov a lásky môžete mať v tieto dni pocit nenaplnenosti zvlášť vy, čo ste bez partnerov. Nezaoberajte sa minulosťou, riskujete, že upadnete do ešte väčších depresii, ale pozerajte sa iba dopredu. Strácate čas a energiu a unikajú vám nové príležitosti stretnúť novú lásku.

Vodnár - aj v tomto týždni budete mať pocit že bojujete s veternými mlynmi pokiaľ ide o vaše pracovné záležitosti. Proste vám všetky vaše snahy a vkladaná energia neprinášajú očakávaný efekt. Ste s toho všetkého podráždený a nervózny, preto sa snažte o to, aby ste si vašu celkovú frustráciu neventilovali na ľuďoch , ktorý za to nemôžu a ktorý sú na vašej strane a snažia sa vás podporovať. Mohlo by sa stať, že by ste prišli aj o priateľov. Preto sa radšej počas nadchádzajúceho víkendu zdržiavajte niekde, kde budete môcť byť sami ak sa to bude dať.

Ryby - máte pred sebou ďalší pracovne príjemný týždeň, v ktorom sa vám bude dariť vo všetkom do čoho sa pustíte. Žiadny zhon, príjemná atmosféra a pocit celkovej spokojnosti vo vašom profesionálnom živote. Vaše súkromie bude sa počas týchto dní bude niesť v duchu pohody a harmónie. Ste obklopený ľuďmi, ktorý vám dodávajú pocit istoty a podporujú vás. A ak ste mali čo i len nejakú malú pochybnosť, tak počas víkendu zistíte, že to bol iba váš subjektívny pocit, ktorý nemá nič spoločné s realitou. Nechajte sa unášať tou vlnou a doprajte si všetkého na čo máte chuť a náladu.

12. 3. - 18. 3. 2018

17.3 je NOV v znameni RYB. O 14.14 hod. Je to 12 astrologicky dom. Dom nepriatelov. Ak mate v tejto oblasti problem poziadajte o pmoc LUNU.

Baran - v tomto pracovnom týždni si budete plniť všetky vaše pracovné povinnosti bez problémov. Taktiež budete mať možnosť predstaviť vašim nadriadeným vaše nové plány a projekty, ktoré ich zaujmú. Nenaliehajte, počkajte kým vám sami nedajú súhlas na ich realizáciu. Získate si tak nie len obdiv, ale aj rešpekt. V súkromnom živote bude prevládať pohoda, preto sa ju snažte nenarušiť ju ani počas víkendu.V tieto dni budete mať totiž tendencie ,,rýpať,, do druhých.

Býk - v zamestnaní by ste sa mali počas tohoto týždňa sústrediť na všetky vaše aktivity, pretože iba tak, že k nim budete pristupovať zodpovedane sa vám podarí dosiahnuť všetky ciele, ktoré ste si na tieto dni naplánovali. V citoch a láske budete môcť excelovať v pondelok, preto si dávajte o to väčší pozor vo štvrtok, pretože hrozia nedorozumenia a hádky a pod ich vplyvom, by ste mohli počas víkendu urobiť niečo nevhodné a nerozumné, čím by ste ublížili nie len partnerom, ale aj sami sebe.

Blíženci - tento týždeň budete už od pondelka pozitívne naladený a plný elánu. Dokážete vašich nadriadených presvedčiť o užitočnosti podporiť vaše nové nápady a projekty, ale iba za predpokladu, že na nich nebudete príliš naliehať. Streda je výborný deň aj na finančné transakcie, preto nebude zlé, ak skúsite šťastie aj v nejakej lotérii. V osobnom živote, v partnerskom a rodinnom spolužití bude v tieto dni pokoj a pohoda, takže budete môcť víkend tráviť napríklad pri dobrej knihe.

Rak - v pondelok a v utorok sa v zamestnaní budete musieť viac sústrediť, aby ste úspešne zvládli všetky vaše pracovné povinnosti, no už od stredy až do piatku sa dokážete bez problémov zhostiť aj náročných projektov, ktoré dotiahnete do konca podľa predstáv vašich nadriadených. V rodinnom a partnerskom spolužití bude počas týchto dní pokoj a pohoda, takže si budete môcť dovoliť venovať sa aj vašim osobným záľubám a koníčkom. Počas víkendu vás očakávajte milú udalosť.

Lev - ak budete aj naďalej trpezlivo pokračovať v začatých projektoch a plánoch, ktoré ste si už v minulom týždni rozbehli, môžete v tieto dni očakávať prvé pozitívne výsledky či už vo finančných ziskoch, alebo postupe po kariérnom rebríčku. Taktiež aj v súkromí očakávajte iba príjemné chvíle v kruhu vašej rodiny, ktoré vaše vzťahy ešte viac utužia a upevnia. Počas víkendu by ste mali pre vašich partnerov naplánovať niečo, čím by ste ich potešili a zároveň im tak vyjadrili vašu vďaku za ich podporu a pomoc.

Panna - aj v tomto týždni vašim nadriadeným dokážete,že ste pre nich nepostrádateľný a nenahraditeľný. Môžete očakávať aj ich podporu vo vašich nových aktivitách, ktoré by ste chceli uviesť do reálneho života. V rámci vašeho partnerského a rodinného spolužitia bude pohoda a pokoj, ktoré iba znásobia vašu celkovú pohodu a spokojnosť. ak máte v pláne využiť nadchádzajúci víkend iba pre seba, urobte tak bez obáv. Nikto vám to nebude zazlievať. Naopak, môžete očakávať, že vám to vaši blízky sami navrhnú.

Váhy - v tomto týždni sa budete musieť trochu viac ako inokedy sústrediť na všetky vaše úlohy a povinnosti, ale pri vašich schopnostiach vám to nebude robiť žiaden problém, takže úspech máte zaručený. Počas pondelku vám bude nebeská obloha naklonená v oblasti citov a lásky. Naopak, počas štvrtku si dávajte pozor na nedorozumenia a hádky či už s partnermi, alebo s niektorým iným členom vašej rodiny. Vzniklo by tak ,,dusno, ktorým by ste si pokazili nadchádzajúci víkend počas ktorého by ste mohli urobiť nejaký neuvážený počin, ktorý by ste neskôr ľutovali.

Škorpión - vaše znamenie má už ozaj dlhodobo neprajné obdobie hlavne v pracovnej oblasti a ani počas tohoto týždňa to nebude iné aj keď určité zlepšenie budete vnímať a to v podpore a pomoci zo strany vašich spolupracovníkov a nie len ich,ale aj vašich nadriadených. V partnerskom spolužití budete mať počas utorka priaznivé obdobie na prejavy citov v podobe vyznaní lásky. Zaostávajúce dni čo sa týka vašeho súkromia budú prebiehať v pokojnej a pohodovej atmosfére. Neťahajte domov pracovné problémy.

Strelec - aj počas tohoto týždňa by ste mali byť v zamestnaní o niečo pozornejší ako v iné obdobie, ak chcete, aby vaše pracovné výsledky boli úspešne zvládnuté podľa vašich predstáv a samozrejme aj primerane finančne ohodnotené. Ak sa vám počas utorka podarí vyhnúť otvoreným konfrontáciám z vašimi rodinnými príslušníkmi, tak máte pred sebou príjemné dni , ktoré aj v spoločnosti vašich priateľov počas víkendu zavŕšite nejakou milou spoločenskou udalosťou.

Kozorožec - v tomto týždni sa vám vaše pracovné záležitosti budú opäť dariť plniť podľa vašich predstáv, čo bude mať samozrejme aj pozitívnu odozvu v oblasti vašich financií v podobe dobrých ziskov. Môžete očakávať aj postup na kariérnom rebríčku. Váš osobný život, je stabilizovaný. Máte pri sebe ľudí,ktorý vás milujú a podporujú. Vy, čo ste v stabilných vzťahoch , môžete sa tešiť s príjemných chvíľ trávených v spoločnosti vašich partnerov a vy čo ste v nových ,začínajúcich, máte pred sebou víkend plný vášne a vzrušenia.

Vodnár - ste už ozaj psychicky vyčerpaný a čiastočne aj znechutený, pretože dlhodobo sa vám iba veľmi ťažko darí zvládať vaše pracovné povinnosti, kvôli neustálim problémom a prekážkam, ktoré musíte riešiť. Aj v tomto týždni to nebude o moc lepšie. Ideálne by bolo, ak by ste si mohli na tieto dni zobrať voľno, alebo aspoň počas nadchádzajúceho víkendu sa niekam vybrať sami, kde by ste boli úplne ,,izolovaný,, od vonkajšieho sveta a mohli tak v pokoji a tichu relaxovať a čerpať stratený elán a energiu.

Ryby - pracovne sa vám bude aj v tomto týždni dariť rovnako ako aj počas minulého, takže okrem toho, že si dokážete plniť všetky vaše povinnosti, zostane vám čas an na plánovanie si ďalších, nových aktivít. V súkromí, hlavne v citovej oblasti budete počas týchto dní naplnený spokojnosťou. Medzi vami,vašimi partnermi a ostatnými rodinnými príslušníkmi bude prevládať harmónia a dobrá nálada. Nadchádzajúci víkend by ste si mali naplánovať spoločne s vašimi blízkymi . Ešte viac sa vám podarí všetko to, čo je medzi vami utužiť.

5. 3. - 11. 3. 2018

Baran - v pondelok a aj v utorok si v zamestnaní dávajte ozaj nesmierne dobrý pozor na všetko. Hlavne sa nepúšťajte do priamych konfrontácii zo spolupracovníkmi a nadriadenými, snažte sa venovať iba nevyhnutným pracovným povinnostiam. Mohli by ste veľa stratiť. Zbytok týždňa už bude pokojnejší. Rovnako aj v súkromí sa v tieto dni nesnažte riešiť zásadné a dôležité záležitosti. Nechajte chod vašich rodinných záležitostí na vašich partnerov. Ani zdravotne sa nebudete cítiť dobre, preto sa počas víkendu snažte veľa odpočívať a relaxovať.

Býk - v tomto týždni budete mať po pracovnej stránke ešte ,,dozvuky,, toho minulého, takže sa pripravte na to, že určitý chaos okolo vašich povinností a úloh vám bude robiť menšie problémy. No nemalo by to byť pre vás nič, čo by ste nedokázali úspešne zvládnuť. V súkromí hlavne vy čo ste v trvalých vzťahoch buďte opatrný, pretože je dosť pravdepodobné, že budete mať tendencie pokúšať šťastie u opačného pohlavia mimo vašich domovov, čo by mohlo mať negatívny dopad na vaše doteraz dobré a pevné vzťahy s vašimi partnermi.

Blíženci - aj v tomto týždni by ste mali byť v zamestnaní obozretný a opatrný a nepúšťať sa bezhlavo, nepremyslene do nových projektov, Vy sa budete osobne cítiť plný energie a elánu, ale nebeská obloha vám ešte nieje priaznivo naklonená k realizácii vašich plánov. V rodinných a partnerských záležitostiach budete mať v tieto dni pohodu a pokoj, iba v sobotu si dávajte viac pozor na to, ako budete reagovať na vašich blízkych, pretože by ste si zbytočne dusnou atmosférou medzi vami pokazili celý víkend.

Rak - ak ste si v zamestnaní na pondelok naplánovali dôležité rokovania, alebo iné dôležité stretnutia, mali by ste si to všetko preložiť na druhú polovicu týždňa, pretože nebudete schopný sa na ne dostatočne sústrediť. Od stredy do piatku sa všetko upokojí a vám sa opäť začne pracovne dariť. Všetko čo sa týka vašich osobných či rodinných záležitostí sa bude v tieto dni niesť v duchu pokoja a vzájomnej harmónii. Preto si budete môcť počas víkendu dopriať venovať sa aj vašim koníčkom a záujmom.

Lev - aj v tomto týždni sa budete môcť tešiť s toho, že všetky vaše pracovné aktivity budú korunované úspechom. V tieto dni môžete uzatvárať nové pracovné zmluvy, podpisovať dôležité dôležité dokumenty, alebo začať s podnikaním. V pondelok vás môžu trápiť bolesti v oblasti hlavy. Taktiež aj v súkromí prežívate pokoj a pohodu, ktorá vás napĺňa celkovou spokojnosťou a pocitom naplnenia. Počas nadchádzajúceho víkendu sa budete mať možnosť podeliť o vašu radosť aj s vašimi priateľmi. Čaká vás totiž nejaká milá spoločenská udalosť, ktorú pre vás pripravujú.

Panna - počas tohoto týždňa budete plný energie a elánu, nových nápadov, ale nebudete ich môcť využiť tak, ako by ste chceli, pretože vám v pracovnej oblasti nebeská obloha nebude naklonená. Budete sa musieť ,,uspokojiť,, iba s čiastkovými úspechmi a to tiež len v základných povinnostiach, ktoré sú vašou každodennou rutinou. Vaše rodinné a partnerské spolužitie nebude v tieto dni vystavené žiadnym negatívnym okolnostiam, ktoré by ste museli osobne riešiť. Iba počas soboty sa snažte vyhnúť otvorenej konfrontácii s vašimi blízkymi. Hrozia vám zbytočné nedorozumenia.

Váhy - ak ste si na tento týždeň v zamestnaní naplánovali projekty, ktoré si budú od vás vyžadovať plné sústredenie a nasadenie mali by ste sa pripraviť na to, že vás to bude stáť veľa energie, aby ste ich dotiahli do úspešného konca. Preto sa v tieto dni nedajte ničím iným rozptyľovať čo bude pre vás dosť problém, lebo budete vystavený pokušeniam zo strany opačného pohlavia a pokiaľ nedokážete odolať, tak by to mohlo mať negatívny dopad nie len na vaše pracovné záležitosti,ale aj na vaše súkromie a hlavne na partnerstvá.

Škorpión - pracovne budete aj počas tohoto týždňa dosť vyťažený, ale stále to nebude ono pokiaľ pôjde o vaše výsledky. Preto by ste nemali váhať a požiadajte vašich spolupracovníkov o radu , alebo pomoc . Nemusíte sa obávať, že to budú brať ako vašu slabosť, alebo neschopnosť. Vo vašich partneroch, ale aj v celej rodine máte oporu a istotu. Hovorte s nimi otvorene o všetkých momentálnych problémoch, ktoré vás trápia. Neuzatvárajte sa pred nimi. Iba tak vám budú schopný pomáhať pri ich odstraňovaní.

Strelec - aj v tomto týždni bude pre vás lepšie, ak si v zamestnaní budete dávať pozor na to, aby ste všetky vaše povinnosti a úlohy riešili zodpovedne a do hĺbky, pretože aj počas týchto dní budete mať tendencie veci zľahčovať a bagatelizovať, čo vás môže viesť k povrchnosti. Mohli by ste tak do budúcna prísť aj o dobré finančné istoty. Vo vašom súkromí sa začínajú všetky záležitosti v ktorých ste mali určité nezhody a chaos stabilizovať a vyjasňovať. Počas víkendu sa udeje niečo dobré, na čo už dlho čakáte.

Kozorožec - v tomto týždni to nebude pracovne ešte úplne podľa vašich predstáv, ale predsa len sa vám bude dariť viac ako v ten predošlý, takže aj všetko to, čo ste zameškali budete schopný postupne zvládať vyriešiť k spokojnosti všetkých zainteresovaných. V súkromí prenechajte všetky vaše domáce povinnosti na vašu rodinu. Potrebujete priestor a čas na to, aby ste si zrovnali všetko čo sa u vás za posledné obdobie udialo. Nezaoberajte sa už minulosťou a začnite žiť pre budúcnosť.

Vodnár - v zamestnaní ste naozaj už dlhodobo neskutočne skúšaný v odolnosti proti neúspechu a táto skúška bude trvať aj počas tohoto týždňa. Preto nebude nič výnimočné, ak sa nebudete v tieto dni po psychickej stránke cítiť v pohode. Našťastie máte okolo seba ľudí, ktorý vám v tomto neprajnom období pomáhajú a sú pre vás oporou aj v oblasti vašeho osobného života. Počas nadchádzajúceho víkendu sa snažte nezaoberať sa ničím, iba odpočinkom a relaxom, pretože ani zdravotne sa nebudete cítiť v poriadku.

Ryby - vaše pracovné povinnosti sa vám darí zvládať bez problémov už dlhšiu dobu a nebude to inak ani počas tohoto týždňa. Aj po finančnej stránke sa vám darí vašu situáciu stabilizovať, čo taktiež prispieva k vašej celkovej pohode a spokojnosti. Vo vašom súkromí vládne pokoj a harmónia, ktorá je pre vaše znamenie tak dôležitá ako aj pocit že ste milovaný. To všetko si budete v kruhu vašej rodiny na plno vychutnávať počas tohoto víkendu. Užívajte si to. Zaslúžite si to.

26. 2. - 4. 3. 2018

SPLN 2.3 v znameni panny o 1.53 hod. Vy ktori mate problem v zdravi,alebo v praci poziadajte o pomoc LUNU.

Baran - počas tohoto týždňa sa vám v zamestnaní pracovne bude dariť, no počas utorka a stredy by ste si mali dávať pozor na spôsob komunikácie medzi vami , vašimi spolupracovníkmi , ale hlavne vašimi nadriadenými, pretože budete mať tendencie byť prchlivý a slovne pichľavý. Mohli by ste si narobiť nepriateľov. V partnerskom spolužití sa snažte počas piatku vyhnúť otvoreným konfrontáciám s vašimi partnermi, pretože by se si zbytočne pokazili nadchádzajúci víkend dusnou atmosférou medzi vami.

Býk - vaše pracovné aktivity máte dobre rozbehnuté, čo sa vám potvrdí aj tento týždeň. Na ich základe budete v tieto dni uzatvárať nové , výhodné obchodné spolupráce a zmluvy. Dávajte si preto pozor,aby ste si pri ich podpisovaní dôkladne preverili a zabezpečili všetko dôležité. Ide hlavne o finančné záležitosti. Počas stredy a piatka sa nesnažte v kruhu vašej rodiny riešiť niečo dôležité, alebo závažné. Nedosiahli by ste očakávaný efekt. Počas víkendu môžete očakávať pozvanie od priateľov na nejakú milú spoločenskú udalosť.

Blíženci - v tomto týždni si budete vaše pracovné povinnosti plniť bez väčších problémov okrem stredy, kedy by ste si mali odložiť všetky dôležité udalosti ako je napríklad podpisovanie dôležitých zmlúv, alebo investovanie väčších objemov peňazí na príhodnejšie obdobie. Pre vás čo ste nezadaný sa otvára od štvrtku až do konca týždňa možnosť spoznať novú lásku. Vy čo ste v pevných zväzkoch , môžete sa tešiť na novú iskru vo vašich vzťahoch , ktorá bude najsilnejšia práve počas víkendu, takže by ste si ho mali aj podľa toho zariadiť.

Rak - v zamestnaní sa počas tohoto týždňa nebudete musieť zapodievať ničím čo by si od vás vyžadovalo plnú sústredenosť a maximálne psychické vypätie čo je dobre, pretože budete počas týchto dní náladový, čo sa prenesie aj na vaše výkony. Vyvarujete sa tak prípadných chýb, ktorými by ste si mohli pošramotiť vaše doteraz veľmi dobré referencie u vašich nadriadených. V osobnom živote, zvlášť v partnerských a rodinných záležitostiach s snažte v stredu vyvarovať otvoreným konfrontáciám. Inak aj v tejto oblasti vašeho bude všetko v pohode.

Lev - ste na dobrej vlne, cez ktorú sa vám darí aj počas tohoto týždňa uvádzať do praxe všetky vaše nové projekty a plány. Možno budete mať trochu zmiešané pocity s toho , že na jednej strane máte podporu vašich nadriadených, ale na druhej zistíte, že niektorý z vašich kolegov vám podráža nohy a ohovára vás. V oblasti citov a lásky budete počas týchto dní spokojný a šťastný. Medzi vami a vašimi blízkymi prevláda príjemná atmosféra a harmónia. Počas nadchádzajúceho víkendu by ste si mali naplánovať spoločné aktivity.

Panna - všetky vaše pracovné úlohy a povinnosti budete počas tohoto týždňa zvládať bez problémov. Iba v stredu sa snažte neriešiť žiadne dôležité záležitosti, pretože v tento deň nebudete plne koncentrovaný a sústredený. nepúšťajte sa ani do finančných transakcií. Naopak,v osobnom živote, vám bude nebeská obloha naklonená, takže vy nezadaný, túžiaci po vzťahu , máte šancu spoznať vašu novú lásku a vy zadaný, máte možnosť s vašimi partnermi prežiť vášnivo romantický víkend.

Váhy - ste znamenie , ktoré si zakladá na detailoch vo všetkom čo robíte, čo bude vidieť na vašich výkonoch a výsledkoch aj počas tohoto týždňa. Rovnako tak pristupujte aj k prípadným novým zmluvám, ktoré budete počas týchto dní podpisovať zvlášť v oblasti finančných vyrovnaní za vykonanú prácu. V rodinnom a partnerskom spolužití budete v stredu a piatok vystavený možným prekážkam a problémom, ktoré ak by ste nezvládli, mohli by prerásť do zbytočných ostrých slovných výmien, ktorými by ste si vzájomne pokazili nadchádzajúci víkend.

Škorpión - už ozaj veľmi dlho ste pod nepriazňou nebeskej oblohy v pracovnej oblasti vašeho života a inak to nebude ani počas tohoto týždňa. Iba veľmi ťažko a s námahou sa vám bude dariť dosahovať aspoň čiastkové výsledky, ktoré vás ako tak dokážu upokojiť. a aby toho nebolo málo, tak aj finančne to nebude počas týchto dní nič moc. Obmedzte preto vaše výdavky iba na nutné. Ešte že máte pri sebe vašich partnerov a rodinu, ktorý vás maximálne podporujú a sú pre vás v tomto náročnom čase istotou.

Strelec - máte pred sebou pracovne úspešný týždeň za predpokladu, že sa budete všetkými úlohami a povinnosťami, ktorými vás vaši nadriadený poverili zaoberať vážne a do hĺbky. Budete mať totiž tendencie byť trochu povrchný, čo by mohlo mať pre vás negatívny dopad. Ak sa rozhodnete v tieto dni riešiť niečo vážne s vašimi životnými partnermi, tak dobre vážte slová , ktorými ich budete chcieť presvedčiť o vašej pravde. Ak sa vám bude dať, tak víkend trávte radšej sám niekde mimo domova.

Kozorožec - máte v sebe viac snahy ako možností sa pracovne presadiť. Nieje dobré, ak sa budete silou mocou snažiť presadzovať vaše spôsoby práce. Máte pri sebe človeka, ktorý bol je a môže byť aj v budúcnosti stále vašou oporou a dokáže vás o vašej práci zastúpiť, ak to budete potrebovať.Stačí iba ak ho o to požiadate. V súkromí sa taktiež nesnažte niečo meniť. Všetko je tak ako má byť. Aj v tejto oblasti vašeho života platí, že na silu nič nedosiahnete. Naopak, môžete veci ešte viac vyhrotiť a trvalo zhoršiť.

Vodnár - vaša trpezlivosť a odolnosť je nesmierne skúšaná či už v pracovnej , alebo súkromnej oblasti vašeho života. V zamestnaní vás každý úspech stojí nemierne veľa úsilia, čo vás hlavne psychicky veľmi vyčerpáva a celkovo deprimuje. Snažte sa uchovať vnútornú rovnováhu. Vo vašom súkromí taktiež čelíte problémom a prekážkam. No ak zachováte chladnú hlavu, máte dobrú perspektívu zvládnuť ich a zvrátiť vo váš prospech. Buďte trpezlivý. Počas víkendu sa snažte hlavne relaxovať a odpočívať.

Ryby - pracovne budete aj v tomto týždni dosť vyťažený, ale ak si všetko zadelíte podľa dôležitosti a priorít, bude sa vám dariť zvládať každú úlohu k vašej spokojnosti. Máte v sebe dosť energie a elánu, ktoré sú vám rovnako nápomocné pri riešení všetkých vašich povinností. Vo vašich partneroch a rodine máte nie len milujúcich a oddaných blízkych, ale aj ,,zdroj,, s ktorého čerpáte silu. Počas nadchádzajúceho víkendu sa snažte venovať iba im. Zaslúžia si vašu plnú pozornosť ako váš prejav vďaky za všetko, čo pre vás robia.

19. 2. - 25. 2. 2018

Baran - počas tohoto celého týždňa sa vám bude v zamestnaní naďalej dariť všetko do čoho sa pustíte. Preto sa v pondelok a v utorok vyhýbajte priamym konfrontáciám s vašimi nadriadenými, lebo počas týchto dní budete trochu podráždený a hádavý. V osobnom živote bude všetko v poriadku aj keď to nebudete tak vnímať, takže budete mať snahy meniť všetko a všetkých okolo seba. Nerobte to. Dosiahli by ste pravý opak. Počas víkendu sa snažte venovať čo najviac času vašim blízkym.

Býk - okrem utorka, kedy by ste sa mali vyhnúť v zamestnaní všetkému dôležitému, je pred vami pracovne pokojný týždeň. Vaše doteraz uzatvorené dohody a zmluvy začínajú postupne prinášať očakávané výsledky. Aj finančne sa to začne uberať pozitívnym smerom. V osobnom živote, partnerskom a rodinnom spolužití bude prevládať pokojná atmosféra. Aj nadchádzajúci víkend bude kľudný. je pravdepodobné, že budete pozvaný na nejakú milú a radostnú udalosť.

Blíženci - na vašom pracovisku sa počas týchto dní budete cítiť ako na hojdačke. Úspechy sa budú striedať s problémami a prekážkami. Preto, ak ste si na tento týždeň naplánovali nejaké dôležité rokovania, absolvujte ich buď v pondelok, alebo štvrtok. V partnerskom spolužití si dávajte pozor na utorok. Hrozia nedorozumenia a hádky, ktorými by ste si mohli pokaziť nadchádzajúci víkend. Počas nedele budete mať nebeskú oblohu na svojej strane v oblasti citov a lásky.

Rak - tento pracovný týždeň a všetky úlohy, ktoré máte naplánované, budete zvládať iba za predpokladu, že sa na všetko, čo budete robiť dokážete dostatočne sústrediť, čo môže byť v tieto dni pre vás hlavne od utorka dosť problematické., pretože sa ani zdravotne nebudete cítiť v pohode. nechajte preto aj všetky vaše domáce záležitosti na vašich partnerov a hlavne počas víkendu sa snažte odpočívať a relaxovať. Potrebujete si dobiť energiu.

Lev - v tomto týždni si v zamestnaní budete schopný zariadiť všetko bez väčších problémov. Dokonca aj vaši spolupracovníci vám budú hlavne počas štvrtku mimoriadne nápomocný vo vašich pracovných aktivitách. V rodinných záležitostiach sa snažte v utorok neriešiť nič dôležité a zásadné. Zbytočne by ste tak narúšali inak dobrú a pokojnú atmosféru , ktorá už dlhodobo prevláda medzi vami a vašimi blízkymi.

Panna - ste znamenie, ktoré má rado stabilné a pravidelné dianie vo všetkom. Preto by ste sa mali pripraviť nato, že počas tohoto týždňa to tak nebude. V zamestnaní sa budete cítiť ako na horskej dráhe. Raz hore a raz dole. Ak máte niečo pracovne dôležité a neodkladné,tak to riešte v pondelok, alebo štvrtok.V prípade, že máte v rámci rodiny v úmysle prediskutovať, alebo urobiť niečo zásadné a dôležité, tak môžete v akýkoľvek deň okrem utorka.

Váhy - vaše dobre rozbehnuté pracovné aktivity sa v utorok trochu ,,pribrzdia, ale už od stredy do piatku sa všetko opäť nakloní na vašu stranu, takže môžete počas týchto dní očakávať aj prvé pozitívne výsledky v podobe postupných finančných ziskov. V súkromí, v partnerskom aj rodinnom spolužití sa v tieto dni nebudú diať žiadne negatívne udalosti, ktoré by si vyžadovali vašu osobnú, zvýšenú angažovanosť, takže vám ostane čas aj priestor na vaše záujmy a koníčky, alebo zábavu v spoločnosti vašich priateľov.

Škorpión - vo vašom prípade je to po pracovnej stránke ešte stále nezmenené, takže aj počas tohoto týždňa budete viac odstraňovať a riešiť prekážky a problémy ako produkovať, ale predsa len od stredy sa to aj keď iba o trošku, ale predsa zlepší. V osobnom živote je situácia opačná. Máte pohodu o ktorú sa vám ,,stará,, rodina a vaši partneri. Vy nezadaný, máte počas nedele príležitosť spoznať vašu potencionálnu novú lásku.

Strelec - v tomto týždni sa vám bude konečne dariť všetko čo ste si na tieto dni pracovne naplánovali. Iba v utorok by ste sa mali vyhnúť podpisovaniu dôležitých dohôd a zmlúv, Mohli by ste prehliadnuť niečo , čo by bolo do budúcna pre vás nevýhodné. V súkromí sa nesnažte mať za každú cenu pravdu iba vy, pretože by ste svojou tvrdohlavosťou mohli medzi vami a vašimi blízkymi vytvoriť silné napätie,ktoré by ste iba veľmi ťažko dávali do stavu pokoja a pohody.

Kozorožec - v pondelok a v utorok budete pracovne stagnovať, ale už od stredy do piatku sa situácia začne meniť a vám sa bude dariť. Taktiež aj všetko zameškané s predošlých dní sa vám bude dariť dohnať. Vo vašom osobnom živote je všetko stabilizované a jasné. V citovej oblasti a láske máte počas víkendu šancu hlavne vy nezadaný spoznať vašu spriaznenú dušu. Preto by ste nemali zostávať doma, ale ísť niekam medzi, ľudí.

Vodnár - ste stále pod tlakom ak ide o vaše pracovné záležitosti a nebude to inak ani počas tohoto týždňa. vaša snaha vám prináša iba čiastkové úspechy, čo vás nesmierne trápi, ale hlavne psychicky vyčerpáva a ubíja. nezostáva vám naozaj nič iné, iba sa obrniť veľkou trpezlivosťou a vnútorným pokojom. V oblasti vašeho osobného života sa veci posúvajú dopredu aj keď pomaly, ale predsa. Víkend využite na dostatočný oddych a celkovú regeneráciu.

Ryby - od pondelka do utorka bude u vás na pracovisku pohoda. od stredy do piatku sa situácia zlepší, takže sa vám bude naozaj mimoriadne dariť, čo sa prejaví samozrejme aj na vašom finančnom ohodnotení. Rovnako tak pohodlne a príjemne sa v tieto dni budete cítiť v kruhu vašej rodiny. vaši partneri vám dávajú pre vás tak dôležitý pocit istoty a podpory ako aj naplnenia v oblasti citov a lásky. Počas víkendu spolu prežijete niečo milé a romantické.

12. 2 - 18. 2. 2018

15.2.2018 o 22.08 hod. bude NOV v znamení VODNÁRA. Je to 11 astrologický dom, dom splnených túžob, prianí a protekcií.

Baran - počas tohoto celého týždňa sa vám bude v zamestnaní naďalej dariť všetko do čoho sa pustíte. Preto sa v pondelok a v utorok vyhýbajte priamym konfrontáciám s vašimi nadriadenými, lebo počas týchto dní budete trochu podráždený a hádavý. V osobnom živote bude všetko v poriadku aj keď to nebudete tak vnímať, takže budete mať snahy meniť všetko a všetkých okolo seba. Nerobte to. Dosiahli by ste pravý opak. Počas víkendu sa snažte venovať čo najviac času vašim blízkym.

Býk - okrem utorka, kedy by ste sa mali vyhnúť v zamestnaní všetkému dôležitému, je pred vami pracovne pokojný týždeň. Vaše doteraz uzatvorené dohody a zmluvy začínajú postupne prinášať očakávané výsledky. Aj finančne sa to začne uberať pozitívnym smerom. V osobnom živote, partnerskom a rodinnom spolužití bude prevládať pokojná atmosféra. Aj nadchádzajúci víkend bude kľudný. je pravdepodobné, že budete pozvaný na nejakú milú a radostnú udalosť.

Blíženci - na vašom pracovisku sa počas týchto dní budete cítiť ako na hojdačke. Úspechy sa budú striedať s problémami a prekážkami. Preto, ak ste si na tento týždeň naplánovali nejaké dôležité rokovania, absolvujte ich buď v pondelok, alebo štvrtok. V partnerskom spolužití si dávajte pozor na utorok. Hrozia nedorozumenia a hádky, ktorými by ste si mohli pokaziť nadchádzajúci víkend. Počas nedele budete mať nebeskú oblohu na svojej strane v oblasti citov a lásky.

Rak - tento pracovný týždeň a všetky úlohy, ktoré máte naplánované, budete zvládať iba za predpokladu, že sa na všetko, čo budete robiť dokážete dostatočne sústrediť, čo môže byť v tieto dni pre vás hlavne od utorka dosť problematické., pretože sa ani zdravotne nebudete cítiť v pohode. nechajte preto aj všetky vaše domáce záležitosti na vašich partnerov a hlavne počas víkendu sa snažte odpočívať a relaxovať. Potrebujete si dobiť energiu.

Lev - v tomto týždni si v zamestnaní budete schopný zariadiť všetko bez väčších problémov. Dokonca aj vaši spolupracovníci vám budú hlavne počas štvrtku mimoriadne nápomocný vo vašich pracovných aktivitách. V rodinných záležitostiach sa snažte v utorok neriešiť nič dôležité a zásadné. Zbytočne by ste tak narúšali inak dobrú a pokojnú atmosféru , ktorá už dlhodobo prevláda medzi vami a vašimi blízkymi.

Panna - ste znamenie, ktoré má rado stabilné a pravidelné dianie vo všetkom. Preto by ste sa mali pripraviť nato, že počas tohoto týždňa to tak nebude. V zamestnaní sa budete cítiť ako na horskej dráhe. Raz hore a raz dole. Ak máte niečo pracovne dôležité a neodkladné,tak to riešte v pondelok, alebo štvrtok.V prípade, že máte v rámci rodiny v úmysle prediskutovať, alebo urobiť niečo zásadné a dôležité, tak môžete v akýkoľvek deň okrem utorka.

Váhy - vaše dobre rozbehnuté pracovné aktivity sa v utorok trochu ,,pribrzdia, ale už od stredy do piatku sa všetko opäť nakloní na vašu stranu, takže môžete počas týchto dní očakávať aj prvé pozitívne výsledky v podobe postupných finančných ziskov. V súkromí, v partnerskom aj rodinnom spolužití sa v tieto dni nebudú diať žiadne negatívne udalosti, ktoré by si vyžadovali vašu osobnú, zvýšenú angažovanosť, takže vám ostane čas aj priestor na vaše záujmy a koníčky, alebo zábavu v spoločnosti vašich priateľov.

Škorpión - vo vašom prípade je to po pracovnej stránke ešte stále nezmenené, takže aj počas tohoto týždňa budete viac odstraňovať a riešiť prekážky a problémy ako produkovať, ale predsa len od stredy sa to aj keď iba o trošku, ale predsa zlepší. V osobnom živote je situácia opačná. Máte pohodu o ktorú sa vám ,,stará,, rodina a vaši partneri. Vy nezadaný, máte počas nedele príležitosť spoznať vašu potencionálnu novú lásku.

Strelec - v tomto týždni sa vám bude konečne dariť všetko čo ste si na tieto dni pracovne naplánovali. Iba v utorok by ste sa mali vyhnúť podpisovaniu dôležitých dohôd a zmlúv, Mohli by ste prehliadnuť niečo , čo by bolo do budúcna pre vás nevýhodné. V súkromí sa nesnažte mať za každú cenu pravdu iba vy, pretože by ste svojou tvrdohlavosťou mohli medzi vami a vašimi blízkymi vytvoriť silné napätie,ktoré by ste iba veľmi ťažko dávali do stavu pokoja a pohody.

Kozorožec - v pondelok a v utorok budete pracovne stagnovať, ale už od stredy do piatku sa situácia začne meniť a vám sa bude dariť. Taktiež aj všetko zameškané s predošlých dní sa vám bude dariť dohnať. Vo vašom osobnom živote je všetko stabilizované a jasné. V citovej oblasti a láske máte počas víkendu šancu hlavne vy nezadaný spoznať vašu spriaznenú dušu. Preto by ste nemali zostávať doma, ale ísť niekam medzi, ľudí.

Vodnár - ste stále pod tlakom ak ide o vaše pracovné záležitosti a nebude to inak ani počas tohoto týždňa. vaša snaha vám prináša iba čiastkové úspechy, čo vás nesmierne trápi, ale hlavne psychicky vyčerpáva a ubíja. nezostáva vám naozaj nič iné, iba sa obrniť veľkou trpezlivosťou a vnútorným pokojom. V oblasti vašeho osobného života sa veci posúvajú dopredu aj keď pomaly, ale predsa. Víkend využite na dostatočný oddych a celkovú regeneráciu.

Ryby - od pondelka do utorka bude u vás na pracovisku pohoda. od stredy do piatku sa situácia zlepší, takže sa vám bude naozaj mimoriadne dariť, čo sa prejaví samozrejme aj na vašom finančnom ohodnotení. Rovnako tak pohodlne a príjemne sa v tieto dni budete cítiť v kruhu vašej rodiny. vaši partneri vám dávajú pre vás tak dôležitý pocit istoty a podpory ako aj naplnenia v oblasti citov a lásky. Počas víkendu spolu prežijete niečo milé a romantické.

5. 2. - 11. 2. 2018

Baran - v tomto týždni sa vám bude pracovne mimoriadne dariť všetko do čoho sa pustíte. Aj zo strany vašich nadriadených budete mať maximálnu podporu pri realizácii všetkých vašich nových plánov a projektov. Máte veľmi dobre rozbehnutú ,,cestu,, smerom k vašemu povýšeniu.Tak isto aj vy čo podnikáte môžete očakávať veľké a finančne výhodné zákazky. Taktiež aj v súkromí vás čakajú iba príjemné zážitky či už v kruhu rodiny, alebo v spoločnosti vašich partnerov. Počas víkendu očakávajte pozvanie na milú spoločenskú udalosť.

Býk - počas tohoto pracovného týždňa sa vám bude nie len dariť plniť všetky vaše povinnosti a úlohy, ale dokážete dohnať aj všetko zameškané s predošlých dní. Taktiež aj všetky vzťahy medzi vami a vašimi spolupracovníkmi sa vyjasnia vyčistia. Jediným ,,čiernym,, bodom bude nedostatok financií. V vašom osobnom živote, ale aj v rodinnom, či partnerskom spolužití bude prevládať pohoda a pokoj. Nadchádzajúci víkend by ste si mali vyhradiť iba pre seba a dopriať si hlavne veľa odpočinku a relaxu.

Blíženci - od pondelka do utorka sa u vás v zamestnaní nebude diať nič mimoriadne čo môže mať za následok, že sa budete trochu nudiť, ale od stredy do piatku sa situácia zmení. Budete mať veľa naozaj veľa pracovných povinností, ktorými vás vaši nadriadený poveria,ale vy ich dokážete zvládnuť bez problémov. Vaše rodinné, či partnerské spolužitie si nebude od vás vyžadovať vašu mimoriadnu osobnú angažovanosť, takže si budete môcť počas víkendu dopriať čas venovať sa vašim osobným záujmom a koníčkom.

Rak - od pondelka do štvrtku sa v zamestnaní budete môcť púšťať aj do ozaj náročných projektov. K ich úspešnému zvládnutiu budete mať aj maximálnu podporu nebeskej oblohy. No počas piatku sa snažte vyhnúť všetkým dôležitým rokovaniam,alebo podpisovaniu dôležitých zmlúv. V osobnom živote sa hlavne počas utorka nesnažte presadzovať vaše názory,pretože by ste aj tak nič nedosiahli. Naopak, nedeľa bude dňom mimoriadne prajným na city a lásku. Vy nezadaný, máte šancu spoznať svojho životného partnera.

Lev - je veľmi pravdepodobné, že počas tohoto týždňa sa budete musieť vyrovnať zo zistením, že niekto z vašich spolupracovníkov vám podráža nohy. No napriek tomu sa vám bude dariť zvládať všetko čo ste si na tieto dni naplánovali hlavne preto,lebo ste plný elánu a energie. Oblasť vašeho citového života nebude ničím negatívnym rušená. Naopak, zo strany vašich partnerov budete vnímať zvýšenú aktivitu v ich prejavoch lásky a túžby. Máte výbornú inšpiráciu, ako spoločne stráviť nadchádzajúci víkend.

Panna - pondelok a utorok budú na vašom pracovisku pre vás ako najpracovitejšie znamenie celého zverokruhu priam nudné, ale už od stredy až do piatku sa všetko zmení, Vaše organizačné schopnosti a zmysel pre detail budú využité na maximum. Opäť budete mať možnosť dokázať, prečo ste pre vašich zamestnávateľov tak nepostrádateľný. Váš osobný život budete v tieto dni vnímať ako uspokojivý a spokojný budete aj celkovo, pretože aj vaše partnerské a rodinné záležitosti budú prebiehať podľa vašich predstáv. Proste máte radi, ak máte všetko pod kontrolou.

Váhy - v zamestnaní sa vám v tieto dni bude mimoriadne dobre dariť. Zo strany vašich nadriadeným nebudete vnímať žiadne zbytočné požiadavky a tlaky, takže si budete môcť zvoliť aj tempo a spôsob vykonávania vašich povinností, čo vám bude vyhovovať. Taktiež aj váš súkromný život, ako aj partnerské a rodinné spolužitie bude naplnené harmóniou a pokojom. Tieto dni sa budú pre vás niesť v duchu pohody, naplnenia a šťastia. Nadchádzajúci víkend by ste mohli vymyslieť niečo, čím by ste vašim partnerom prejavili vašu lásku a oddanosť romantickým spôsobom.

Škorpión - jeden pracovne ozaj stresujúci a náročný týždeň máte za sebou, no ale ni tento nebude o nič lepší. Opäť bude okolo vás veľa nervozity, podráždenia a prekážok, ktoré budete musieť trpezlivo riešiť. A aby toho nebolo málo, tak ani finančne to nebude nič moc. Naopak v oblasti citov a lásky sa vám bude dariť všetko , na čo si iba pomyslíte. Vy, čo ste v trvalých a pevných vzťahoch očakávajte novú iskru a vy nezadaný, túžiaci po vzťahu, stretnete svojho životného partnera. preto počas víkendu nezaostávajte doma, ale vyberte sa niekam do spoločnosti.

Strelec - všetky vaše pretrvávajúce problémy a nepríjemné zmeny na pracovisku sa budú presúvať a pokračovať aj počas tohoto týždňa, takže by ste sa mali naozaj obrniť veľkou trpezlivosťou a taktiež silnou dávkou vnútorného pokoja. Iba tak dokážete zvládnuť toto nepríjemné obdobie. Taktiež aj vo vašom osobnom živote budete musieť naďalej čeliť nepríjemným situáciám v podobe hádok a vzájomných nedorozumení. Bolo by pre vás ozaj lepšie,ak by ste tento víkend strávili niekde úplne sami. snažte sa načerpať stratenú energiu.Odpočívajte.

Kozorožec - ak ste očakávali, že aj počas tohoto týždňa sa vám pracovne bude dariť rovnako tak, dobre a ľahko ako v predchádzajúcom období tak budete sklamaný, pretože nič vám nebude vychádzať a nebude sa vám nič vychádzať s čoho budete rozladený a podráždený. Aspoň že v osobnom živote sa nebudete musieť zaoberať ničím nepríjemným a nebudete musieť riešiť nepredvídané a neočakávané udalosti. Nadchádzajúci víkend využite na odpočinok a relax. Nič neriešte, ničím sa nezaoberajte.

Vodnár - vašemu znameniu sa už dlhodobo pracovne nedarí, s čoho ste už ozaj psychicky unavený a vyčerpaný. No ani tento týždeň vám neprinesie úľavu. Budete musieť opäť riešiť hlavne prekážky a problémy. Ani po finančnej stránke nebudete spokojný. Budú vám chýbať. V súkromí sa budú všetky vaše plány a záležitosti s nimi spojené posúvať iba veľmi pomaly, ale predsa. Snažte sa byť trpezlivý. Počas nadchádzajúceho víkendu si nájdite nejaké tiché miesto,kde by ste neboli ničím a nikým rušený a relaxujte. Vážne to potrebujete.

Ryby - v zamestnaní sa počas tohoto týždňa nebudete nudiť. Ste zavalený prácou, ale vám to nebude prekážať, pretože ste plný energie, elánu a chute, takže všetky vaše povinnosti zvládnete bez problémov a úspešne. Vašimi doterajšími dobrými výsledkami si upevňujete vašu pracovnú pozíciu.Všetky vaše rodinné záležitosti sú v poriadku a bez problémov. Taktiež aj v partnerskom spolužití sa v tieto dni nebude diať nič mimoriadne, takže si bude môcť naplno užívať celkovú pohodu. Aj počas víkendu vás čaká nejaká milá udalosť.

29. 1. - 4. 2. 2018

31.1 je SPLN v znameni LEVA. O 14.28 hod. Je to 5 astrologicky dom. Skumame v nom : deti,milencov,hry,vyhry...Kto ma v niektorej z tychto oblasti problem ,poziadajte LUNU o pomoc.

Baran - je pred vami týždeň, počas ktorého máte príležitosť presadiť u vašich nadriadených všetky vaše pracovné projekty a plány. Máte v sebe dostatok elánu a zdravého sebavedomia a tie vám pomôžu uviesť ich aj do praxe vo veľmi krátkom čase. Vy zadaný, dávajte pozor na zvýšenú sexuálnu energiu, ktorou by ste si mimo vašich domovov mohli ,,vyrobiť,, nepríjemnosti. Zvlášť počas soboty by mohli prepuknúť na plno, čo by mohlo mať až fatálne následky.

Býk - v pracovnej oblasti máte pred sebou dni, ktoré nebudú ničím stresujúce ani inak náročné. Vaše povinnosti si splníte k spokojnosti všetkých, čo bude mať aj pre vás pozitívny dopad. V súkromí očakávajte väčšiu túžbu po citoch a nehe ako v iné obdobie, čo si vy zadaný dokážete naplniť s vašimi partnermi. Vy nezadaný, dobre zvážte či vám chýba len fyzická forma uspokojenia týchto prejavov náklonnosti, alebo túžite aj po splynutí duší. Mohli by ste totiž druhú stranu minimálne uviesť do rozpakov ak nie priamo ublížiť.

Blíženci - vaše myšlienkové pochody asi nikto z vašich spolupracovníkov nebude schopný pochopiť tak, ako by ste chceli. Takže môže medzi vami vznikať komunikačná bariéra, ktorá vám bude brániť dosiahnuť také výsledky, aké od vás vyžadujú vaši nadriadený. Rovnako tak aj v rodinnom, či partnerskom spolužití doprajte dostatok času a priestoru vašim blízkym. Dajte im príležitosť povedať aj ich názor a predstavy. V takom prípade máte šancu dosiahnuť obojstrannú spokojnosť vo všetkom.

Rak - ak máte na pracovisku niečo, na čom vám naozaj záleží, potom sa to snažte riešiť hlavne v pondelok a v utorok. V tieto dni sa vám to aj za podpory nebeskej oblohy podarí úspešne dosiahnuť.Od druhej polovice týždňa sa doma snažte nevystavovať vašich blízkych otvoreným konfrontáciám, pretože nebudete schopný byť objektívny. Iba čo by ste sami sebe, ale aj všetkým okolo vás pokazili nadchádzajúci víkend a to by bola škoda.

Lev - nič sa nestane ak sa počas tohoto týždňa budete na pracovisku venovať iba základným povinnostiam a úlohám.pretože nebudete schopný byť pozorný, trpezlivý pri rokovaniach z vašimi obchodnými partnermi a je tu riziko,že by ste voči nim mohli byť výbojný a to b neprospelo vašemu biznisu. Doprajte si v kruhu vašej rodiny veľa pohodlia a pokoja. Aj vy ste len z mäsa a kostí a potrebujete doplniť stratenú energiu a elán. Vaši blízky budú dokonca veľmi radi, že vám budú môcť mať iba pre sebe. Chýbate im.

Panna - vaše niektoré pracovné praktiky sú netradičné a málo kto z vašich kolegov im rozumie, ale čo je dôležité prinášajú očakávaný efekt. Rovnako aj vaše myšlienky počas tohoto týždňa môžu byť pre všetkých okolo vás nezrozumiteľné, preto zachovajte trpezlivosť pri ich vysvetľovaní inak môže nastať situácia, že medzi vami nastane komunikačný skrat. To isté platí aj o vašom prístupe k rodine a partnerom. Dajte im dostatok času, aby sa dokázali vyznať vtom všetkom, čo od nich žiadate a očakávate..

Váhy - je pred vami pracovne príjemný týždeň počas ktorého sa nebudete musieť ponáhľať, ani stresovať , aby všetko bolo urobené na čas. Budete si môcť zvoliť také tempo, ktoré vám najviac vyhovuje.V osobnom živote budete cítiť potrebu zvýšeného prísunu pozornosti vo forme nehy čo vám zadaným nebude robiť problém dopriať si v spoločnosti partnerov tieto pekné intímnosti.Vy nezadaný, dobre si premyslite či vám ide o fyzické uspokojenie, alebo ozaj túžite aj po duševnom splynutí.Mohli by ste totiž druhú stranu zmiasť ak nie tvrdo zaskočiť.

Škorpión - počas týchto dní sa riaďte vašou intuíciou a skúsenosťami. Tie vám budú nesmierne užitočné a nápomocné v dosahovaní naozaj slušných pracovných výsledkov. Možno to ani sami nevnímate, ale vašou trpezlivosťou si postupne získavate stále väčšiu dôveru ľudí okolo vás a upevňujete si tak vašu pozíciu. V súkromí môžete mať pocit určitej prázdnoty, ale to je iba dočasný jav, ktorý ako prišiel, tak aj odíde. Nakoniec niekedy je dobré byť sám zo svojími myšlienkami.Aspoň si ich dokážete ,,upratať,,.

Strelec - máte pred sebou jeden s tých týždňov, počas ktorého si môžete vašu reputáciu zlepšiť a poskočiť tak v spoločenskom rebríčku naozaj o veľký kus dopredu. K tomu všetkému vám vaša planéta Jupiter ( šťastie, peniaze ) praje aj v prípadných finančných výhrach v nejakej lotérií. Určite to skúste. V osobnom, živote sa počas týchto dní budete všetkým javiť ako veľmi milí s dobrým srdiečkom. Ale vy taký aj ste, iba to tak často nedávate okoliu najavo čo je škoda.

Kozorožec - v tieto dni sa budete cítiť ako na húsenkovej dráhe. Čím väčší úspech dosiahnete v pracovnej oblasti o to väčšie prekážky a problémy budete mať v súkromnej oblasti vašeho života a naopak. Do toho vám od stredy prichádza zhoršenie vašej vnútornej pohody čo pri týchto turbulenciách okolo vás nebude nič čo by vám pomohlo zlepšiť vašu celkovú náladu. Preto nech je to ako chce, nezostávajte sami. Nevedeli by ste si poradiť ani pomôcť Veď práve na takéto chvíle sú priatelia a rodina. Nebojte sa požiadať ich o podporu. Radi vám ju poskytnú.

Vodnár - ste ešte stále na vlne, ktorá vás nesie v ústrety úspechov či už v pracovnej oblasti,alebo aj vo vašom osobnom živote. Preto neváhajte a využite každý jeden deň na dosiahnutie všetkého , čo ste kedy chceli mať a dosiahnuť. Dokonca sú vám naklonené aj šťastné náhody, takže nieje vylúčené, že by ste si dokázali finančne prilepšiť v nejakej lotérii.Aj váš osobný život má toto obdobie ,,zelenú,, vo všetkom. Doprajte si priazeň nebeskej oblohy samozrejme spôsobom, aby ste neublížili niečim svojim najbližším.

Ryby - je pravdepodobné, že sa počas tohoto týždňa nebudete cítiť práve najlepšie čo bude mať vplyv aj na vaše pracovné výkony a výsledky. Preto sa radšej ak môžete obmedzte len na tie nevyhnutné povinnosti. Aj v súkromí môžete vnímať niečo ako melanchóliu, preto je dôležité, aby ste sa neuzatvárali a neriešili tento stav alkoholom,alebo inými prostriedkami. Vyberte sa niekam, medzi priateľov a aj keby ste tam mali iba sedieť mlčať, dokážu vás priviesť na iné myšlienky a to je to čo potrebujete.

22. 1. - 28. 1. 2018

BARAN-pondelok a utorok by ste mali maximálne využiť na presadenie vašich pracovných plánov a projektov u vašich nadriadených . Môžete si byť istý, že budú z ich strany prijaté. Zbytok týždňa sa vám bude z zamestnaní dariť všetko zvládať bez problémov. V oblasti vašeho osobného života, ale aj v partnerskom a rodinnom spolužití sa počas týchto dní nebudú diať žiadne mimoriadne záležitosti, ktoré by si od vás vyžadovali osobnú angažovanosť. Počas víkendu si tak budete môcť dopriať venovať sa vašim záujmom a koníčkom.

Býk - Všetky dôležité pracovné záležitosti sa snažte dotiahnuť počas pondelka pretože od utorka až do piatku sa budete zaoberať viac riešením problémov, ktoré sa objavia u vás na pracovisku. Pripravte sa preto na veľa stresu a nervozity všade okolo vás. Snažte sa zachovať vnútorný pokoj a rozvahu, pretože, ak by ste im podľahli, preniesli by ste ich do vašeho súkromia čo by malo za následok, že by ste si ich ventilovali na vašich blízkych a to by malo negatívny dopad na vaše doteraz dobré vzťahy. Počas víkendu sa snažte hlavne relaxovať a odpočívať.

Blíženci - od pondelka do utorka budete v zamestnaní vystavený stresovým situáciám , ktoré vám budú brániť plne sa venovať vašim povinnostiam a budú mať za následok sklz, ktorý ale od stredy do piatku dokážete dohnať, pretože počas týchto dní sa vám bude naopak mimoriadne dariť. V citovej oblasti a láske budete prežívať pohodu a naplnenie. máte pred sebou aj celý víkend počas ktorého by ste si s partnermi mohli naplánovať pekný výlet, ktorý by ste mohli zvŕšiť niečim romantickým a vzrušujúcim.

Rak - ak vám vaši nadriadený pripravili na tento pracovný týždeň úlohy, ktoré si budú vyžadovať od vás dlhodobejšie sa im venovať, nemusíte mať obavy, že by ste ich nezvládli, pretože vám zároveň vytvoria priestor na to, aby ste mali pokoj a sústredili sa na ne. Všetko,čo sa v týchto dní bude týkať vašej rodiny, ale aj partnerov bude prebiehať v duchu harmónie, pohody a spolupatričnosti. Je to tá najdôležitejšia súčasť vašeho života na ktorej vám záleží najviac čo si aj vaši blízky uvedomujú, takže nieje vylúčené, že pre vás pripravili nejakú milú rodinnú udalosť.

Lev - všetky vaše pracovné aktivity, ktoré máte na tento týždeň naplánované vám dopadnú presne podľa vašich predstáv. Ak plánujete začať s podnikaním, tak tieto dni sú pre vás ideálne na realizovanie týchto zámerov. Ak uvažujete o investovaní, môžete. Máte zaručený zisk. Rovnako aj v osobnom živote sa vám bude dariť. Vy nezadaný, máte šancu spoznať novú lásku a vy čo ste v stabilných vzťahoch tiež môžete očakávať oživenie a novú iskru. Aj toto je možnosť, ako stráviť spoločne nadchádzajúci víkend.

Panna - počas prvej polovice tohoto pracovného týždňa vzniknú u vás v zamestnaní problémy,ktoré vám budú brániť venovať sa vašim povinnostiam tak, ako ste si ich naplánovali. Ale nieje dôvod sa preto trápiť. Už v jeho druhej polovici všetko zvládate na sto percent, takže aj prípadný sklz hravo dobehnete. V súkromí vás čakajú príjemne dni. Vaša rodina vám chce prejaviť svoju vďaku za všetko čo pre nich robíte a preto nieje vylúčené, že vás počas víkendu prekvapia niečim milým, veselým a potešujúcim.

Váhy - počas pondelku sa snažte zabezpečiť všetko, čo je u vás na pracovisku dôležité a neodkladné, pretože už od utorka až do piatku na to nebudete mať priestor ani čas. V tieto dni očakávajte veľa stresu , napätia a nervozity okolo vás, ktoré zapríčinia neočakávané problémy. Ešteže sa vo vašom súkromí nebudete musieť zaoberať ničím , čo by ste museli osobne riešiť a vyžadovalo by si to od vás rozhodné jednanie. Nadchádzajúci víkend využite na dobitie stratenej energie a elánu. Vyberte sa niekam do prírody na dlhú prechádzku.

Škorpión - podráždenosť, stres, napäté medziľudské vzťahy. Toto všetko očakávajte počas tohoto týždňa na vašom pracovisku. Je to pre vás ďalšia náročná skúška, ako dokážete zvládať tieto nepríjemnosti, ktoré budú zároveň prekážkou v plnení si vašich povinností. Naopak v oblasti citov a lásky vám je počas týchto dní nebeská obloha maximálne naklonená. vy nezadaný, stretne svoju novú lásku a vy čo ste vo vzťahoch a túžite po rodinke,máte možnosť k dosiahnutiu tohoto ,,cieľa,, využiť aj nadchádzajúci víkend.

Strelec - počas tohoto pracovného týždňa by ste sa mali obrniť veľkou dávkou trpezlivosti a psychickej pohody,pretože v zamestnaní budete musieť riešiť veľmi vážne a dôležité úlohy, ktoré vám vaši nadriadený dajú ako prioritu, takže to, čo ste si naplánovali, budete musieť doháňať aj po pracovnej dobe. Taktiež aj v partnerskom spolužití a v rodinných záležitostiach to nebudete mať ľahké. Hrozia nedorozumenia a hádky, ktoré by vám mohli pokaziť aj víkend, ktorý je pred vami. Preto sa snažte nepúšťať sa do otvorených konfrontácií.

Kozorožec - počas prvej polovice tohoto pracovného týždňa sa venujte iba neodkladným povinnostiam, Až od stredy si budete môcť dovoliť pustiť sa aj do zložitejších projektov, alebo rokovaní, či podpisovaniu nových pracovných dohôd . V tieto dni sa radšej zamerajte na vaše osobné záležitosti. Táto oblasť vašeho života nieje ničím negatívnym ohrozená,ale naopak máte podporu nebeskej oblohy. Vy, čo ste v nových vzťahoch, môžete využiť nadchádzajúci víkend na posunutie sa o schodík vyššie.

Vodnár - v tomto týždni sa už konečne aj vašemu znameniu začne pracovne mimoriadne dobre dariť. Všetko na čo iba siahnete dokážete premeniť na zlato. Jediným negatívnom vašich úspechov bude to, že za nebudete adekvátne finančne ohodnotený. V partnerskom spolužití a je jedno či v stabilnom, alebo iba na začiatku buďte v tieto dni neskutočne opatrný. Ak môžete , tak sa radšej aj počas voľna venujte práci, pretože je tu vážna hrozba trvalého rozvratu partnerstiev. Rozchody, rozvody.

Ryby - práca vám v tieto dni ide od ruky,medzi vami a spolupracovníkmi vládne príjemná atmosféra, vaši nadriadený vás zbytočne nenaháňajú, nezaťažujú novými povinnosťami a úlohami. Za vašu prácu dostávate aj primeranú plácu. Ste maximálne spokojný. K vašej celkovej spokojnosti prispieva aj to, že máte pri sebe partnerov, ktorý vás milujú a snažia sa vám byť vo všetkom nápomocný . Bolo by od vás milé,ak by ste pre nich počas nadchádzajúceho víkendu naplánovali niečo romantické

15.1 do 21.1

Baran - v tomto pracovnom týždni si dokážete vynahradiť všetko, čo ste od začiatku tohoto roku nemali možnosť. Dokonca aj všetko, zameškané sa vám podarí dohnať. Pokiaľ zvažujete nejakú finančnú transakciu, môžete sa do nej pustiť. Z dlhodobého hľadiska vám prinesie zisky. V partnerskom a rodinnom spolužití je všetko v poriadku. nemusíte si robiť žiadne starosti. No nebolo by, zlé, ak by ste sa viac venovali vašim blízkym, pretože môžu mať pocit, že ich zanedbávate, alebo sa pre niečo na nich hneváte. Využite na to nadchádzajúci víkend.

Býk - začiatok tohoto týždňa - pondelok, budete riešiť viac problémy a prekážky,ale od utorka sa všetko upokojí a vy budete dosahovať dobré pracovné výsledky, s ktorými budete spokojný nie len vy, ale aj vaši zamestnávatelia. To sa samozrejme odzrkadlí, aj na vašom finančnom ohodnotení. V oblasti vašeho súkromia sa nebudú diať počas týchto dní žiadne mimoriadne udalosti,ktoré by vám mali pokaziť celkov váš dobrý pocit a náladu. Počas víkendu ,by ste sa mali venovať hlavne rodine.

Blíženci - tento týždeň sa budete cítiť nabitý energiou a elánom, čo bude aj vidieť na vašich výkonoch a výsledkoch. je pred vami ozaj plodný pracovný týždeň. nemusíte sa obávať ak začnete pracovať aj na viacerých projektoch naraz. Zvládnete ich všetky na sto percent. Na vaše pracovné aktivity môžete využiť aj nadchádzajúci víkend ak bude treba, pretože vaši partneri a celá vaša rodina vás podporujú, sú vám oporou a istotou a nebude im robiť problém prevziať na seba vaše domáce povinnosti.

Rak - vaše pracovné povinnosti by ste si mali rozdeliť na pondelok,utorok, štvrtok a piatok, pretože streda je deň, kedy nebudete schopný sa sústrediť, čo by mohlo mať za následok chyby , ktoré by vás mohli stáť aj financie. V tento deň nepodpisujte žiadne dôležité dokumenty. ak plánujete vašich partnerov niečim potešiť, čím by ste im chceli dokázať vašu lásku a oddanosť, tak na to využite pondelok. nebeská obloha vám v tomto čase bude mimoriadne naklonená. Pokračovať v tom môžete aj počas víkendu.

Lev - pracovne sa vám bude tento týždeň dariť všetko, čo ste si naplánovali. Aj výsledky, ktoré očakávate budú presne podľa vašich predstáv. No aj tak sa budete cítiť vnútorne nespokojný. Možno aj preto, lebo budete mať pocit , že ste nevyťažený a budete sa preto nudiť. Ostane vám aspoň viac energie na aktivity v rámci vašej rodiny. Nie len s práce je človek živý. Máte možnosť v tieto dni vašim blízkym vymyslieť niečo, čo by ste spolu mohli robiť a čo by vás všetkých ešte viac zblížilo a utužilo vaše vzťahy.

Panna - tento týždeň vám opäť umožní naplno ukázať, čo vo vás je a akú ,,cennosť,, vo vás majú vo vašej osobe vaši nadriadený. Budete maximálne výkonný v čom vám bude nápomocný váš elán a energia, ktorú máte na rozdávanie. Vaši spolupracovníci budú mať čo robiť,aby s vami dokázali udržať krok. Vo vašom osobnom živote je všetko v poriadku podľa možností. Nesnažte sa v tieto sni nič na tom meniť. Mohli by ste vašou snahou viac pokaziť ako prispieť k celkovej pohode vašich blízkych.

Váhy - v pondelok sa snažte vyhnúť dôležitým pracovným záležitostiam, ale aj rokovaniam, pretože v tento deň vám nebude dopriané mať úspech. No už od utorka až do piatku sa situácia otočí vo váš prospech a všetko čo ste si na tieto dni naplánovali dotiahnete do úspešného konca. Ak máte naplánované nejaké zmeny vo vašej domácnosti, tak sa do nich môžte pustiť bez obáv. Dokonca aj vaša celá rodina vás v tom nebude iba podporovať,ale priložia ruku k dielu, aby vám pomohli.

Škorpión - ešte aj tento týždňa sa budete pracovne viac trápiť ako dosahovať očakávané výsledky, ale predsa sa vám bude viac dariť ako v predošlé dni. berte to ako pozitívni signál a zmenu, s ktorej čerpajte energiu do ďalších dní. naopak v oblasti citov a lásky sa vám bude počas týchto ní nesmierne dariť. Staré lásky sa budú utužovať a vy čo ste nezadaný a túžite po vzťahu, máte možnosť spoznať niekoho,alebo ak už poznáte, otvorene to povedať. Odpoveď a reakcia bude kladná a ústretová.

Strelec - pripravte sa na to, že vás čaká pracovne naozaj ťažký a náročný týždeň plný nervozity a stresu. Tie budú vyplývať s toho, že vaši zamestnávatelia začnú robiť zmeny, ktoré sa vám nebudú iba nepáčiť,ale budú mať aj z dlhodobého hľadiska negatívne dopady. A ani v súkromnom živote sa vám nebude dariť. Ešte stále budú medzi vami a partnermi pretrvávať nezhody a hádky. Snažte sa preto byť čo najmenej v ich spoločnosti,lebo by ste mohli reagovať neprimerane, čo by iba ešte viac zvýšilo napätie medzi vami.

Kozorožec - po ozaj dlhom období , v ktorom sa vám pracovne ,ale aj finančne mimoriadne darilo vám tento týždeň nepôjde nič, čo vás na istý čas zabrzdí,ale neberte to ako tragédiu.Máte dostatočne silnú pozíciu a nedokáže ju oslabiť ani pár dní,kedy sa vám nebude dariť. Vaše súkromie a všetko čo sa v ňom odohráva sa nebude meniť. Všetko je po starom či už ide o dobré, alebo aj tie menej dobré situácie. Neriešte nič. Doprajte si viac súkromia pre vaše osobné potreby, alebo sa vyberte niekam a zábavou aj s priateľmi.

Vodnár - v tomto týždni sa budete pracovne ozaj trápiť. Nič , čo ste si naplánovali ,alebo čím vás poverili vaši nadriadený vám nebude vychádzať s čoho budete nie len otrávený, ale aj psychicky vyčerpaný. A aby toho nebolo dosť, tak aj finančne na tom nebudete moc dobre. Ešte že vo vašom osobnom živote sa nebudete musieť počas týchto dní zaoberať ničím negatívnym, čo by si od vás vyžadovalo zvýšenú pozornosť. Počas víkendu si doprajte hlavne veľa odpočinku . Relaxujte, načerpajte novú energiu.

Ryby - v zamestnaní vás počas tohoto týždňa vaši nadriadený zavalia prácou až nad hlavu, ale vám to nepokazí dobrú náladu. Ste dostatočne nabitý energiou,ktorá vám pomôže všetky úlohy dokončiť včas a k spokojnosti všetkých zainteresovaných .Vaš citový život je počas týchto dní naplnený láskou,harmóniou a porozumením, čo vás napĺňa šťastím a spokojnosťou. Ste milovaný a milujete.nadchádzajúci víkend by ste si s partnermi mohli naplánovať niečo romantické a vzrušujúce.

8. 1. - 14. 1. 2018

BARAN - tento týždeň ste plný optimizmu, energie a elánu,čo sa aj odzrkadľuje na vašich pracovných výkonoch,ale aj výsledkoch. a to má samozrejme aj pozitívny dopad na vaše finančné ohodnotenie, ale aj na upevnenie si vašej pozície. Aj v osobnom živote cítite pohodu. Dokonca vo štvrtok máte silnú podporu nebeskej oblohy v oblasti citov a lásky. Iba v nedeľu si dávajte pozor,pretože hrozia zbytočné výmeny názorov,ktoré by mohli pokaziť a narušiť vašu celkovú pohodu.

BÝK - počas týchto dní budete na pracovisku ako telo bez duše. Nie ste schopný sa sústrediť na nič a to sa bohužiaľ odzrkadľuje aj na vašich výkonoch a výsledkoch. k tomu všetkému sa pridá aj nedostatok finančných prostriedkov, ktoré potrebujete na pokrytie základných potrieb. Ešte že v osobnom živote je všetko v poriadku a vy sa nemusíte zaoberať ničím, čo by od vás vyžadovalo osobnú angažovanosť.víkend využite hlavne na odpočinok a relax.

BLÍŽENCI - od pondelka do stredy si budete musieť v zamestnaní vyhrnúť rukávy veľmi vysoko, pretože každý úspech si tvrdo ,,odmakáte. Ale našťastie to budete pozitívne cítiť na finančnom ohodnotení.Ale ani štvrtok a piatok nebudú jednoduché.pripravte sa na to,že budete musieť riešiť veľa prekážok a problémov. V súkromí je pokoj , ale v partnerskom spolužití s snažte v priebehu štvrtka vyhnúť rozhovorom s vašimi partnermi v súvislosti s ich rodinou,pretože by mohli skončiť hádkou.

RAK - prvé tri pracovné dni tohoto týždňa sú pre vás v zamestnaní vynikajúce. Darí sa vám všetko zvládať presne podľa vašich predstáv. vo štvrtok sa snažte vyhnúť dohodám a podpisovaniu dôležitých zmlúv. Piatok je už opäť pokojný a vy pokračujete v úspešnom zvládaní všetkých vašich povinností. Láska a city sú v poriadku, rodinné spolužitie taktiež, iba medzi vami a vašimi partnermi sa vo štvrtok nepúšťajte do otvorených konfrontácií. vznikli by s toho zbytočné a nezmyselné hádky.

LEV - toto je ten ideálny čas na to, aby ste vaše plány a nápady pretavili aj do praxe. Takže neváhajte a predostrite ich vašim nadriadeným a kolegom.Môžete si byť istý, že sa stretnú s podporou,pretože zaručujú nie len vám, ale aj ostatným výborné finančné zisky. V pondelok a v utorok by ste mali prioritne riešiť lásku a city. Hviezdy vám v tejto oblasti vášho života prajú a podporujú vás. Cez víkend sa snažte s doma neriešiť nič zásadné, pretože by ste nedosiahli nič , ale naopak, vytvorili by ste medzi vami a vašimi blízkymi zbytočné napätie a nervozitu.

PANNA - pondelok až streda budú dni, kedy si budete musieť na pracovisku ozaj siahnuť až na dno vašich síl a schopností. Ale bude to stáť za to,pretože za vašu námahu budete adekvátne finančne ohodnotený. No aj štvrtok a piatok si nebudete môcť oddýchnuť, pretože aj počas nich budete riešiť veľa problémov a prekážok. v partnerskom spolužití sa snažte vo štvrtok neriešiť nič čo bude mať súvis s rodinou vašich polovičiek, pretože by s tejto ,,debaty,, vznikli hádky a nedorozumenia medzi vami.

VÁHY - v zamestnaní sa počas týchto dní nebudete cítiť v pohode. Ste ako telo bez duše. nedokážete sa na nič sústrediť a to má negatívny dopad na všetko, do čoho sa pustíte. A aby toho nebolo dosť, tak aj vo finančnej oblasti cítite nedostatok. Našťastie v osobnom živote, v rodinnom a partnerskom spolužití je všetko v úplnom poriadku, takže nadchádzajúci víkend budete môcť využiť na odpočinok , regeneráciu a celkový relax.

ŠKORPIÓN - na vašom, pracovisku sa budú počas týchto dní diať zmeny, ktoré vám nebudú vyhovovať a budete z nich v strese. Ak ste zvažovali, že vašim nadriadeným predostriete vaše nápady,plány a nové projekty, radšej si ich nechajte ešte istý čas iba pre seba, pretože by sa nestretli s pochopením a podporou akú očakávate. Zamerajte vašu energiu na váš osobný život a partnerské spolužitie. V tejto oblasti vám hviezdy prajú. Iba v piatok pozor na možné menšie nedorozumenia medzi vami a vašimi blízkymi.

STRELEC - vo vašom prípade bude v tieto dni na vašom pracovisku platiť príslovie - keď sa darí , tak sa darí. Nemáte problém zvládať aj tie najkomplikovanejšie úlohy, v kariére si vylepšujete vašu pozíciu a aj zo strany vašich nadriadených máte plnú podporu vo všetkom. No v osobnom živote,zvlášť v partnerskom spolužití to už nemáte také ružové. Naopak, dávajte pozor na všetky vaše reakcie a slová, ktoré budete smerovať k vašim polovičkám, pretože vážne hrozí, že by mohli mať doslova drtivý dopad na váš vzťah v podobe rozchodu, alebo dokonca aj rozvodu.

KOZOROŽEC - do utorka nemáte dobrú náladu, ale našťastie to nebude mať negatívny dopad na vaše dobré pracovné výsledky. Od stredy až do piatku ste už v pohode, čo bude mať ešte výraznejší pozitívny dopad na všetky vaše aktivity spojené s vašimi povinnosťami. V súkromí v priebehu týchto dní prežívate mimoriadnu spokojnosť a naplnenie v každej oblasti. Cítite lásku, naplnenie a spolupatričnosť s každým členom vašej rodiny. V partnerskom spolužití si užívate spoločné chvíle.

VODNÁR - v tomto týždni budete na pracovisku zažívať veľa nepríjemných situácií, ale napriek tomu ste úspešný a aj v kariére sa posúvate smerom nahor. V tejto oblasti sa bude dariť hlavne vám,ktorý pracujete v zahraničí,alebo spolupracujete zo zahraničím. V osobnom živote, v partnerskom a rodinnom spolužití prežívate v priebehu týchto dní pokoj a harmóniu. Vy nezadaný túžiaci po láske, máte príležitosť v stredu spoznať a stretnúť niekoho, s kým budete môcť začať budovať spoločný život.

RYBY - v pondelok a v utorok budete v zamestnaní prežívať perné chvíle ,ale napriek tomu vám to neuberie na vašej dobrej nálade a optimizme čo je dobré, pretože od stredy až do piatku vám nebeská obloha bude nápomocná vo všetkom, čo bude mať pre vás pozitívny dopad v kariére, ale aj finančne. V rodinnom a v partnerskom spolužití prežívate príjemné chvíle, ktoré vás naplňujú spokojnosťou a pocitom pevného zázemia. preto by bolo fajn, ak by ste si pre vás a vašich partnerov na nadchádzajúci víkend naplánovali niečo romantické.

1. 1. - 7. 1. 2018

BARAN

Minulý týždeň ste to nemali jednoduché. Teraz sa môžete tešiť. V práci začalo všetko klapať, darí sa vám dokončovať projekty a pokojne môžete začínať nové. Vaše nápady sa stretávajú u nadriadených a kolegov s pochopením a môžete ich pokojne realizovať. Vďaka tomu máte naozaj úžasnú náladu. Tá vám zostane aj po návrate z práce domov. Vášmu vzťahu nič nechýba. Je pravda, že v pondelok vám hrozia výmeny názorov, ale čo môže byť lepšie ako udobrovanie sa? Tešiť sa naň môžete v stredu, kedy máte naozaj mimoriadne priaznivý deň pre zlepšovanie partnerských vzťahov.

BÝK

Oproti minulému týždňu bude tentoraz začiatok mimoriadne dobrý. Do stredy sa vám v práci naozaj darí. Skúste práve počas prvých troch dní stihnúť čo najviac. Hlavne tie pracovné záležitosti, na ktorých vám naozaj záleží, pretože vo štvrtok a piatok to pôjde oveľa ťažšie. Navyše sa pripravte na malé finančné problémy. Čo nevyjde v práci, určite vyváži osobný život. V citovej oblasti vám hviezdy veľmi prajú. Vyžarujete ohromnú charizmu a pre svoje okolie ste v týchto dňoch mimoriadne príťažlivý. Je to skvelé, pozor však pri dlhodobých partnerstvách, aby ste pre márnivosť neprišli o to, čo máte doma. Sústreďte svoje „zvodné ja“ na svoju polovičku, nepochybne objavíte nový rozmer aj v dlhodobejšom vzťahu a upevní to jeho základy.

BLÍŽENCI

Je pravda, že začiatok roka bol pracovne aj vo vašom prípade náročný. Navyše ste išli hlavou proti múru, čo sa nie vždy vyplatí. Vo vašom prípade to však vyzerá tak, žeby to mohlo priniesť aj svoje ovocie. Hviezdy vám prajú hlavne, čo sa financií týka. Mohlo by vám to priniesť zvýšenie platu. Skúste si však tento týždeň kúpiť žreb prípadne podať Loto, je veľká šanca, žeby to mohlo vyjsť. V láske je všetko v poriadku. Harmónia vo vzťahoch pretrváva, nič vás netrápi, ani nezaťažuje. Nezaspite však na vavrínoch a určite venujete zopár hodín aj svojmu partnerovi.

RAK

Po hviezdnom týždni prichádzajú náročnejšie dni. V práci sa zapotíte, máte toho naozaj veľa. Hlavne v pondelok a v stredu cítite v práci silný tlak. Skúste tomu odolať a nepodliehať stresu. Očakávajte však, že to nebude jednoduché. Čo vám však môže pomôcť zabudnúť na stres a ťažkosti v práci je váš osobný život. V citovej oblasti sa vám mimoriadne darí, partner je pre vás oporou. Preto skúste popracovať na svojej žiarlivosti. Vo štvrtok by práve tá mohla byť iniciátorom vaše bezdôvodnej hádky, čo by bola škoda.

LEV

Ani tento týždeň sa toho v pracovnej oblasti veľa nemení. Stále je toho na vás veľa, máte kopec pracovných povinností a makáte. Navyše, ešte stále ste v jemnejšom a pomalom sviatočnom režime, čo vám pri množstve vašej práce veľmi nepomáha. Ste však bojovné znamenie, určite to zvládnete. Navyše, toto vaše úsilie sa odzrkadlí po finančnej stránke.

V partnerstve sa naďalej tešíte mimoriadne priaznivému obdobiu. S partnerom sa ľúbite, neexistuje žiaden vážny konflikt. Využite toto krásne obdobie na výlet či iné dobrodružstvo s partnerom. Po náročnom pracovnom dni prídete na iné, oveľa príjemnejšie myšlienky.

PANNA

Minulý týždeň bol náročný. Dobré správy – tento bude oveľa, oveľa lepší. V práci sa vám začína dariť, všetko vám ide od ruky a stíhate podľa plánu. Ak máte nejaké nové nápady alebo by ste radi zrealizovali niečo, nad čím premýšľate dlhšie, skúste to práve teraz. Máte na to absolútne najvhodnejšie obdobie a všetko by sa mohlo podariť tak, ako si to predstavujete. Navyše, za svoju prácu budete aj patrične odmenení. V láske je to fajn. Ani hore, ani dole. Žijete si svoj príjemný partnerský život, všetko plynie tak, ako má a niekedy je práve takéto zdanlivo nudné obdobie tým najlepším, čo sa vám môže stať.

VÁHY

Tento týždeň začne pre vás fantasticky. V práci sa vám bude dariť. Nečakajú vás žiadne nepríjemnosti, kolegovia takisto fungujú tak, ako majú, jednoducho skvelý začiatok. No potom pozor, hlavne v stredu, kedy sa ukazujú finančné problémy. Nemalo by to však byť nič veľmi dramatické. Navyše, je tu ešte citová oblasť a v tej sa vám mimoriadne darí. Ste šarmantní a neodolateľní. Preto pozor, aby ste si svojou charizmou nespôsobili problémy v trvalých vzťahoch. Nezadaní sa naopak môžu tešiť. Toto je ten týždeň, kedy by ste mali vyraziť do ulíc – máte obrovskú šancu stretnúť lásku.

ŠKORPIÓN

Tak ako ste to mali minulý týždeň v práci náročné, tak to bude aj tento týždeň. V tomto smere sa bohužiaľ nič nemení, zostáva vám iba vydržať. Obrňte sa trpezlivosťou, pretože toto bude naozaj náročné v každom smere. Našťastie, aspoň troška to kompenzuje váš osobný život. V láske a súkromí sa vám darí, váš partner vás miluje. Možno by preto nemusel byť až tak zlý nápad vziať si v práci dovolenku a venovať sa svojmu partnerovi.

STRELEC

Vynikajúci týždeň. Máte sa naozaj načo tešiť. Vám sa tento týždeň v pracovnej oblasti naozaj darí. A to v každom, každučkom smere. Vašu skvelú prácu nenechajú bez povšimnutia ani vaši nadriadení, ktorí vás za ňu ocenia. Dokonca by vás mohol tento týždeň čakať aj skvelý kariérny posun či prilepšenie si v rámci financií. V partnerských vzťahoch to máte takisto naozaj veľmi dobré. Akurát si dávajte pozor vo štvrtok. Hrozia vám hádky pre nič. Bola by škoda pokaziť si práve takou bezvýznamnou hádkou celý týždeň. Čaká vás pekný víkend, naplánujte si dobrodružstvo.

KOZOROŽEC

V práci sa vám naozaj darí. Všetko stíhate, dodržiavate termíny, doťahujte projekty dokonca – jednoducho super. Vaša kariéra sa posúva tým správnym smerom. Je naozaj veľká škoda, že sa z toho neviete tešiť. Stále máte zlú, depresívnu a smutnú náladu, čo je naozaj veľká škoda. Dokonca aj váš partner vás ľúbi, váš vzťah funguje, preto nie je naozaj žiaden dôvod na pochmúrne myšlienky. V prípade, že ste nezadaní, dávajte si pozor na nové vzťahy. Mohlo by sa to skončiť zlomeným srdcom.

VODNÁR

Je to skvelý týždeň. Znova sa vám začína dariť a vo vašom prípade už naozaj bolo načase. Pokračujete tak v úspešnej vlne z minulého týždňa. Všetko funguje ako má, preto skúste tieto dni využiť na všetko dôležité, čo by ste chceli v práci stihnúť. Mohlo by sa vám to podariť, váš osobný život teraz nepotrebuje žiadnu osobitnú starostlivosť a všetko funguje ako má. Čakajú na vás nové lásky, čo je skvelá správa, ak ste nezadaný. V opačnom prípade si naozaj dávajte pozor na nevery.

RYBY

Máte obrovské množstvo energie. Bohužiaľ v práci momentálne nemáte priestor nato, aby ste ju mohli prejaviť. Nezúfajte, využite ju na plánovanie. Premyslite si, ako dosiahnete ciele, ktoré ste si na tento rok stanovili a čo všetko preto potrebujete urobiť. Ak príde priaznivejšie obdobie a priestor, budete pripravený. V láske to máte tento týždeň mimoriadne zaujímavé. V strede týždňa sa dostanete do neuveriteľného kolotoča hádok a udobrovania. Možno sa vám podarí to ovládnuť a budete sa málo hádať a veľa udobrovať.

Vyrobil Jozef Polčic, kreativci.eu